İBRAHİM İLKER ÖZ
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
İsmail ŞERİFOĞLU
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Yavuz Sami SALİHOĞLU
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Murat DAMAR
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Aykut Erdem DİNÇ
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Rabiye USLU
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
MUSTAFA ÇAĞATAY BÜYÜKUYSAL
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi İstatistik Bölümü, Zonguldak, Türkiye)
Oktay ERDEM
(Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 2619-9793 / 2148-094XSayfa Aralığı: 48 - 53Türkçe

138 6
Diagnostic Performance of Diffusion-Weighted MRI and FDG PET/CT for Detecting the Local Recurrence of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Amaç: Baş-boyun skuamöz hücreli karsinom (SCC) lokal nüksün saptanmasında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (DA-MRG) ve pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) etkinliğini karşılaştırmak.Yöntemler: Baş-boyun SCC tanısı biyopsi ile kanıtlanmış ve radyoterapi ile tedavi edilen 23 hasta çalışmaya dahil edildi. Takipte tüm hastalardan MRG ve PET/BT incelemesi yapıldı. Tedavinin tamamlanması ile MR ve PET/BT incelemleri arasındaki ortalama süre sırasıyla 70,30 gün ve 76,34 gün idi. Difüzyon ağırlıklı single-shot eko planar görüntüleme 0 ve 1000 sn/mm2 b değerlerinde kontrast enjeksiyonundan önce yapıldı. PET/BT görüntüleri flor-18-fluorodeoksiglukoz (3.7 MBq/kg) verilmesinden 1 saat sonra görüntüler elde edildi.Bulgular: Nüks saptanan hastalarda ADCortalama değerleri saptanmayan hastalarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (0,773'e karşı 1,588 x10-3/mm2 sırasıyla, p<0,001). Nüks saptanan hastalarda SUVmax değerleri saptanmaya hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (15,642' karşı 4,508 sırasıyla; p<0,001). Nüks saptanan hastalarda ADCortalama ve SUVmax değerleri arasında anlamlı bir korelasyon izlenmedi (p=0,278, r=0,341). Nüks saptanmayan hastalarda ADCve SUVmax değerleri arasında negatif korelasyon saptandı (p=0,019, r=-0,691).Sonuç: PET/BT ve DAG-MRG baş-boyun SCC hastalarında tedavi sonrası nüksü saptamada etkin yöntemlerdir. Baş-Boyun SCC hastaları tedavi sonrası DAGMRG ile takip edilebilir ve nüks şüphesi olan hastalarda PET-BT takip protokolüne eklenebilir.
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Tshering Vogel DW, Zbaeren P, Geretschlaeger A, Vermathen P, De Keyzer F, Thoeny HC. Diffusion-weighted MR imaging including bi- exponential fitting for the detection of recurrent or residual tumour after (chemo)radiotherapy for laryngeal and hypopharyngeal cancers. Eur Radiol 2013; 23: 562-9. [CrossRef]
 • Hwang I, Choi SH, Kim YJ, Kim KG, Lee AL, Yun TJ, et al. Differentiation of recurrent tumor and posttreatment changes in head and neck squa- mous cell carcinoma: application of high b-value diffusion-weighted imaging. AJNR Am J Neuroradiol 2013; 34: 2343-8. [CrossRef]
 • Abgral R, Querellou S, Potard G, Le Roux PY, Le Duc-Pennec A, Marianovski R, et al. Does 18F-FDG PET/CT improve the detection of posttreatment re- currence of head and neck squamous cell carcinoma in patients negative for disease on clinical follow-up? J Nucl Med 2009; 50: 24-9. [CrossRef]
 • Razek AAKA, Kandeel AY, Soliman N, El-Shenshawy HM, Kamel Y, Nada N, et al. Role of diffusion-weighted echo-planar MR imaging in differentiation of residual or recurrent head and neck tumors and posttreatment changes. American journal of neuroradiology 2007; 28: 1146-52. [CrossRef]
 • Razek AA. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging of head and neck. J Comput Assist Tomogr 2010; 34: 808-15. [CrossRef]
 • Thoeny HC, De Keyzer F, King AD. Diffusion-weighted MR imaging in the head and neck. Radiology 2012; 263: 19-32. [CrossRef]
 • Payne KF, Haq J, Brown J, Connor S. The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis, lymph node staging and assessment of treatment response of head and neck cancer. Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 44: 1-7. [CrossRef]
 • Choi SH, Paeng JC, Sohn CH, Pagsisihan JR, Kim YJ, Kim KG, et al. Cor- relation of 18F-FDG uptake with apparent diffusion coefficient ratio measured on standard and high b value diffusion MRI in head and neck cancer. J Nucl Med 2011; 52: 1056-62. [CrossRef]
 • Varoquaux A, Rager O, Lovblad KO, Masterson K, Dulguerov P, Ratib O, et al. Functional imaging of head and neck squamous cell carcinoma with diffusion-weighted MRI and FDG PET/CT: quantitative analysis of ADC and SUV. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013; 40: 842-52. [CrossRef]
 • Burger IA, Huser DM, Burger C, von Schulthess GK, Buck A. Repeatability of FDG quantification in tumor imaging: averaged SUVs are superior to SUV_____ sub> max_____/sub>. Nucl Med Biol 2012; 39: 666-70. [CrossRef]
 • Nakajo M, Nakajo M, Kajiya Y, Tani A, Kamiyama T, Yonekura R, et al. FDG PET/CT and diffusion-weighted imaging of head and neck squa- mous cell carcinoma: comparison of prognostic significance between primary tumor standardized uptake value and apparent diffusion coef- ficient. Clin Nucl Med 2012; 37: 475-80. [CrossRef]
 • Gupta T, Master Z, Kannan S, Agarwal JP, Ghsoh-Laskar S, Rangarajan V, et al. Diagnostic performance of post-treatment FDG PET or FDG PET/ CT imaging in head and neck cancer: a systematic review and meta- analysis. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011; 38: 2083-95. [CrossRef]
 • Adams MC, Turkington TG, Wilson JM, Wong TZ. A systematic review of the factors affecting accuracy of SUV measurements. American Journal of Roentgenology 2010; 195: 310-20. [CrossRef]
 • Nömayr A, Lell M, Sweeney R, Bautz W, Lukas P. MRI appearance of radiation-induced changes of normal cervical tissues. Eur Radiol 2001; 11: 1807-17. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.