Fevzi TORAMAN
(Acıbadem Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Haluk ÖZTİRYAKİ
(Girilmedi)
EŞREF HASAN KARABULUT
(Girilmedi)
Nazan AKSOY
(Girilmedi)
Ümit ÇALIŞIRİŞÇİ
(Girilmedi)
Nurgül YURTSEVEN
(Girilmedi)
Ali ÖZYURT
(Girilmedi)
Onur GÖKSEL
(Girilmedi)
Serdar EVRENKAYA
(Girilmedi)
Sevim CANİK
(Girilmedi)
Sinan DAĞDELEN
(Girilmedi)
HÜSEYİN CEM ALHAN
(Girilmedi)
Yıl: 2002Cilt: 30Sayı: 9ISSN: 1016-5169 / 1308-4488Sayfa Aralığı: 530 - 533Türkçe

92 0
Koroner baypas cerrahisi sonrası hipertansiyon kontrolünde diltiazem, nitrogliserin ve sodyum nitroprussidin karşılaştırılması
Hipertansiyon aorto-koroner baypas greftleme operasyonu sonrası yoğun bakımda sıkça karşılaşılan bir sorundur. Postoperatif miyokard infarktüsü ve kanama açısından son derece tehlikeli olan bu dönemin sorunsuz geçilebilmesi için günümüzde değişik farmakolojik ajanlar kullanılmaktadır. Biz bu çalışmamızda diltiazem, nitrogliserin ve sodyum nitroprussid gibi üç farklı antihipertansif ajan kullanımının hemodinami üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. Bu amaçla 45 hasta randomize olarak 3 eşit gruba ayrıldı. Grup 1: 0.3mg/kg diltiazemin 5 dakikada bolus verilmesini takiben, 0.1-0.8mg/kg/saat doz aralığında infüzyon yapılan hastalardan, grup 2: 1-3µg/kg/dakika hızında nitrogliserin infüzyonu, grup 3: 1-3µg/kg/dakika hızında sodyum nitroprussid infüzyonu alan hastalardan oluşmakta idi. Tüm olguların postoperatif yoğun bakımda, antihipertansif ajan başlamadan önce bazal (T1), başladıktan 30 dakika (T2), 120 dakika (T3) ve 12 saat (T4) sonra hemodinamik ölçümleri yapıldı. Grupların kendi içlerinde ortalama arter basıncı (OAB) değişimi incelendiğinde, tüm gruplarda bazal değerlerle diğer tüm zaman dilimlerindeki giderek azalan OAB değerleri arasındaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p<0.001). T3 döneminde kalp hızı grup 1'de 84±14 vuru/dakika, grup 2'de 98±13 vuru/dakika, grup 3'de ise 94±15 vuru/dakika bulunmuş, grup 1 ile 2 arasındaki farklılık anlamlı çıkmış (p<0.05), ayni dönemde ikili çarpan (RPP) ise grup 1'de 10975±1476, grup 2'de 13071±2476, grup 3'de 13788±2965 bulunmuş, grup 1 ile 3 arasındaki farklılık anlamlı çıkmıştır (p<0.001). T4 döneminde RPP grup 1'de 10079±1567, grup 2'de 12099±2674, grup 3'de 14416±4240 bulunmuş sadece grup 1 ile 3 arasındaki değişim anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Çalışmamızdaki sonuçlar, her üç ajanın ilk 30 dakika içindeki hemodinamik etkinliğinin benzer olduğunu, daha sonraki dönemde ise diltiazemin nitrogliserin ve sodyum nitroprussid ile kıyaslandığında hem daha iyi bir miyokardiyal performans hem de daha etkin bir kan basıncı kontrolü sağladı ğı şeklindedir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Ferguson BT, Hammill BG, Peterson ED, DeLong ER, Grover FL for the STS National Database Committee: A decade of change-risk profiles and outcomes for isolated coronary artery bypass grafting procedures, 1990-1999: a report from the STS National Database Committee and Duke Clinical Research Institute. Ann Thorac Surg 2002;73:480-9
 • 2. Higgins TL: Safety issues regarding early extubation after coronary artery bypass surgery. J Cardiothoracic Vasc Anesth 1995;9:24-9
 • 3. Hoshide S, Kario K, Mitsuhashi T et al: Different patterns of silent cerebral infarct in patients with coronary artery disease or hypertension. Am J Hypertens 2001;14:509-15 4. Joyal M, Cremer KF, Pieper JA, Feldman RL, Pepine CJ: Systemic, left ventricular and coronary hemodynamic of intravenous diltiazem in coronary artery disease. Am J Cardiol 1985;56:413-7
 • 5. Kenny J, Daly K, Bergman G, Kerkez S, Jewitt DE: Beneficial effects of diltiazem in coronary artery disease. Br Heart J 1984;52:53-6
 • 6. Pepine CJ, Joyal M, Cremer KF, Hill JA, Feldman RL, Gelman JS: Hemodynamic effects of nitroglycerin combined with diltiazem in patients with coronary artery disease. Am J Med 1984;76:47-51
 • 7. Joyal M, Pieper J, Cremer K, Feldman RL, Pepine CJ: Pharmacodynamic aspects of intravenous diltiazem administration. Am Heart J 1986;111:54-61
 • 8. Opie LH, Schall R: Evidence-based evaluation of calcium channel blockers for hypertension: equality of mortality and cardiovascular risk relative to conventional therapy. J Am Coll Cardiol 2002;39:315-22
 • 9. Morgan TO, Anderson AI, MacInnis RJ: ACE inhibitors, beta-blockers, calcium blokers, and diuretics for the control of systolic hypertension. Am J Hypertens 2001;14:241-7
 • 10. Diamond JA, Krakoff LR, Goldman A et al: Comparison of two calcium blockers on hemodynamics, left ventricular mass, and coronary vasodilatory in advanced hypertension. Am J Hypertens 2001;14:231-40
 • 11. Opie LH: Calcium channel blokers in hypertension: reappraisal after new trials and major meta-analyses. Am J Hypertens 2001;14:1074-81
 • 12. Işık A, Lüleci C, Çeliker H, Arslan N, Dönder E, Alaşehirli E: Esansiyel Hipertansiyonlular ve sağlıklı bireylerde I. kuşak antagonistlerinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına akut etkileri. Türk Kardiyol Dern Arş 1992;20:146-52 13. Breisblatt WM, Navratil DL, Burns MJ, Spaccavento LJ: Comparable effects of intravenous nitroglycerin and intravenous nitroprusside in acute ischemia. Am Heart J 1988;116:465-72
 • 14. Simon AC, Levenson JA, Levy BY, Bouthier JE, Peronneau PP, Safar ME: Effect of nitroglycerin on peripheral large arteries in hypertension. Br J Clin Pharmacol 1982;14:241-6
 • 15. Tobias MA: Comparison of nitroprusside and nitroglycerine for controlling hypertension during coronary artery surgery. Br J Anaesth 1981;53:891-7
 • 16. Flaherty JT, Magee PA, Gardner TL, Potter A, MacAllister NP: Comparison of intravenous nitroglycerin and sodium nitroprusside for treatment of acute hypertension developing after coronary artery bypass surgery. Circulation 1982;65:1072-7
 • 17. Ruegg PC, David D, Loria Y: Isradipine for the treatment of hypertension following coronary artery bypass graft surgery: a randomized trial versus sodium nitroprusside. Eur J Anaesthesiol 1992;9:293-305
 • 18. Hossack KF, Eldridge JE, Buckner K: Comparison of acute hemodynamic effects of nitroglycerin versus diltiazem and combined acute effects of both drugs in angina pectoris. Am J Cardiol 1986;58:722-6
 • 19. Kieler-Jensen N, Houltz E, Milocco I, Ricksten SE: Central hemodynamics and right ventricular function after coronary artery bypass surgery. A comparison of prostacyclin, sodium nitroprusside, and nitroglycerin for treatment of postcardiac surgical hypertension. J Cardiothorac Vasc Anesth 1993;7:555-9
 • 20. Lawrence CJ, Lestrade A, Chan E, De Lange S: Comparative study of isradipine and sodium nitroprusside in the control of hypertension in patients following coronary artery-bypass surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1993;99:48-52

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.