ALİ KURT
(Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
CEMAL ZEHİR
(Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1302-6739 / 1308-6979Sayfa Aralığı: 97 - 110Türkçe

195 0
MALİYET LİDERLİĞİ STRATEJİSİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ
İşletmeler rekabetin üstesinden gelebilmek için bazı rekabet stratejileri ve toplam kalite yönetimi prensiplerini uygulama gereği duyarlar. Bu çalışmanın amacı maliyet liderliği stratejisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları ve finansal perfromans arasındaki ilişkiyi literatür çalışması ve ampirik analizle göstermektir. 142 büyük işletmenin 449 yöneticisine anket uygulandı. Toplanan bilgi AMOS ile değerlendirildi. Sonuç olarak, maliyet liderliği stratejisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları ve finansal performans arasındaki ilişki ortaya kondu. Bununla birlikte TKY uygulamaları ve finansal performans arasındaki ilişki de değerlendirildi
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Acar, A. Z., & Zehir, C. (2010). The Harmonized Effects of Generic Strategies and Business
  • Capabilities on Business Performance. Journal of Business Economics and Management, (4), 689-711. Bal, Y. (2011). The effect of competitive strategies on human resource management practices
  • (Unpublished doctoral dissertation). Istanbul University Institute of Social Sciences, İstanbul. Non-significant Effect Significant Effect Performance B;0.592*** (w/o mediator)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.