Soner SOLMAZ
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Hematoloji Bölümü, Adana, Türkiye)
SÜHEYL ASMA
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye)
ÇİĞDEM GEREKLİOĞLU
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye)
Mutlu KASAR
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Hematoloji Bölümü, Adana, Türkiye)
Mahmut YERAL
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Hematoloji Bölümü, Adana, Türkiye)
Can BOGA
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Hematoloji Bölümü, Adana, Türkiye)
Hakan ÖZDOĞU
(Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Eğitim ve Tıbbi Araştırma Merkezi, Hematoloji Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 1307-2048Sayfa Aralığı: 83 - 87İngilizce

87 2
Fluctuating Course of Red Cell Distrubition Width in Treatment of Iron Deficiency Anemia and Its Clinical Relevance
Giriş: RDW, kan sayımının rutin bir parametresidir. Bu parametrenin kullanımı genel olarak mikrositer anemilerin ayırıcı tanısıyla kısıtlıdır. Bununla birlikte literatürde demir eksikliği anemisinin tedavisinde RDW’ nin seyri ve klinik önemiyle ilgili yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada RDW’ nin demir eksikliği anemisinin tedavisindeki seyri ve hemoglobin artışı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Method: Demir eksikliği anemisi tanısı konulan 105 hasta bu çalışmaya alınmıştır. Bulgular: Tanı anındaki ve tedavi başlandıktan sonraki 1, 2 ve 3. aydaki ortalama hemoglobin değerleri sırasıyla 9.2±1.5, 11.7±1.0, 12.7±0.8 ve 13.1±0.8 g/dL, RDW değerleri sırasıyla %18.4±2.6, %26.4±6.5, %17.8±4.3 ve %14.7±1.7 bulundu. Tanı anında ve 1. aydaki RDW değerleri arasında istatistiksel olarak belirgin artış (p<0.0001), 1, 2 ve 3. aydaki RDW değerleri arasında belirgin azalma (p<0.0001) tespit edildi. Regresyon analizinde 1. aydaki RDW artışı ile 1, 2 ve 3. aylardaki hemoglobin artışları arasında doğrusal bir bağlantı olduğu görüldü (sırasıyla p<0.0001, r=0.461; p<0.0001, r=0.51; p<0.0001, r=0.472). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, RDW’ de meydana gelen artışın demir tedavisi yanıtını öngördürmek için kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Abdelrahman EG, Gasim GI, Musa IR, Elbashir LM, Adam I. Red blood cell distrubition width and iron deficiency among pregnant Sudanese women. Diagn Pathol 2012;7:168-171
 • 2. Aulakh R, Sohi I, Singh T, Kakkar N. Red blood cell distrubition width (RDW) in diagnosis of iron deficiency with microcytic hypochromic anemia. Indian J Pediatr 2009;76:265-267. doi: 10.1007/s12098-009-0014-
 • 3. Çetin M, Kocaman SA, Bostan M, Çanga A, Çiçek Y, Erdoğan T et al. Red blood cell distrubition width (RDW) and its association with coronary atherosclerotic burden in patients with stable angına pectoris. Eur J Gen Med 2012;9:7-13
 • 4. Aslan D, Gümrük F, Gürgey A, Altay Ç. Importance of RDW value in differantial diagnosis of hypochrome anemias. Am J Hematol 2002;69:31-33
 • 5. Nesa A, Tayab A, Sultana T, Khondker L, Rahman Q, Karım A, Ahmed N. RDWI is better discriminant than RDW in differentiation of iron deficiency anaemia and beta thalassemia trait. Bangladesh J Child Health 2009;33:100-103.
 • 6. Uchida T. Change in Red blood cell distrubition width with iron deficiency. Clin Lab Haematol 1989;11:117-121
 • 7. Viswanath D, Hegde R, Murthy V, Nagashree S, Shah R. Red blood cell distrubition width in diagnosis of iron deficiency anemia. Indian J Pediatr 2001;68:1117- 1119
 • 8. Cesana BM, Maiolo AT, Gidiuli R, Damilano I, Massaro P, Polli EE. Relevance of red blood cell distrubition width (RDW) in differential diagnosis of microcytic anemias. Clin Lab Haematol 1991;13:141-151
 • 9. Chuang CL, Liu RS, Wei YH, Huang TP, Tarng DC. Early prediction of response to intravenous iron supplementation by reticulocyte haemoglobin content and high-fluorescence reticulocyte count in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2003;18:370-377
 • 10. Brugnara C, Laufer MR, Friedman AJ, Bridges K, Platt O. Reticulocyte hemoglobin content (CHr): early indicator of iron deficiency and response to therapy [letter]. Blood 1994;83:3100-3101
 • 11. Bhandari S, Norfolk D, Brownjohn, Turney J. Evaluation of RBC ferritin and reticulocyte measurements in monitoring response to intraavenous iron therapy. Am J Kidney Dis 1997;30:814-821
 • 12. Urrechaga E, Borque L, Escanero JF. Erythrocyte ant reticulocyte indices on the LH 750 as potential markers of functional iron deficiency. Anemia 2010. doi: 10.1155/2010/625919

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.