SERDAR AYDIN
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Gökhan KILIÇ
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
AYŞE FİLİZ GÖKMEN KARASU
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ramazan DANSUK
(Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 7Sayı: 4ISSN: 1309-2014Sayfa Aralığı: 515 - 519Türkçe

128 5
Is Procidentia a Distinct Disease? Comparison of Risk Factors
Amaç: Total prolapsus, diğer bir ifadeyle prosidentia vajinanın tümünün dışa dönmesi olarak tanımlanır. Yaş, gebelik doğum, pelvik cerrahi öyküsü ve kabızlık, kronik pulmoner hastalıklar, obezite gibi karın içi basıncı artıran durumlar pelvic organ prolapsusu için risk faktörleridir. Bu çalışma anterior,posterior, apikal ve total vaginal duvar prolapsusu insidanslarını, kompartmanlar arası, total ve subtotal prolasus arasındaki risk faktörleri açısından farklılıkları belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma prolapsus cerrahisi geçiren kadınları kapsar. Total ve subtotal prolapsusu olanlar parite, yaş, vücut kitle indeksi, menapoz ve laboratuar verileri gibi potansiyel risk faktörleri açısından tek yönlü varyans analizi, Ki kare ve Fisher testi kullanılarak kıyaslandı. Bulgular: Prolasus cerrahisi geçiren 179 kadın arasında 29 kadın total uterovajinal prolapsus olarak değerlendirildi. Subtotal prolapsusu olan kadınlar (29.4±3.7) anlamlı olarak total prolapsusu olanlardan (26.1±3.3) daha şişmandı (p<0.001). Yaş, parite, histerektomi öyküsü ve menapoz durumu açısından fark yoktu. Anterior vajinal duvar defekti olanlarda multipartite oranı diğerlerine kıyasla daha azdı (52,4 vs 70.5-88,.9%, p=0.03). Tartışma: Biz total uterin veya vajinal kubbe prolasusun farklı bir durum olduğunu ve yaş ve doğum gibi bilinen risk faktörlerinden faklı bazı spesifik veya belirlenmemiş faktörlele ilişkili olabileceğini varsayımında bulunuyoruz. Total prolasusu olan kadınlar daha inceydi ve anterior vajinalduvar defektleri multipartite ile daha az ilişkiliydi. Bu bulgular ışığında gelecekte yapılacak çalışmalar ile total uterovajinal prolapsusun patofizyolojisini açıklamayı planlayan çalışmalar yapılmalıdır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Thakar R, Stanton S. Management of genital prolapse. BMJ 2002; 324(7348):1258-62.
 • Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, Kenton K, Meikle S, Schaffer J, et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. JAMA 2008; 300(11):1311-6.
 • Wu JM, Hundley AF, Fulton RG, Myers ER. Forecasting the prevalence of pelvic floor disorders in U.S. women: 2010 to 2050. Obstet Gynecol 2009;114(6):1278- 83.
 • Olsen AL, Smith VJ, Bergstrom JO, Colling JC, Clark AL. Epidemiology of surgi- cally managed pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Obstet Gynecol 1997;89:501-6.
 • Chow D, Rodríguez LV. Epidemiology and prevalence of pelvic organ prolapse. Curr Opin Urol 2013;23(4):293-8.
 • Mant J, Painter R, Vessey M. Epidemiology of genital prolapse: observa- tions from the Oxford family planning association study. Br J Obstet Gynaecol 1997;104(5):579-85.
 • Handa VL, Garrett E, Hendrix S, Gold E, Robbins J. Progression and remission of pelvic organ prolapse: a longitudinal study of menopausal women. Am J Obstet Gynecol 2004;190(1):27-32.
 • Hendrix SL, Clark A, Nygaard I, Aragaki A, Barnabei V, McTiernan A. Pelvic or- gan prolapse in the Women's Health Initiative: gravity and gravidity. Am J Obstet Gynecol 2002;186:1160-6.
 • Jelovsek JE, Maher C, Barber MD. Pelvic organ prolapse. Lancet 2007;24;369(9566):1027-38.
 • Durnea CM, Khashan AS, Kenny LC, Durnea UA, Smyth MM, O'Reilly BA. Preva- lence, etiology and risk factors of pelvic organ prolapse in premenopausal pri- miparous women. Int Urogynecol J 2014;25(11):1463-70.
 • Moalli PA, Jones Ivy S, Meyn LA, Zyczynski HM. Risk factors associated with pelvic fl oor disorders in women undergoing surgical repair. Obstet Gynecol 2003;101:869-74.
 • Lukacz ES, Lawrence JM, Contreras R, Nager CW, Luber KM. Parity, mode of delivery, and pelvic fl oor disorders. Obstet Gynecol 2006;107:1253-60.
 • Brown JS, Waetjen LE, Subak LL, Thom DH, Van den Eeden S, Vittinghoff E. Pelvic organ prolapse surgery in the United States, 1997. Am J Obstet Gynecol 2002;186: 712-6.
 • Ewies AA, Al-Azzawi F, Thompson J. Changes in extracellular matrix pro- teins in the cardinal ligaments of post-menopausal women with or without prolapse: a computerized immunohistomorphometric analysis. Hum Reprod 2003;18(10):2189-95.
 • Jackson SR, Avery NC, Tarlton JF, Eckford SD, Abrams P, Bailey AJ. Changes in metabolism of collagen in genitourinary prolapse. Lancet 1996;347(9016):1658- 61.
 • Carley ME, Schaffer J. Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women with Marfan or Ehlers Danlos syndrome. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1021-3.
 • Twiss C, Triaca V, Rodriguez LV. Familial transmission of urogenital prolapse and incontinence. Curr Opin Obstet Gynecol 2007;19(5):464-8.
 • Buchsbaum GM, Duecy EE. Incontinence and pelvic organ prolapse in parous/ nulliparous pairs of identical twins. Neurourol Urodyn 2008;27(6):496-8.
 • Seim A, Eriksen BC, Hunskaar S. A study of female urinary incontinence in general practice: demography, medical history, and clinical finding. Scand J Urol Nephrol 1996;30:465-71.
 • Jackson SL, Weber AM, Hull TL, Mitchinson AR, Walters MD. Fecal incontinence in women with urinary incontinence and pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol 1997;89:423-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.