GÜZİN YEŞİM ÖZGENEL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
RAMAZAN KAHVECİ
(Girilmedi)
SELÇUK AKIN
(Girilmedi)
SERHAT ÖZBEK
(Girilmedi)
Mesut ÖZCAN
(Girilmedi)
Yıl: 2002Cilt: 28Sayı: 2ISSN: 1300-414X / 2645-9027Sayfa Aralığı: 27 - 32Türkçe

120 2
Bası yaralarında tedavi prensiplerimiz ve sonuçlarımız
Bu çalışmada, 1993 ve 2001 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında tedavi edilmiş 43 bası yaralı olgu ile ilgili deneyimlerimiz sunulmaktadır. Olgular yaş, cinsiyet, etyolojik faktörler, bası yarasının anatomik lokalizasyonu ve evresi, tercih edilen cerrahi yöntemler ve karşılaşılan komplikasyonlar dikkate alınarak incelendi. Kırküç olguda toplam 70 bası yarası tespit edilmiş olup, olguların 33'ü erkek, 10'u bayan hasta idi. Olguların yaş ortalaması 48 idi. Bası yarası oluşmasında en sık karşılaşılan etyolojik faktör 34 olgu ile parapleji idi. Parapleji nedenleri arasında ilk sırayı trafik kazası 15 olgu ile almaktaydı. Olgularımızda bası yarası 30 olgu ile en sık sakral bölgede görüldü. Klinik evrelendirmelerine göre 61 bası yarası evre III ve 9 bası yarası evre IV olarak saptandı. İlk tedavi seçeneklerimiz, sakral bası yaralarında gluteus maksimus kas-deri flebi, trokanterik bası yaralarında tensor fasya lata kas-deri flebi ve iskiyal bası yaralarında ise inferior gluteus maksimus kas-deri flebi idi. Olgularımızda operayon sonrası en sık karşılaşılan erken komplikasyon 6 olgu ile hematom ve seroma oluşumu idi. Nüks sadece 3 olguda gözlendi.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Kierney PC, Engrav LH, Isık FF, Esselman PC, Cardenas DD, Rand RP. Results of 268 pressure sores in 158 patients managed jointly by plastic surgery and rehabilitation medicine. Plast Reconstr Surg 1998;102:765-72.
 • 2. Mancoll JS, Philips LG. Pressure sores. In: Aston SJ, Beasley RW, Thorne HMT (eds). Grabb and Smith's Plastic Surgery. Philadelphia: Lippicott-Raven Publishers; 1997. 1083-97.
 • 3. Colen SR. Pressure sores. In McCarthy JG (ed). Plastic Surgery. Philadelphia: WB Saunders Company, 1990. 3797-838.
 • 4. Meehan M. Multisite pressure ulcer prevalence survey. Decubitis 1990;3:14-17.
 • 5. Bergstrom N, Demuth PJ, Braden BJ. A clinical trial of the Braden scale for predicting pressure sore risk. Nurs Clin North Am 1987;22:417-28.
 • 6. Meehan, M. National pressure ulcer prevalence survey. Adv Wound Care 1994;7:27-30.
 • 7. Stall S, Serer A, and Donovan W. The perioperative management of the patient with pressure sores. Ann Plast Surg 1983;11:347-56.
 • 8. Braden B, Bergstorm N. Conceptual schema for the study of the etiology of pressure sores. Rehabilitation Nursing 1987;12:8-12.
 • 9. Richardson RR, Meyer PR. Prevalence and incidence of pressure sores in acute spinal cord injuries. Paraplegia 1981;19:235- 47.
 • 10. Milton SH. Experimental flaps on island flaps. II. ischemia and delay. Plast Reconstr Surg 1972;49:444-7.
 • 11. Yücel A. Bası yaraları. Aydemir EH, Altındaş M (eds). Cilt hastalıkları ve yara bakımı. 1. Baskı. İstanbul: Kaya Basım; 2001. 131-50.
 • 12. Tavakolli K, Rutkowski S, Cope C, Hassall M. Recurrence rates of ischial sores in paraplegics and tetraplegics treated with hamstring flaps: an 8-year study. Br J Plast Surg 1999;52:476-9.
 • 13. Grewal PS; Sawant NH, Deaney CN, Gibson KM et al. Pressure sore prevention in hospital patients: a clinical audit. J Wound Care 1999;8:129-31.
 • 14. Shipperley T. Guidelines for pressure ulcer prevention and management. Nurs Times 2000;96:11-2.
 • 15. Dansereau JG, Conway H. Closure of decubiti in paraplegics. Report on 2000 cases. Plast Reconstr Surg 1964;33:474-7.
 • 16. Erçöçen AR, Yılmaz S, Can Z, Emiroğlu M, Yormuk E. Bası yaralarının cerrahi tedavisi: 108 olgunun değerlendirilmesi. Türk Plast Cer Derg 2000;8:82-9.
 • 17. Conway H, Griffith BH. Plastic surgery for closure of decubitus ulcers in patients with paraplegia. Ann Surg 1956;91:946- 8.
 • 18. Chandra RK. Cell mediated immunity in nutritional imbalance. Federation Proc 1987;39:3088-92.
 • 19. Neumann CG, Lawlor GJ, Swendseid M, Newton C, Jacob M. İmmunologic responses in malnutrished children. Am J Clin Nutr 1975;28:89-104.
 • 20. Ayello EA, Thomas DR, Litcford MA. Nutritional aspects of wound healing. Home healthc nurse 1999;17:719-29.
 • 21. Philips L. Providing correct pressure-relieving devices for optimum outcome. Br J Nurs 1999;8:1447-52.
 • 22. Preece J. Total bed management: the way forward in pressure sore prevention. Br J Nurs 1999;8:1524-6.
 • 23. Çizmeci O, Emekli U. Bası yaraları. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999;3:50-7.
 • 24. Park C and Park B. Fasciocutaneous V-Y advancement flap for repair of sacral defects. Ann Plast Surg 1988; 21:23-6.
 • 25. Kato H, Inoue T, Torli S. A new postoperative management scheme for preventing sacral pressure sore in patients with spinal cord injuries. Ann Plast Surg 1998;40:39-43.
 • 26. Stevenson TR, Pollock RA, Rohrich RJ and VanderKolk CA. The gluteus maximus musculocutaneous island flap: Refinements in design and application. Plast Reconstr Surg 1987;79:761-8.
 • 27. Parkash S and Banerjee S. The total gluteus maximus rotation and other gluteus maximus musculocutaneous flaps in the treatment of pressure ulcers. Br J Plast Surg 1986;39:66- 71.
 • 28. Foster RD, Anthony JP, Mathes SJ, Hoffman WY, Young D, Eshima I. Flap selection as a determinant of success in pressure sore coverage. Arch Surg 1997;132:868-73.
 • 29. Yamamoto Y, Tsutsumida A, Murazumi M, Sugihara TC. Long term outcome of pressure sores treated with flap coverage. Plast Reconstr Surg 1997;100:1212-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.