İsmail ÇEVİŞ
(Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye)
REŞAT CEYLAN
(Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 37ISSN: 1305-970XSayfa Aralığı: 6381 - 6393Türkçe

208 0
Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi
Fiyat istikrarının öncelikli makroekonomik hedef haline gelmesi ile birlikte, Satın Alma Gücü Paritesi hipotezinin (SAGP) geçerliliği yapılan çalışmalarda daha fazla ilgi uyandırmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, yükselen piyasa ekonomileri arasında yer alan "kırılgan beşli" olarak adlandırılan ülkeler (Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika) için eş-bütünleşme yöntemi kullanılarak 2003:1-2013:8 döneminde SAGP hipotezinin geçerli olup olmadığını incelemektir. Dolayısıyla, veri seti kırılgan beşli ülkelerinin aylık nominal döviz kuru, yurtiçi tüfe ve ABD'nin tüfe değişkenlerinden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye'de nominal kur, yurt içi tüfe ve ABD'nin tüfe değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmaktadır. Bu durumda, ilgili serilerin doğrusal birleşimleri durağandır ve SAGP hipotezi güçlü formda geçerlidir. Ancak, Endonezya için yapılan analizlerde, nominal kur, yurtiçi tüfe ve ABD için hesaplanan tüfe arasında uzun dönemli bir ilişkiye ulaşılamamıştır ve seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi yoktur. Dolayısıyla, Endonezya için SAGP hipotezi geçerli değildir. Kırılgan beşli ülkelerinin merkez bankalarının enflasyon hedeflemesi rejimine dayalı bir para politikası yürüttüğü dikkate alındığında, bu ülkelerde reel döviz kuru oynaklıklarının yaratacağı risklerin ortadan kaldırılmasında merkez bankalarının önlem alma şansının olmadığı söylenebilir. Sonuç olarak, reel döviz kurunun uzun dönem denge değeri etrafında istikrarlı bir şekilde dalgalanması merkez bankalarının politika bağımsızlığına kavuşmaları açısından hayati derecede önemlidir
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.