İbrahim KOÇAK
(Özel Nisa Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Hacı KOÇ
(Kent Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kütahya, Türkiye)
Ali AYDIN
(İstanbul Medipol Üniversitesi, Göz Kliniği, İstanbul ,Türkiye)
Hakan BAYBORA
(Özel Nisa Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Faruk KAYA
(Kent Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kütahya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 23Sayı: 2ISSN: 1300-1256 / 2717-7149Sayfa Aralığı: 120 - 123Türkçe

105 0
Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab
Diyabetik maküla ödemi (DMÖ) olgularında intavitreal bevacizumab (İVB) enjeksiyon tedavisinin etkinlik ve güvenilirliğini araştırmak.Gereç ve Yöntem: DMÖ nedeniyle İVB tedavisi yapılan olguların dosyaları retrospektif olarak taranmış, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) ve optik koherens tomografiyle elde edilen merkezi maküla kalınlığı (MMK) değişiklikleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir.Bulgular: DMÖ nedeniyle takip edilen ve İVB enjeksiyonu yapılan yirmi dört hastanın 34 gözü çalışmaya alındı. İVB tedavisi sonrası ortalama takip süresi 14.3±5.2 ay olarak hesaplandı. Tedavi öncesi EDGK 0.99±0.59 logMar (snellen ile 0.1) seviyesinden 0.73±0.52 (snellen ile 0.2) seviyesine ulaştı (p=0.0018). MMK ise 505±142 µm seviyesinden 427±156 µm seviyesine geriledi (p=0.0016). Yedi gözde (%20) son kontrolde tedavi öncesine göre EDGK değişikliği olmadı. Sekiz gözde (%23) bir sıra veya daha fazla EDGK artışı oldu. Üç gözde (%8) bir sıra veya daha fazla EDGK azalması oldu. On dokuz gözde (%56) >=%10 MMK azalması görüldü. Altı gözde (%18) >=%10 MMK artışı görüldü. Retina dekolmanı, vitreus hemorajisi, endoftalmi gibi intravitreal enjeksiyonlar sonrası görülebilen komplikasyonlar görülmedi.Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre İVB'in DMÖ tedavisinde etkin ve güvenli bir yöntem olduğu söylenebilir. Her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılan bu tedavi yöntemi, laser fotokoagulasyon gibi klasik tedavi yöntemlere ek olarak veya alternatif olarak tercih edilebilir
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Bhagat N, Grigorian RA, Tutela A, et al. Diabetic macular edema: pat- hogenesis and treatment. Surv Ophthalmol 2009;54:1-32
 • Meyer CH. Current treatment approaches in diabetic macular edema. Ophthalmologica 2007;221:118-31.
 • Lee CM, Olk RJ. Modified grid laser photocoagulation for diffuse diabetic macular edema: long-term visual results. Ophthalmology 1991;98:1594-602.
 • Olk RJ. Modified grid argon (blue-green) laser photocoagulation for dif- fuse diabetic macular edema. Ophthalmology 1986;93:938-50.
 • Mc Donald HR, Schatz H. Grid photocoagulation for diffuse macular edema. Retina 1985;5:65-72. 6. Thompson JT. Cataract formation and other complications of intravitre- al triamcinolone for macular edema. Am J Ophthalmol 2006;141:629-37.
 • Quiram PA, Gonzales CR, Schwartz SD. Severe steroid-induced glau- coma following intravitreal injection of triamcinolone acetonide. Am J Ophthalmol 2006;141:580-2.
 • Uslu C, Gülkılık Gİ, Oba E, et al Diffüz diyabetik makula ödeminde intravitreal bevacizumab enjeksiyonu: erken dönem sonuçlar. TOD Derg 2010;40:145-50.
 • Sağdık HM, Alpay A, Uğurbaş SC, ve ark. Dirençli diyabetik maküla ödemi tedavisinde tek doz intravitreal triamsinolon ve bevacizumab'ın görme düzeyi ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılması. Fırat Tıp Dergisi 2012;17:210-4.
 • Bandello F, Berchicci L, La Spina C, et al. Evidence for anti-VEGF treatment of diabetic macular edema. Ophthalmic Res 2012;48:16-20.
 • Ho AC, Scott IU, Kim SJ, et al. Anti-vascular endothelial growth factor pharmacotherapy for diabetic macular edema: a report by the Ame- rican Academy of Ophthalmology. Ophthalmology. 2012;119:2179-88.
 • Zechmeister-Koss I, Huic M. Vascular endothelial growth factor inhi- bitors (anti-VEGF) in the management of diabetic macular oedema: a systematic review. Br J Ophthalmol 2012; 96:167-78.
 • Romero-Aroca P. Current status in diabetic macular edema treat- ments. World J Diabetes 2013;4:165-9.
 • Romero-Aroca P. Targeting the pathophysiology of diabetic macular edema. Diabetes Care 2010;33:2484-5.
 • Lang GE. Diabetic macular edema. Ophthalmologica 2012;227:21-9.
 • Olsson AK, Dimberg A, Kreuger J, et al. VEGF receptor signalling-in control of vascular function. Nat Rev Mol Cell Biol 2006;7:359-71.
 • Joussen AM, Murata T, Tsujikawa A, et al. Leukocyte-mediated en- dothelial cell injury and death in the diabetic retina. Am J Pathol 2001;158:147-52.
 • Thapa R, Poudyal G. Short term results of Intravitreal bevacizumab for the treatment of macular edema secondary to retinal vein occlusion. Nepal J Ophthalmol 2013;5:63-68.
 • Robert L, Avery MD, Dante J, et al. Intravitreal bevacizumab (Avastin) for neovascular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology 2006;113:363-72.
 • Avery RL, Pearlman J, Pieramici DJ. Intravitreal bevacizumab (Avas- tin) in the treatment of proliferative diabetic retinopathy. Ophthalmo- logy 2006;113:1695-705.
 • Ozkiris A. Intravitrel bevacizumab (Avastin) for primary treatment of diabetic macular edema. Eye 2009;23:616-20.
 • Khan A, Amir AC, Zahid C. Intravitreal bevacizumab for treatment of diabetic macular edema. Pak J Ophthalmol 2012;28:3-9.
 • Kumar A, Sinah S. Intravitreal bevacizumab (Avastin) treatment of diffuse diabetic macular edema in an Indian population. Indian J Oph- thalmol 2007;55:451-5.
 • Arevalo JF, Fromow G, Quiroz MH, et al. Pan-American collaborati- ve Retina Study Group. Primary intravitreal bevacizumab (Avastin) for diabetic macular edema: results from Pan-American Collaborative Retina Study group at 24 months. Ophthalmology 2009;116:1488-97.
 • Nepomuceno AB, Takaki E, Paes de Almeida FP, et al. A prospecti- ve randomized trial of intravitreal bevacizumab versus ranibizumab for the management of diabetic macular edema. Am J Ophthalmol 2013;156:502-10.
 • Do DV, Schmidt-Erfurth U, Gonzalez VH, et al. The DA VINCI Study: phase 2 primary results of VEGF Trap-Eye in patients with diabetic macular edema. Ophthalmology 2011;118:1819-26.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.