ALİ AYDENİZ
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
Tuğçe SEVER
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
SACİDE PEHLİVAN
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
MUSTAFA PEHLİVAN
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
Özlem ALTINDAĞ
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
Selin BÜDEYRİ
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
SAVAŞ GÜRSOY
(Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 26Sayı: 3ISSN: 1309-0291Sayfa Aralığı: 199 - 203Türkçe

87 1
Investigation of Glucocorticoid Receptor Gene Bcl-1 Polymorphism in Rheumatoid Arthritis
Amaç: Bu çalışmada romatoid artritli (RA) hastalarda ve sağlıklı kontrol deneklerinde insan glukokortikoid reseptor genindeki (NR3C1) Bcl 1-CG polimorfizminin klinik veriler ve tedaviye yanıtla ilişkisi araştırıldı.Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada 65 RA'lı hasta (47 kadın, 18 erkek) ve 70 sağlıklı kontrol deneğinde (47 kadın, 23 erkek) PCR-RFLP (Polimeraz zincir reaksiyonurestriksiyon parça uzunluk polimorfizmi) yöntemiyle NR3C1 geni intron 2 bölgesindeki Bcl I parça uzunluk polimorfizmleri çalışıldı. Hastaların önceki ilaç öyküsü ile birlikte klinik parametreleri ve demografik özellikleri de kaydedildi. Ek olarak hastalarda tedaviye yanıt görsel analog ölçeği (GAÖ), Hastalık Aktivitesi Skoru (DAS28) ve Hastalık Değerlendirme Anketi (SDA) skorlarıyla izlendi.Bulgular: NR3C1 Bcl I polimorfizmi genotip frekansları RA'lı hastalarla kontroller arasında farklılık göstermedi. Romatoid artrit grubunda test edilen alellerde HardyWeinberg eşitliğinden bir sapma olduğu tespit edildi (Rap=0.044, Kp=0.554). Bununla birlikte genotipler arasında yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve GAÖ, DAS28 ve SDA gibi klinik parametreler açısından fark saptanmadı (p>0.05).Sonuç: Glukokortikoid reseptörü geni Bcl I polimorfizmi RA ve kontrol grubu arasında farklılık göstermese de RA grubunda test edilen alellerde Hardy-Weinberg eşitliğinden bir sapma tespit edildi. Bu durum glukokortikoid reseptörü geni polimorfizmi Bcl I-CG'nin RA etyopatogenezinde ve glukokortikoidlerle uygulanan tedaviye gelişen yanıtta rol oynayabileceğini göstermektedir
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Rhen T, Cidlowski JA .Antiinflammatory action of glucocorticoids-new mechanisms for old drugs. N Engl J Med 2005;353:1711-23.
 • 2. Chikanza IC. Mechanisms of corticosteroid resistance in rheumatoid arthritis: a putative role for the corticosteroid receptor beta isoform. Ann N Y Acad Sci 2002;966:39-48.
 • 3. Schaaf MJ, Cidlowski JA . Molecular mechanisms of glucocorticoid action and resistance. J Steroid Biochem Mol Biol 2002;83:37-48.
 • 4. Tait AS, Butts CL, Sternberg EM . The role of glucocorticoids and progestins in inf lammatory, autoimmune, and infectious disease. J Leukoc Biol 2008;84:924-31.
 • 5. Wikström AC. Glucocorticoid action and novel mechanisms of steroid resistance: role of glucocorticoid receptor-interacting proteins for glucocorticoid responsiveness. J Endocrinol 2003;178:331-7.
 • 6. Stevens A, Ray DW, Zeggini E, John S, Richards HL, Griffiths CE, et al. Glucocorticoid sensitivity is determined by a specific glucocorticoid receptor haplotype . J Clin Endocrinol Metab 2004;89:892-7.
 • 7. Bachmann AW, Sedgley TL, Jackson RV, Gibson JN, Young RM, Torpy DJ. Glucocorticoid receptor polymorphisms and post-traumatic stress disorder. Psychoneuroendocrinology 2005;30:297-306.
 • 8. Jessop DS, Harbuz MS. A defect in cortisol production in rheumatoid arthritis: why are we still looking? Rheumatology (Oxford) 2005;44:1097-100.
 • 9. Buttgereit F, Scheffold A. Rapid glucocorticoid effects on immune cells. Steroids 2002;67:529-34.
 • 10. Barnes PJ, Adcock IM. Glucocorticoid resistance in inflammatory diseases. Lancet 2009;373:1905-17.
 • 11. Zhou J, Cidlowski JA. The human glucocorticoid receptor: one gene, multiple proteins and diverse responses. Steroids 2005;70:407-17.
 • 12. Kino T, Chrousos GP. Tissue-specific glucocorticoid resistance-hypersensitivity syndromes: multifactorial states of clinical importance. J Allergy Clin Immunol 2002;109:609-13.
 • 13. Kino T, De Martino MU, Charmandari E, Mirani M, Chrousos GP. Tissue glucocorticoid resistance/hypersensitivity syndromes. J Steroid Biochem Mol Biol 2003;85:457-67.
 • 14. Charmandari E, Kino T, Ichijo T, Chrousos GP. Generalized glucocorticoid resistance: clinical aspects, molecular mechanisms, and implications of a rare genetic disorder. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:1563-72.
 • 15. Derijk RH, Schaaf MJ, Turner G, Datson NA, Vreugdenhil E, Cidlowski J, et al. A human glucocorticoid receptor gene variant that increases the stability of the glucocorticoid receptor beta-isoform mRNA is associated with rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2001;28:2383-8.
 • 16. Donn R, Payne D, Ray D. Glucocorticoid receptor gene polymorphisms and susceptibility to rheumatoid arthritis. Clin Endocrinol (Oxf ) 2007;67:342-5.
 • 17. Chatzikyriakidou A, Georgiou I, Voulgari PV, Georgiadis AN, Argyriou ES, Drosos AA. Glucocorticoid receptor variants may predispose to rheumatoid arthritis susceptibility. Scand J Rheumatol 2009;38:1-5.
 • 18. Lee EB, Kim JY, Lee YJ, Song YW. Glucocorticoid receptor polymorphisms in Korean patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2005;64:503-4.
 • 19. Lee YM, Fujiwara J, Munakata Y, Ishii T, Sugawara A, Kaku M, et al. A mutation of the glucocorticoid receptor gene in patients with systemic lupus erythematosus. Tohoku J Exp Med 2004;203:69-76.
 • 20. Zalewski G, Wasilewska A, Zoch-Zwierz W, Chyczewski L. Response to prednisone in relation to NR3C1 intron B polymorphisms in childhood nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol 2008;23:1073-8.
 • 21. Corvol H, Nathan N, Charlier C, Chadelat K, Le Rouzic P, Tabary O, et al. Glucocorticoid receptor gene polymorphisms associated with progression of lung disease in young patients with cystic fibrosis. Respir Res 2007;8:88.
 • 22. Lovén J, Svitacheva N, Jerre A, Miller-Larsson A, Korn SH. Anti-inf lammatory activity of beta2-agonists in primary lung epithelial cells is independent of glucocorticoid receptor. Eur Respir J 2007;30:848-56.
 • 23. Boyle B, Korányi K, Patocs A, Liko I, Szappanos A, Bertalan R, et al. Polymorphisms of the glucocorticoid receptor gene in Graves ophthalmopathy. Br J Ophthalmol 2008;92:131-4.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.