Gönen MENGİ
(Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Niğde, Bor, Türkiye)
Banu ÇAVDAROĞLU
(Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Niğde, Bor, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1309-3843 / 1307-7384Sayfa Aralığı: 39 - 42Türkçe

125 4
Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne Başvuran Yaşlılarda Denge ve Yürüme Performansı
Amaç: Bu çalışmanın amacı Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne başvuran 65 yaş üstü hastalarındenge ve yürüme performanslarını, düşme sıklıklarını, düşme ile denge performansları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2010 ile Mart 2010 tarihleri arasında Bor Fizik Tedavi ve RehabilitasyonHastanesi'ne başvuran 65 yaş üstü 90 hasta gönüllü olarak katıldı. Hastaların denge ve yürüme performanslarıTinetti skalası, 3 metre kalkma- yürüme- oturma testi (KYOT) ile değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71,11±6,62 idi. Ortalama KYOT süreleri 9,19±2,64 sn idi. Sırasıyla ortalamaTinetti- denge, Tinetti- yürüme, Tinetti- toplam skorları 14,14±1,90, 10,42±1,94 ve 24,58±3,62 idi. KYOT süreleri ileTinetti skorları arasında ters korelasyon vardı (p<0,001). KYOT süreleri kadınlarda erkeklere göre uzun bulundu.Tinetti- yürüme ve Tinetti- toplam skorları erkeklerde kadınlardan yüksek bulundu. Kadınlarda düşme oranlarıerkeklere göre yüksek bulundu (p=0,047). Bu çalışmada hastaların %26,7'sinin son yıl içinde düşmüş olduğusaptandı. Düşen ve düşmeyen hastalar arasında yaş, KYOT süresi, Tinetti skorları yönünden fark bulunmadı. Sonuç: Bu çalışma sonucunda düşen ve düşmeyen hastalar arasında denge ve yürüme parametreleri açısından fark bulunamamıştır. Erkek hastaların denge ve yürüme performansları kadınlara göre daha iyi bulunmuştur
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.