YAŞAR KARADAĞ
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Zeynep DÜNDAR
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Mahir ÖZKURT
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 31Sayı: 2ISSN: 1300-2910 / 2147-8848Sayfa Aralığı: 1 - 6Türkçe

206 0
Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta Vulgaris L. Var. Rapacea Koch.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri
Bu araştırma, 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl süreyle GOÜ. Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında Tokat-Kazova ekolojik koşullarında bazı yemlik pancar (Beta vulagaris L. var. rapacea Koch.) çeşitlerinin verim ve verim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada, Serta Zirai Ürünler İtlahat ve Ticaret Limitet Şirketi tarafından sağlanan dört yem pancarı çeşidi (Rozsaszinu Beta, Beta Vöröshengel, Rota ve Brigadier) deneme materyali olarak kullanılmıştır. Ekim, 2011 ve 2012 yıllarında Mayıs ayının ikinci haftası içerisinde, bitkiler 5 m uzunluğundaki parsellere sıra arası 50 cm ve sıra üzeri 30 cm olacak şekilde 6 sıra halinde ve 3 kg/da ekim normunda markörle açılan parsellere el ile ekilmiştir. Ekimde parsel alanı 6 x 5 x 0.50 = 15 mdir. Denemede yem pancarı çeşitlerine dekara 15 kg N, 15 kg P2O5 ve 15 kg K2O'lu gübre verilmiştir. Araştırmadan elde edilen iki yıllık ortalama sonuçlara göre; Yumru çapı 8.82-10.63 cm, yumru boyu 25.38-38.13 cm, yaprak verimi 2913.1-3270.0 kg/da, yumru verimi 5970.5-7507.5 kg/da, kökün toprak üstünde kalan kısmı 17.1-20.9 cm, yaprakta ham protein oranı % 13.05-13.13.62 ve yumruda ham protein oranı % 8.90-10.32 arasında değişmiştir.
Fen > Ziraat > Tarımsal Ekonomi ve Politika
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Entomoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.