Ebubekir GÜNDEŞ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
FARUK AKSOY
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Halil İbrahim TAŞCI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
OSMAN YILMAZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1305-9319 / 1305-9327Sayfa Aralığı: 51 - 53Türkçe

120 0
Retroperitoneal Ekstraadrenal Paraganglioma
Retroperitoneal ekstraadrenal paraganglioma: Olgu sunumuEkstraadrenal feokromasitoma olarak da bilinen paraganglioma (PG) nadir rastlanan bir nöroektodermal tümördür. Sürrenal dışı paragangliomaların insidansı %00.1-0.1'i arasındadır. Retroperitondan köken alan paragangliomalar genelde fonksiyoneldir. %40-50 malign olup, genelde yavaş progresyon gösterirler. Bu tümörlerin lokal tedavisinde cerrahi rezeksiyon ve radyoterapi tercih edilen yöntemlerdir. Retroperitoneal alanda yerleşim gösteren ve cerrahi yöntem ile total çıkarılan bir olgu değerlendirildi
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Diarmuid S, D'Riordain MD. Clinical spectrum and outcome of functional extraadrenal paraganglioma. World J Surg 1996; 20: 916- 922.
  • Cunningham SC, Suh HS, Winter JM, et al. Retroperitoneal paraganglioma: single-institution experience and review of the literature. J Gastrointest Surg 2006; 10: 1156-1163.
  • Somasundar P, Krouse R, Hostetter R, Vaughan R, Covey T. Paragangliomas-- a decade of clinical experience. J Surg Oncol 2000; 74: 286-290.
  • O'Riordain DS, Young WF Jr, Grant CS, Carney JA, van Heerden JA. Clinical spectrum and outcome of functional extraadrenal paraganglioma. World J Surg 1996; 20: 916-921.
  • Hayes WS, Davidson AJ, Grimley PM, Hartman DS. Extraadrenal retroperitoneal paraganglioma: Clinical, pathologic, and CT Findings. AJR Am J Roentgenol 1990; 155: 1247-1250.
  • Chatterjee P, Singh A, Ayyappan A, Nair A. Extra-adrenal retroperitoneal paraganglioma associated with duplication of inferior vena cava. Radiology Case 2008; 2: 25-27.
  • Saurborn DP, Kruskal JB, Stillman IE, Parangi S. Paraganglioma of the organs of Zuckerkandl. Radiographics 2003; 23: 1279-1286.
  • Ahmad S, Cathy D, Sheikh M, Sweeney P. Retroperitoneal extra adrenal paraganglioma: A rare but important diagnosis. Ir J Med Sci 2009; 178: 214-214.
  • Disick GI, Palese MA. Extra-adrenal pheochromocytoma: diagnosis and management. Curr Urol Rep 2007; 8: 83-88.
  • Watanabe D, Tanabe A, Naruse M, et al: Transcatheter arterial embolization for the treatment of liver metastases in a patient with malignant pheochromocytoma. Endocr J 2006; 53: 59-66.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.