ESRA NUR TİRYAKİ
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Hatay, Türkiye)
Aygül DEMİR
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 13Sayı: 33ISSN: 1304-429XSayfa Aralığı: 18 - 27Türkçe

383 9
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA BECERİSİNE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenliğinde okuyan öğrencilerin Yazma becerisine yönelik metaforik algılarını belirlemektir. Araştırma modeli olarak nitel araştırma yöntemine uygun araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğrenim gören 98 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırma verilerini toplamak amacıyla öğrencilerin metaforlarını yazabilmeleri ve kendilerini açıkça ifade edebilmeleri için bir form geliştirilmiştir. Bu form, "Yazı yazmak ....... gibidir, çünkü ........" şeklinde bir cümleyle oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarından konuyla ilgili tek bir metafor üzerine yoğunlaşıp gerekçesini açık bir biçimde ifade etmeleri beklenmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Verilerin analizi, Kodlama ve Ayıklama, Örnek Metafor Derleme, Kategori Geliştirme, Geçerlilik ve Güvenilirlik ve Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması aşamalarından oluşmaktadır. Sonuç olarak, 5 kavramsal kategori (Aktarım, Yaşam, Sanat, Özgürlük, Sonsuzluk) ve 72 metafor belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin en fazla metafor geliştirdiği kategori "aktarım" (%41.6) iken öğrencilerin en az metafor geliştirdiği kategori ise "sonsuzluk" (%8.3) olarak tespit edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.