AYŞE PINAR VURAL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalklar Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
YEŞİM UNCU
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Emine Zinnur KILIÇ
(Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 52Sayı: 3ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 240 - 246İngilizce

93 2
Relationship between Symptoms of Disruptive Behavior Disorders and Unsafe Internet Usage in Early Adolescence
Amaç: Çocuk ve ergenler internet kullanımının olumsuz etkileri açısından son derece yüksek risk altındadırlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan hastalarda risk alma ve hatalı karar verme davranışları başlıca davranışsal özellik olarak tanımlanmaktadır. DEHB ve DEHB'nin özellikle karşıt olma karşı gelme bozukluğu/davranım bozukluğu ile ilişkisi, risk alma davranışları ile ilişkilidir. Bu çalışma, erken ergenlik döneminde yıkıcı davranım bozukluğu belirtileri ile internet kullanımının, özellikle de güvenli olmayan internet kullanımının ne ölçüde ilişkili olduğunun değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Anket çalışmasına 1389 ortaokul öğrencisi davet edilmiştir. Çocukların hepsine bir davet mektubu verilmiş ve ebeveynlerine Conners Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği (CPRS) formları gönderilmiştir. Kabul eden katılımcılar demografik bilgiler ve internet kullanım alışkanlıklarını sorgulayan soruları içeren anket formlarını doldurmuştur. Bulgular: Yanıtlar katılımcıların %27,4'ünün (n=249) bilmeden istenmeyen içerikle karşı karşıya kaldığını ve yaklaşık üçte birinin (n=280; %30,4) tanımadıkları kişilerle sanal ortamda sohbet ettiklerini göstermiştir. Ankete yanıt verenler arasında daha şiddetli DEHB belirtileri olanlar, hafif DEHB belirtileri olanlara göre internette temel olarak sohbet amacıyla gezinti yaptıklarını bildirmişlerdir. İnternette karşılaştıkları kişilerle dışarıda buluş- ma oranları, dikkat eksikliği puanı yüksek olanlarda olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Davranım bozukluğu olanlarda, aşırı internet kullanımı ve dışarıda görüşme oranlarının, davranım bozukluğu olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Bu çalışma DEHB belirtileri ve davranım bozukluğu ile patolojik ve güvenli olmayan internet kullanımı arasında önemli bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. DEHB veya davranım bozukluğu olan hastaların bu risk akılda tutularak değerlendirilmesi hem koruyucu hem de müdahale edici stratejiler açısından önemlidir
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Psikiyatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Available from: http:// www.tuik.gov.tr
 • Davis RA. A cognitive-behavioral model of pathological Internet use (PIU). Comput Human Behav 2001; 17:187-195. [CrossRef]
 • Morahan-Martin J, Schumacher P. Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Comput Human Behav 2000; 16:13-29. [CrossRef]
 • Ybarra ML, Diener-West M, Leaf PJ. Examining the overlap in Internet ha- rassment and school bullying: implications for school intervention. J Adolesc Health 2007; 41:42-50. [CrossRef]
 • Dowdell EB, Burgess AW, Cavanaugh DJ. Clustering of Internet risk behaviors in a secondary school student population. J Sch Health 2009; 79:547-553. [CrossRef]
 • Mitchell KJ, Wolak J, Finkelhor D. Trends in youth reports of sexual solicita- tions, harassment and unwanted exposure to pornography on the Internet. J Adolesc Health 2007; 40:116-126. [CrossRef]
 • Ybarra ML, Mitchell KJ. Exposure to Internet pornography among children and adolescents: a national survey. Cyberpsychol Behav 2005; 8:473-486. [CrossRef]
 • Boyer TW. The development of risk taking: A multiperspective review. Dev Rev 2006; 26:291-345. [CrossRef]
 • Jessor R. Risk behavior in adolescence: a psychosocial framework for under- standing and action. J Adolesc Health 1991; 12:597-605. [CrossRef]
 • Subrahmanyam K, Garcia EC, Harsona LS, Li JS, Lipana L. In their words: Con- necting on-line weblogs to developmental processes. Br J Dev Psychol 2009; 27:219-245. [CrossRef]
 • Bayraktar F, Gün Z. Incidence and correlates of internet usage among adoles- cents in North Cyprus. Cyberpsychol Behav 2007; 10:191-197. [CrossRef]
 • Yang CK. Sociopsychiatric characteristics of adolescents who use computers to excess. Acta Psychiatr Scand 2001; 104:217-222. [CrossRef]
 • Davis RA, Flett GL, Besser A. Validation of a new scale for measuring prob- lematic Internet use: implications for preemployment screening. Cyberpsy- chol Behav 2002; 5:331-345. [CrossRef]
 • Nalwa K, Anand AP. Internet addiction in students: a cause of concern. Cy- berpsychol Behav 2003; 6:653-656. [CrossRef]
 • Yoo HJ, Cho SC, Ha J, Yune SK, Kim SJ, Hwang J, Chung A, Sung YH, Lyoo IK. Attention deficit hyperactivity symptoms and internet addiction. Psychiatry Clin Neurosci 2004; 58:487-494. [CrossRef]
 • Ha JH, Yoo HJ, Cho IH, Chin B, Shin D, Kim JH. Psychiatric comorbidity as- sessed in Korean children and adolescents who screen positive for Internet addiction. J Clin Psychiatry 2006; 67:821-826. [CrossRef]
 • Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, Biederman J, Rohde LA. The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. Am J Psychiatry 2007; 164:942-948. [CrossRef]
 • Weiss M, Weiss G. Attention deficit hyperactivity disorder. Child and Adoles- cent Psychiatry, A Comprehensive Textbook Philadelphia: Lippincott William and Wilkins; 2002; 647-650.
 • Wu CS, Cheng FF. Internet café addiction of Taiwanese adolescents. Cy- berpsychol Behav 2007; 10:220-225. [CrossRef]
 • Douglas VI, Parry PA. Effects of reward and nonreward on frustration and attention in attention deficit disorder. J Abnorm Child Psychol 1994; 22:281- 302. [CrossRef]
 • Drechsler R, Rizzo P, Steinhausen HC. Decision-making on an explicit risk taking task in preadolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Neural Transm 2008; 115:201-209. [CrossRef]
 • Byrne JM, Bawden HN, Beattie T, DeWolfe NA. Risk for injury in preschool- ers: relationship to attention deficit hyperactivity disorder. Child Neuropsy- chol 2003; 9:142-151. [CrossRef]
 • Farmer JE, Peterson L. Injury risk factors in children with attention deficit hy- peractivity disorder. Health Psychol 1995; 14:325-332. [CrossRef]
 • Thompson AL, Molina BS, Pelham W Jr, Gnagy EM. Risky driving in adoles- cents and young adults with childhood ADHD. J Pediatr Psychol 2007; 32:745- 759. [CrossRef]
 • Nada-Raja S, Langley JD, McGee R, Williams SM, Begg DJ, Reeder AI. Inatten- tive and hyperactive behaviors and driving offenses in adolescence. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36:515-522. [CrossRef]
 • Richards T, Deffenbacher J, Rosén L. Driving anger and other driving-related behaviors in high and low ADHD symptom college students. J Atten Disord 2002; 6:25-38. [CrossRef]
 • Barkley RA, Guevremont DC, Anastopoulos AD, DuPaul GJ, Shelton TL. Driving-related risks and outcomes of attention deficit hyperactivity disorder in adolescents and young adults: a 3- to 5-year follow-up survey. Pediatrics 1993; 92:212-218.
 • Flory K, Molina BS, Pelham WE Jr, Gnagy E, Smith B. Childhood ADHD pre- dicts risky sexual behavior in young adulthood. J Clin Child Adolesc Psychol 2006; 35:571-577. [CrossRef]
 • Smahel D, Subrahmanyam K. "Any girls want to chat press 911": partner se- lection in monitored and unmonitored teen chat rooms. Cyberpsychol Behav 2007; 10:346-353.[CrossRef]
 • Hoza B, Mrug S, Gerdes AC, Hinshaw SP, Bukowski WM, Gold JA, Kraemer HC, Pelham WE Jr, Wigal T, Arnold LE. What aspects of peer relationships are impaired in children with attention-deficit/hyperactivity disorder? J Con- sult Clin Psychol 2005; 73:411-423. [CrossRef]
 • Nijmeijer JS, Minderaa RB, Buitelaar JK, Mulligan A, Hartman CA, Hoekstra PJ. Attention-deficit/hyperactivity disorder and social dysfunctioning. Clin Psychol Rev 2008; 28:692-708. [CrossRef]
 • Gasser U, Maclay C, Palfrey J. Working towards a deeper understanding of digital safety for children and young people in developing nations. Berkeley: Harvard University, Berkman Center for Internet & UNICEF 2010; 10-36.
 • Goyette CH, Conners CK, Ulrich RF. Normative data on revised Conners parent and teacher rating scales. J Abnorm child Psychol 1978; 6:221-236. [CrossRef]
 • Dereboy Ç, Şenol S, Şener Ş, Dereboy F. Validation of the Turkish versions of the short-form Conners' teacher and parent rating scales. Turk Psikiyatri Derg 2007; 18:48-58.
 • Tahiroglu AY, Celik GG, Uzel M, Ozcan N, Avci A. Internet use among Turkish adolescents. Cyberpsychol Behav 2008; 11:537-543. [CrossRef]
 • Chou C, Hsiao MC. Internet addiction, usage, gratification and pleasure experience: the Taiwan college students' case. Computers & Education 2000; 35:65-80. [CrossRef]
 • Lee MS, Ko YH, Song HS, Kwon KH, Lee HS, Nam M, Jung IK. Characteristics of Internet use in relation to game genre in Korean adolescents. Cyberpsychol Behav 2007; 10:278-285. [CrossRef]
 • Ko CH, Yen JY, Yen CF, Chen CS, Chen CC. The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a reviewof the literature. Eur Psychiatry 2012; 27:1-8. [CrossRef]
 • Ozturk FO, Ekinci M, Ozturk O, Canan F. The Relationship of Affective Tem- perament and Emotional-Behavioral Difficulties to Internet Addiction in Turk- ish Teenagers. ISRN Psychiatry 2013; 1-6. [CrossRef]
 • Cao F, Su L. Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psycho- logical features. Child Care Health Dev 2007; 33:275-281. [CrossRef]
 • Tahiroğlu AY, Çelik GG, Fettahoğlu Ç, Yıldırım V, Toros F, Avcı A, Özatalay E, Uzel M. Problematic Internet Use in the Psychiatric Sample Compared Com- munity Sample. Arch Neuropsychiatr 2010; 47:241-246.
 • Korkeila J, Kaarlas S, Jaaskelainen M, Vahlberg T, Taiminen T. Attached to the web - harmful use of the Internet and its correlates. Eur Psychiatry 2010; 25:236-241. [CrossRef]
 • Yen JY, Ko CH, Yen CF, Chen CS, Chen CC. The association between harmful alcohol use and Internet addiction among college students: Comparison of personality. Psychiatry Clin Neurosci 2009; 63:218-224. [CrossRef]
 • Ko CH, Yen JY, Yen CF, Chen CS, Weng CC, Chen CC. The association between Internet addiction and problematic alcohol use in adolescents: The problem behav- ior model. Cyberpsychol Behav 2008; 11:571-576. [CrossRef]
 • Smahel D, Blinka L. Excessive Internet use among European children.In Living- stone S, Haddon L, Görzig A, eds. Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press 2012; 191-203. [CrossRef]
 • Brown BB, Larson J. Peer relationships in adolescence. In Lerner RM, Stein- berg L, eds. Handbook of adolescent psychology. 3rd edition. New York: Wi- ley Press; 2009, 74-103. [CrossRef]
 • Hoza B. Peer functioning in children with ADHD. J Pediatr Psychol 2007; 32:655-663. [CrossRef]
 • Mrug S, Hoza B, Gerdes AC. Children with attention-deficit/ hyperactivity disorder: Peer relationships and peer oriented interventions. New Dir Child Adolesc Dev 2001; 91:51-77. [CrossRef]
 • Carlson CL, Mann M. Attention-deficit/hyperactivity disorder, predominantly inattentive subtype. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2000; 9:499-510.
 • Bagwell CL, Molina BS, Pelham WE Jr, Hoza B. Attention-deficit hyperactivity dis- order and problems in peer relations: Predictions from childhood to adolescence. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001; 40:1285-1292. [CrossRef]
 • Alderson RM, Rapport MD, Kofler MJ Attention-deficit/hyperactivity disorder and behavioral inhibition: a meta-analytic review of the stop-signal paradigm. J Abnorm Child Psychol 2007; 35:745-758. [CrossRef]
 • Bahr GS, Ford RA. How and why pop-ups don't work: Pop-up prompted eye movements, user affect and decision making. Comput Human Behav 2011; 27:776-783. [CrossRef]
 • Monaghan S. Responsible gambling strategies for Internet gambling: The theo- retical and empirical base of using pop-up messages to encourage self-aware- ness. Comput Human Behav 2009; 25:202-207. [CrossRef]
 • Mitchell KJ, Wolak J, Finkelhor D. Are blogs putting youth at risk for online sexual solicitation or harassment? Child Abuse Negl 2008; 32:277-294. [CrossRef]
 • Burgess Dowdell E. Risky Internet behaviors of middle-school students: com- munication with online strangers and offline contact. Comput Inform Nurs 2011; 29:352-359. [CrossRef]
 • Valcke M, Schellens T, Van Keer H, Gerarts M. Primary school children's safe and unsafe use of the Internet at home and at school: an exploratory study. Comput Human Behav 2007; 23:2838-2850. [CrossRef]
 • Dowell EB, Burgess AW, Cavanaugh DJ. Clustering of Internet risk behaviors in a sec- ondary school student population. J Sch Health 2009; 79:547-553. [CrossRef]
 • Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: con- structing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull 1997; 12:65-94. [CrossRef]
 • Albrecht B, Banaschewski T, Brandeis D, Heinrich H, Rothenberger A. Re- sponse inhibition deficits in externalizing child psychiatric disorders: An ERP- study with the Stop-task. Behav Brain Funct 2005: 1:22. [CrossRef]
 • Schachar R, Logan GD. Impulsivity and inhibitory control in normal development and childhood psychopathology. Dev Psychol 1990; 26:710-720. [CrossRef]
 • Oosterlaan J, Logan GD, Sergeant JA. Response inhibition in AD/HD, CD, comorbid AD/HD + CD, anxious, and control children: a me- ta-analysis of studies with the stop task. J Child Psychol Psychiatry 1998; 39:411-425. [CrossRef]
 • Douglas VI, Parry PA. Effects of reward and nonreward on frustration and attention in attention deficit disorder. J Abnorm Child Psychol 1994; 22:281- 302. [CrossRef]
 • Li D, Sham PC, Owen MJ, He L. Meta-analysis shows significant association between dopamine system genes and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Hum Mol Genet 2006; 15:2276-2284. [CrossRef]
 • Blum K, Chen AL, Braverman ER, Comings DE, Chen TJ, Arcuri V, Blum SH, Downs BW, Waite RL, Notaro A, Lubar J, Williams L, Prihoda TJ, Palomo T, Oscar-Berman M. Attention-deficit-hyperactivity disorder and reward deficiency syndrome. Neuropsychiatr Dis Treat 2008; 4:893-918.
 • Biederman J, Spencer TJ, Newcorn JH, Gao H, Milton DR, Feldman PD, Witte MM. Effect of comorbid symptoms of oppositional defiant disorder on re- sponses to atomoxetine in children with ADHD: a meta-analysis of controlled clinical trial data. Psychopharmacology (Berl) 2007; 190:31-41. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.