Hasan Güngör BERKANT
(Kahramanmara Sütçüimam Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Programları ve Öretim Ana Bilim Dalı, Kahramanmara, Türkiye)
Serpil ener GENÇOLU
(Osmaniye Dervipaa Anadolu Lisesi, Matematik Öğretmenliği, Osmaniye, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 2149-2786 / 2149-2786Sayfa Aralığı: 194 - 217Türkçe

182 2
Farklı Lise Türlerinde Çalışan Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Görüşleri
Bu çalışmanın genel amacı, farklı lise türlerinde çalışan matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yedi farklı lisede çalışan 15 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri üzerinde içerik analizi ile kodlamalar yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre; öğretmenler en fazla soru-cevap ve düz anlatım yöntemlerini kullanmaktadırlar ve öğrenci merkezli yöntemlerden yeterince yararlanmamaktadırlar; öğrenciler matematik dersine karşı ilgisiz ve önyargılıdırlar; matematik derslerinde öğretim programının etkisi vardır; aileler öğrencilerinin matematik derslerine karşı ilgisizdir; meslek liselerindeki öğrenci-öğretmen iletişimi yetersizdir; ödevlerin matematik eğitiminde etkisi vardır; öğretmenler sınıf mevcudu az, sakin bir sınıfta çalışmak istemektedirler.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.