Fatih ÇAY
(Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye)
Özge İLLEEZ
(Gümüşhane Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gümüşhane, Türkiye)
Hilal KOCABAŞ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
İLHAN SEZER
(Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye)
Ece KAPTANOĞLU
(Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sivas, Türkiye)
CAHİT KAÇAR
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 27Sayı: 3ISSN: 1309-0291Sayfa Aralığı: 179 - 184Türkçe

136 7
Alcohol Consumption Among Inflammatory Rheumatic Patients: A Survey From Turkey
Bu araştırmada ülkemizdeki romatizmal hastaların alkol kullanım alışkanlıkları değerlendirildi.Hastalar ve yöntemler: Romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS) hastalarından ve sağlıklı kontrollerden oluşan toplam 332 denek [185 erkek, 147 kadın; yaş ortalamaları sırası ile 41.2 (%95 GA 39.5-43.0) ve 45.2 (%95 GA 43.4-47.1) yıl], alkol kullanım alışkanlığı olup olmadığına yönelik olarak sorgulandı. Alkol kullanım alışkanlığı olanlardan Michigan Alkolizm Tarama Testi'nin (MATT) Türkçe versiyonunu yanıtlamaları istendi.Bulgular: Deneklerin toplam %37.3'ü alkol kullanıyordu. Erkeklerin yaklaşık %50'si, kadınların ise %20'si alkol tüketim alışkanlığına sahipti. En düşük alkol kullanım oranı RA grubunda (%23.0), en yüksek oran ise sağlıklı kontrol grubunda (%45.6) idi. Ortalama MATT skoru, RA ve AS grupları için sırasıyla 3.02 (%95 GA: 2.36-3.69) ve 3.13 (%95 GA: 1.76-4.5) olarak bulundu ve her iki değer de kontrol grubuna ait değerden istatistiksel olarak anlamlı oranda küçüktü [4.94 (95% GA: 4.14-5.73) p<0.001]. Michigan Alkolizm Tarama Test skorunun kategorize edilmesi ile yapılan analiz sonucunda alkol bağımlılığı olan deneklerin büyük oranda sağlıklı kontrol grubunda olduğu görüldü.Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre, önemli bir halk sağlığı sorunu olan alkol tüketiminin romatizmal hastalar arasında önemli bir sorun yaratacak boyutta olmadığı ortaya çıkmıştır. Romatizmal hastaların alkol tüketim alışkanlıkları üzerinde rol oynayan potansiyel faktörlerin daha geniş kapsamlı çalışmalarla araştırılması gerekmektedir
Fen > Tıp > Romatoloji
Sosyal > Psikoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Riley JL 3rd, King C . Self-report of alcohol use for pain in a multi-ethnic community sample . J Pain 2009;10:944-52 .
 • Bradlow A, Mowat AG . Alcohol consumption in arthritic patients: clinical and laboratory studies . Ann Rheum Dis 1985;44:163-8 .
 • Myllykangas-Luosujärvi R, Aho K, Kautiainen H, Hakala M . Reduced incidence of alcohol related deaths in subjects with rheumatoid arthritis . Ann Rheum Dis 2000;59:75-6 .
 • Myllykangas-Luosujärvi R, Aho K, Lehtinen K, Kautiainen H, Hakala M . Increased incidence of alcohol-related deaths from accidents and violence in subjects with ankylosing spondylitis . Br J Rheumatol 1998;37:688-90 .
 • Chen CC, Yin SJ . Alcohol abuse and related factors in Asia . Int Rev Psychiatry 2008;20:425-33 .
 • Bilgin-Cengiz D . GfK arastırdı, Türklerin yüzde 83'ü hiç alkol kullanmaz çıktı . Available from: http://hurarsiv . hurriyet .com .tr/goster/haber .aspx?id=10518988&tar ih=2008-12-6 .
 • Harris ED . Clinical features of rheumatoid arthritis . In: Harris ED, Budd RC, Genovese MC, editors . Kelley's textbook of rheumatology . 7th ed . Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005 . p . 1043-78 .
 • Olivieri I, van Tubergen A, Salvarani C, van der Linden S . Seronegative spondyloarthritides . Best Pract Res Clin Rheumatol 2002;16:723-39 .
 • Coşkunol H, Bağdiken İ, Sorias S, Saygılı R . Validity of michigan alcoholism screening test . Ege Tıp Dergisi 1995;34:15-8 .
 • Turan M, Aşkın R . Psychiatric symptoms at alcohol dependency . Genel Tıp Derg 1999;9:93-8 .
 • Mollahaliloğlu S, Bora Başaran B, Eryılmaz Z . The ministry of health of Turkey health statistics yearbook 2010 . School of Public Health, Refik Saydam Hygiene Center Presidency, Ministry of Health of Turkey, Ankara: 2011 . p . 37 .
 • Källberg H, Jacobsen S, Bengtsson C, Pedersen M, Padyukov L, Garred P, et al . Alcohol consumption is associated with decreased risk of rheumatoid arthritis: results from two Scandinavian case-control studies . Ann Rheum Dis 2009;68:222-7 .
 • Nissen MJ, Gabay C, Scherer A, Finckh A; Swiss Clinical Quality Management Project in Rheumatoid Arthritis . The effect of alcohol on radiographic progression in rheumatoid arthritis . Arthritis Rheum 2010;62:1265-72 .
 • Maxwell JR, Gowers IR, Moore DJ, Wilson AG . Alcohol consumption is inversely associated with risk and severity of rheumatoid arthritis . Rheumatology (Oxford) 2010;49:2140-6 .
 • Sirmali M, Ozçakar L, Findik G, Kaya S . Ankylosing spondylitis: a perturbing psychosocial concern? Rheumatol Int 2003;23:324-5 .

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.