Ömer AKÇAYIR
(Boş)
Yıl: 2016Cilt: 53Sayı: 620ISSN: 1307-7112 / 2667-6907Sayfa Aralığı: 47 - 60Türkçe

201 0
Bireysel Kredilerin ve Kredi Kartlarının Cari Denge Üzerindeki Etkisi
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini içine alan bireysel krediler ile kredi kartlarının toplam hacimleri son yıllarda hem küresel hem ulusal düzeyde giderek artmaktadır. Gelecekte elde edilmesi umut edilen gelirin bugünden sağladığı satın alma gücü sayesinde, mal ve hizmet ihtiyaçlarının şiddeti ve talebi de değişmektedir. Bu talep dış ticaret dengesini ve cari dengeyi de negatif yönde etkilemektedir. Bu çalışmada bireysel kredilerin ve kredi kartlarının cari denge üzerindeki etkisi ekonometrik olarak araştırılmaktadır. Ekonometrik analiz için tüm banka türlerine ait bireysel kredi hacmi (kredi kartları da dâhil) ile cari denge arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak durağanlık durumları ADF, PP ve KPSS sınamaları ile araştırılmış, nedensellik analizi için TodaYamamoto Testi kullanılmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme, uzun ve kısa dö- nem ilişkisi ise Pesaran'ın (et.al. 2001) Sınır Testi yaklaşımına dayalı ARDL modeli kullanılarak araştırılmıştır. Bulgulara göre, bireysel kredilerin cari açığı bir miktar arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.