Özlem KORAY CANSÜNGÜ
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara, Türkiye)
Süleyman YAMAN
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 1300-8811*Sayfa Aralığı: 317 - 324

196 1
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Düşünmeyi ateşleyen ve uyaran sorular üretmek fen öğretmenlerinin üzerinde önemle durmaları gereken konuların başında gelir. Çünkü iyi bir fen eğitimi iyi hazırlanmış sorularla başlar. Bu çalışmada amaç; fen öğretmenlerinin soru sorma becerilerini, Bloom taksonomisinin bilişsel alan basamaklarına göre ne şekilde kullandıklarını tespit etmektir. Araştırmanın sonuçlarına göre; fen öğretmenleri sorularını taksonominin en alt basamakları olan bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde hazırlamışlardır. Analiz, sentez düzeyindeki sorulara yeteri kadar yer vermezken, değerlendirme basamağındaki soru tipine ise hiç rastlanmamıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Özden, Y. (1997), Öğrenme ve Öğretme, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • 2.Robbins, A.(1995), İçindeki Devi Uyandır, Çev. Belkıs Çorakçı (Dişbudak), İnkılap Yayınevi, İstanbul.
 • 3.Postman and Weitgartner, Teaching as a Subversive Activity, Aktarma: Carr, D. (1998), The Art of Asking Guestions in The Teaching of Science, School Science Review, Vol.79(280)pp.47-50.
 • 4.Marbach-Ad, G.& Sokolove, P.G. (2000), Good Science Begins Good Questions, Journal of Collage Science Teaching, Vol.XXX,n.3.
 • 5.Feldhusen, J.F. & Treffinger, D.J. (1985), Creative Thinking and Problem Solving in Gifted Education, Kendall/Hunt Publishing Company USA.
 • 6.Yök/Dünya Bankası (1997), Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretimi,Ankara.
 • 7.Şahinel, S. (2002), Eleştirel Düşünme, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • 8.Kalaycı, N. & Büyükalan, S. (2001), Soru Sorma Becerisinde Ustalaşmak, Gazi Kitabevi Sosyal Bilimler Dergisi, Mart Sayısı s. 57-69.
 • 9.Alexander,P.A.& Jetton, T.L.& Kulikowich, J.M. et.al. (1994), Contrasting ınstructional and Structural Importance: The Seductive Effect of Teacher Questions, Journal of Reading Behaviour, V.26,n.1, p. 19-45.
 • 10.Savage,L.B. (1998), Eliciting Critical Thinking Skills Through Questioning, Clearing House, V.71, Issue.5,p.291-293.
 • 11.Davis, O.L.& Hunkins, F. (1966), Textbook Guestions: What Thinking Processes Do They Foster?, Peabody Journal of Education, N.43, p. 285-292.
 • 12.Wesson, K.A. (2001), The “Volvo Effect” Questioning Standardized Tests, Young Children, March Number, p.16-18.
 • 13.Kohn, A. (2001), Fighting The Tests: Turning Frusration Into Action, YOUNG Children, March Number, p.19-21.
 • 14.Senemoğlu, N. (2001), Gelişim Öğrenme ve Öğretim-Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.