Hatice Kübra BAŞALOĞLU
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
HULKİ BAŞALOĞLU
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
MEHMET TURGUT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
AYŞEGÜL UYSAL
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Mine Ertem YURTSEVEN
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 42Sayı: 3ISSN: 1016-9113 / 2147-6500Sayfa Aralığı: 149 - 153İngilizce

56 0
Ultrastructural effects of nicotine administration on sympathetic nervous system of adrenal gland medula in fats: A qualitative study by electron microscopy
Subkutan nikotin enjeksiyonu uygulanan Wistar cinsi sıçanlarda surrénal medulla sempatik sinir sistemi morfolojisi tetkik edilmiştir. Hayvanlara 7 hafta süreyle düşük dozda (2 mg/kg/gün) ve yüksek dozda (4 mg/kg/gün) nikotin subkutan olarak uygulanmıştır. Surrénal bezlerin medullasındaki morfolojik değişiklikler elektron mikroskop kullanılarak ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ultrastrüktürel olarak, epinefrin (E) ve norepinefrin (NE) içeren hücrelere ait sinüzoidlerin ve endotel hücrelerinin normal görünümde olduğu saptanmıştır. Hem düşük ve hem de yüksek doz nikotin uygulanan tedavi gruplarında, E ve NE salgılayan hücreler içinde yoğun granülasyon görülmüştür. Ayrıca, surrénal medulla sinüzoidlerindeki genişlemeye ilave olarak, özellikle NE salgılayan hücrelerdeki sekresyon artışı nedeniyle ortaya çıkan aşırı bir vakuolizasyon ve nukleus içi depolanmalar dikkati çekmiştir. Yüksek doz nikotin uygulanan hayvanlarda sinüzoidlerin çevrelerinde yer alan endotel hücrelerinin duvarlarında bir hipertrofı mevcudiyeti saptanmıştır. Bu bulgularla, sıçanlarda nikotinin surrénal medulla sempatik sinir sistemi üzerinde doza-bağımlı olan ve antihipertansif bir etki gösterdiğini düşündüren belirgin morfolojik değişikliklerin geliştiği sonucuna varılmıştır.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Petorak I. Medical Embrvology (in Turkish). İstanbul: Osman Aykaç Matbaası, 1984: 258.
 • 2. Erkoçak A. Histology fin Turkish). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1980: 126-128.
 • 3. Fawcet DW. A Textbook of Histology. New York: Chapman Hail Book, 1994: 524-531.
 • 4. Junqueiro LC, Carneiro J, Kellay RO. Basic Histology. Los Altos California: Lange Medical Publications, 1983: 392-393.
 • 5. Kalaycı $. Histology (in Turkish). Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1986: 309-313.
 • 6. Brown WJ, Barajas L, Latta H. The ultrastructure of the human adrenal meduila: with comparative studies of white rat. Anat Rec 1969;169: 173-184.
 • 7. Wİlliams PL, VVarvvick R. Grav's Anatomv. New York: Churchill Livingstone, 1995: 1458-1461.
 • 8. Couplend RE. Electron microscopic observations on the structure of the rat adrenal medulla. I. The ultrastructure and organization of chromaffin cells In the normal medulla. J Anat 1965; 99: 231-254.
 • 9. Snell RS: Clinical Neuroanatomv for Medical Students, Boston: Little Brown, 1987: 463-476.
 • 10. Chen YM, Dixon WR. The effect of etorphine on nicotine-and muscarine-induced catecholamine secretion from perfused rat adrenal glands. Life Sci 1990; 46: 1167-1173.
 • 11. Montiel C, Artolego AR, Bermego PM, Sanchez-Garcia P. A dopaminergic receptor in adrenal medulla as a possible site of action for the droperidol-evoked hypertensive response. Anesthesiology 1986; 65: 474-479.
 • 12. Grenhoff J, Svensson TH. Pharmacology of nicotine. Br J Addict 1989; 84: 477-492.
 • 13. Kiritsy JA, Mose SA, Appel NM, Loon GRV. Tolerance to nicotine-induced sympathoadrenal stimulation and cross-toierance to streess: Differential central and peripherial mechanism in rat. Neuropharmacology 1990; 29: 579-589.
 • 14. Bassenge E, Holtz J, Strohschein H. Sympathoadrenal activity and sympaihoinhibitory hormones during acute and chronic nicotine application in dogs. Klin VVochenschr 1988; 66: 12-20.
 • 15. Caggiula AR, Donny EC, Epstein LH, et al. The role of corticosteroids in nicotines physiological and behavioral effects. Psychoneuroendocrinology 1998; 23: 143-159.
 • 16. Cinciripini PM, Benedict CE, Vukanis HV, et al. The effect of smoking on the mood cardiovascular and adrenergic reactivity of heavy of and light smokers in a non-stressful environment. Biol Psychol 1989; 29: 273-289.
 • 17. Gilman AG, Goodman LS, Rail TW, Murad F. The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York: Macmillian Publishing Comp., 1985:215-558.
 • 18. Grunberg NE, Popp AK, Bovven DJ, et al. Effects of nicotine administration on insulin, glucose, epinephrine and norepinephrine. Life Sci 1987; 412; 161-170.
 • 19. Grobecher H, Saavedra JM, VVeise VK. Biosynthetic enzyme activities and catecholamines in adrenal glands of genetic and experimental hypertensive rats. Circ Res 1982; 50: 742-746.
 • 20. Reid JL, Zivin JA, Kopin IJ. Central and periphera! adrenergic mecanisms In the development of deoxycorticosterone-saline hypertension in rats. Circ Res 1975; 37: 569-579.
 • 21. Saavedre, JM, Carmine RD, Mc Carty R et al. Increased adrenal catecholamines in salt-sensitive genetically hypertensive Dahl rats. Am J Physiol 1983; 24: H 762-766.
 • 22. Başaloğlu H, Başaloğlu HK. Morphological evaluation of the rattus albinus suprarenal medulia in which chronic nicotine injections were performed (in Turkish). Ege Tıp Dergisi 1994; 33: 17-20.
 • 23. Matta SG, Sing J, Sharp BM. Catecholamines mediate nicotine-induced adrenocorticotropine secretion alfa-adrenergic receptors. Endocrinology 1990; 127: 1646-1655.
 • 24. Taşyürekli M, Seçkin I, Yılmazer S et al. Ultrastructural evaluation of interaction of suprarenal medullary catecholamines with hypertension (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1989; 52: 645-654.
 • 25. Kim YH, Won JS, VVon MH, Lee JK et al. Role of proto-oncogenes In the regulation of proenkephalin mRNA expression induced by repeated nicotine injections in rat adrenal medulla. Life Sci 2002; 70: 2915-2929.
 • 26. Yokotani K, Okada S, Nakamura K. Characterization of functional nicotinic acetylcholine receptors involved in catecholamine release from the isolated rat adrenal gland. Eur J Pharmacol 2002; 446: 83-87.
 • 27. Başaloğlu H. Histological examination of juxtaglomerular apparatus and corpusculum renale of rattus albinus vvhich received chronic nicotine infusion (in Turkish). Ege Tıp Dergisi 1992; 31: 687-690.
 • 28. Skovvronski RJ, Feldman D. Inhibition of aldosterone synthesis in rat adrenal celis by nicotine and related constituents of tobacco smoke. Endocrinology 1994; 134: 2171-2177.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.