Mehmet Serhat MANGAN
(Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye)
ERAY ATALAY
(Kars Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Kars, Türkiye)
CEYHUN ARICI
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
İbrahim Tuncer
(Alfagöz Tıp Merkezi, İzmir, Türkiye)
MUSTAFA DEĞER BİLGEÇ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 46Sayı: 1ISSN: 1300-0659 / 2147-2661Sayfa Aralığı: 7 - 10Türkçe

68 4
Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Öğrenme Sürecinde Gelişen Farklı Tipteki Komplikasyonların Uygulanan Olgu Sayısına Göre Karşılaştırılması
Amaç: Eğitim gören doktorlar tarafından ardıl olarak uygulanan fakoemülsifikasyon cerrahisinde ameliyat esnasında gelişen farklı tipteki komplikasyon oranlarının karşılaştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem: Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası göz muayene bilgileri ile ameliyat esnasındaki kayıtları bulunabilen, Kasım 2009 ile Şubat 2012 tarihleri arasında eğitim gören iki doktor tarafından katarakt cerrahisi uygulanan 140 hastanın 180 gözü geriye dönük olarak analiz edildi. Gerçekleştirilen ameliyat sayısına göre 180 göz üç gruba ayrıldı: Grup A (ilk 1-60 göz), grup B (61-120 göz) ve grup C (son 121-180 göz). Bu üç grup arasında, doğrudan eğitici hekimin müdahale sayısı ve farklı tipteki komplikasyon oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Doğrudan eğitici hekimin müdahale sayısı grup A, B ve C'de, sırasıyla 45, 35 ve 19 idi. İris planının önünde oluşan komplikasyonların sayısı grup A, B ve C'de, sırasıyla 3, 4 ve 12 idi. Grup B ile C arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,029). İris planının arkasında oluşan komplikasyonların sayısı grup A, B ve C'de, sırasıyla, 6, 14 ve 3 idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,042, p=0,004).Sonuç: Bu çalışma, fakoemülsifikasyon cerrahisi öğrenme sürecinde ortaya çıkabilecek farklı tipteki komplikasyonlar için bir ipucu vermektedir. Kliniklerde farklı tipteki komplikasyon oranları analiz edilmeli ve bu analizler geliştirilerek eğitim gören doktorların ihtiyaçlarına göre fakoemülsifikasyon öğrenme programları düzenlenmelidir
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Lee JS, Hou CH, Yang ML, Kuo JZ, Lin KK. A different approach to assess resident phacoemulsification learning curve: analysis of both completion and complication rates. Eye (Lond). 2009;23:683-687.
 • Tayanithi P, Pungpapong K, Siramput P. Vitreous loss during phacoemulsification learning curve performed by third-year residents. J Med Assoc Thai. 2005;88 Suppl 9:89-93.
 • Dooley IJ, O'Brien PD. Subjective difficulty of each stage of phacoemulsification cataract surgery performed by basic surgical trainees. J Cataract Refract Surg. 2006;32:604-608.
 • Hosler MR, Scott IU, Kunselman AR, Wolford KR, Oltra EZ, Murray WB. Impact of resident participation in cataract surgery on operative time and cost. Ophthalmology. 2012;119:95-98.
 • Wiggins MN, Warner DB. Resident physician operative times during cataract surgery. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010;41:518-522.
 • Randleman JB, Wolfe JD, Woodward M, Lynn MJ, Cherwek DH, Srivastava SK. The resident surgeon phacoemulsification learning curve. Arch Ophthalmol. 2007;125:1215-1219.
 • Woodfield AS, Gower EW, Cassard SD, Ramanthan S. Intraoperative phacoemulsification complication rates of second- and third- year ophthalmology residents a 5-year comparison. Ophthalmology. 2011;118:954-958.
 • Prakash G, Jhanji V, Sharma N, Gupta K, Titiyal JS, Vajpayee RB. Assessment of perceived difficulties by residents in performing routine steps in phacoemulsification surgery and in managing complications. Can J Ophthalmol. 2009;44:284-287.
 • Carricondo PC, Fortes ACFM, Mourao PC, Hajnal M, Jose NK. Senior resident phacoemulsification learning curve. Arq Bras Oftalmol. 2010;73:66-69.
 • Johansson B, Lundström M, Montan P, Stenevi U, Behndig A. Capsule complication during cataract surgery: Long-term outcomes: Swedish Capsule Rupture Study Group report 3. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1694-1698.
 • Blomquist PH, Rugwani RM. Visual outcomes after vitreous loss during cataract surgery performed by residents. J Cataract Refract Surg. 2002;28:847-852.
 • Bhagat N, Nissirious N, Potdevin L, Chung J, Lama P, Zarbin MA, Fechtner R, Guo S, Chu D, Langer P. Complications in resident-performed phacoemulsification cataract surgery at New Jersey Medical School. Br J Ophthalmol. 2007;91:1315-1317.
 • Rutar T, Porco TC, Naseri A. Risk factors for intraoperative complications in resident- performed phacoemulsification surgery Ophthalmology. 2009;116:431-436.
 • Allinson RW, Metrikin DC, Fante RG. Incidence of vitreous loss among third year residents performing phacoemulsification. Ophthalmology. 1992;99:726-730.
 • Yulan W, Yaohua S, Jinhua T, Min W. Step-by-step phacoemulsification training program for ophthalmology residents. Indian J Ophthalmol. 2013;61:659-662.
 • Accreditation Council for Graduate Medical Education. Ophthalmology resident operative minimum requirements. ACGME Web site. http:// www.acgme.org/acWebsite/RRC_240/240_MinimumsOperativeTable. pdf. Accessed February 2007.
 • Gimbel HV, Sun R, Ferensowicz M, Anderson Penno E, Kamal A. Intraoperative management of posterior capsule tears in phacoemulsification and intraocular lens implantation. Ophthalmology. 2001;108:2186-2169; discussion 2190-2.
 • Schwartz SG, Holz ER, Mieler WF, Kuhl DP. Retained lens fragments in resident performed cataract extractions. CLAO J. 2002;28:44-47.
 • Erdoğan H, Toker Mİ, Arıcı MK, Özdemir Z, Topalkara A. Evaluation of phacoemulsification results in learning period. Turk J Ophtalmol. 2002;32:680-686.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.