Ünal AKKEMİK
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
N. Neslihan SARGIN
(Çapa Bilim Koleji, Fatih, İstanbul, Türkiye)
NESİBE KÖSE
(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 0Sayı: 150ISSN: 1300-4514Sayfa Aralığı: 133 - 138Türkçe

91 0
Dating of a Violin from Turkey
Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra üretilmeye başlanan keman, 16. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Çapa Fen Lisesi’nin ödüllerinin sergilendiği dolapta bulunan eski bir keman dikkati çekmiştir. Bu kemanın tarihi ve bir dönem Çapa Fen Lisesi’nde müzik öğretmenliği yapan Osman Zeki Üngör ve sonrasında oğlu Ekrem Zeki Ün’e ait olup olmadığı merak konusu olmuştur. Kemanın üst kısmını oluşturan ladin (Picea sp.) kaplamadaki yıllık halka genişlikleri ölçülmüş ve bireysel bir kronoloji oluş- turulmuştur. Tarihlendirme sonuçları (1) kullanılan ladin ağaçlarının İsviçre Alplerinden alınmış, (2) 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde üretilmiş ve (3) Üngör ailesinin Çapa Fen Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı yıllarda kullanılmış olduğunu göstermiştir.
Sosyal > Arkeoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Akkemik, Ü. 2004. Dendrokronoloji. İlkeleri, Biyolojik Temelleri, Yöntemleri ve Uygulama Alanları. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Akkemik, Ü. ve N. Dağdeviren 2004. “Using Dendrochronological Methods to Date the Wooden Materials Used in Balkapanı Han”, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri A, Cilt 54(1): 45-53.
 • Akkemik, Ü. ve S. Güzel 2004. “Kastamonu civarındaki bazı ahşap yapıların dendrokronolojik yöntemlerle tarihlendirilmesi”, Anadolu Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 5/1: 65-71.
 • Akemik, Ü. ve A. Aras 2005. ”Reconstruction (A.D.1689-1994) of April-August Precipitation in Southern Part of Central Turkey”, International Journal of Climatology 25(4): 537-548.
 • Akkemik, Ü., N. Dağdeviren and A. Aras 2005. “A Preliminary Reconstruction (A.D. 1635- 2000) of Spring Precipitation Using Oak Tree Rings in the Western Black Sea Region of Turkey”, Int. Journal of Biometeorology 49(5): 297-302.
 • Akkemik, Ü., R. D’Arrigo, P. Cherubini, N. Köse and G. Jacoby 2008. “Tree-ring reconstruction of precipitation and streamflow for north-western Turkey”, International Journal of Climatology 28: 173-183.
 • Alapınar, H. 2003. Keman Yapım Tarihi. Sevda-Cenap ve Müzik Vakfı Yayınları, Ankara. Beuting, M. 2009. “Dendroorganology? The dendrochronological method applied to musical instruments”, Tree rings, art, archaeology - book of abstracts: 3. Brussels.
 • Čufar, K., M. Beuting and M. Grabner 2010. “Dendrochronological dating of two violins from private collections in Slovenia”, Zbornik gozdarstva in lesarstva 91: 3-10.
 • Grissino-Mayer, H. D., P. R. Sheppard and M. K. Cleaveland 2004. “A dendroarcheological reexamination of the ‘Messiah’ violin nd other instruments attrbuted to Antonio Stradivari”, Journal of Archaeological Science 31: 167-174.
 • Grissino-Mayer, H. D., G. G. Deweese and D. A. Williams 2005. “Tree-ring datin og the KarrKoussevitzky double bass: A case study in dendromusicology”, Tree-Ring Research 6(2): 77-86.
 • Klein, P. 1985. “Dendrochronologische Untersuchungen an Gemäldetafeln und Musikinstrumenten”, Dendrochronologia 3: 25-44.
 • Klein, P. 1996. “Dendrochronology and violins”, Newsletter of the British Violin Making Association 4: 12-25.
 • Klein, P., H. Mehringer and J. Bauch 1986. “Dendrochronological and wood biological investigations on string instruments”, Holzforschung 40(4): 197-203.
 • Köse, N., Ü. Akkemik, H. N. Dalfes and S. Özeren 2011. “Tree-ring reconstruction of MayJune precipitation for western Anatolia”, Quaternary Research 75: 438-450.
 • Kuniholm, P. I. 2000. “Dendrochronologically dated Ottoman Monuments”, U. Baram and L. Carrol (eds) A historical Archaeology of the Ottoman Empire: 92-136. Springer.
 • Kuniholm, P. I. ve C. L. Striker 1987. “Dendrochronological investigations in the Aegean and neighboring regions, 1983-1986”, Journal of Field Archaeology 14(4): 385-398.
 • Kurtaslan, Z. 2002. “Türk Keman Okulunun Oluşum Süreci ve Temsilcileri”, İstanbul Türk Müziği Günleri, Müziksel Gelişimimizi Değerlendirme Sempozyumu. 2-3 Mayıs 2002.
 • Pollens, S. 2001. “Messiah redux”, Journal of the Violin Society of America 17(3): 159-179.
 • Ratcliff, P. 2012. The tree of knowledge. The Strad: Essential Reading for the String Music World. February 2012.
 • Yağışan, N. and N. Aydın 2013. “Kemanın tarihsel gelişim süreci ve eğitimci yorumcular”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30: 213-221.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.