ELİF AYDIN
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Yasemin DURUM
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
İMRAN KURT ÖMÜRLÜ
(Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Yasemin TURAN
(Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Pelin YILDIRIM
(Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 2149-9063Sayfa Aralığı: 70 - 73İngilizce

59 2
Is Lumbo-Sacral Angle Related to Plantar Loading Patterns in Patients with Ankylosing Spondylitis?
Amaç: Lomber lordoz kaybı ankilozan spondilit (AS) hastalığının klinik bir özelliğidir. Pedobarografi ayak ve destek yüzey arasındaki ilişkiyi inceleyen bir yöntemdir. Postür anomalileri pedobarografik analize basınç dağılım değişiklikleri olarak yansıyabilir. Bu çalışmanın amacı, AS hastalarında lumbo-sakral açı ölçümü ile kaydedilen lomber lordoz kaybının plantar yüklenme dağılımı ile saptanan postür kontrolü üzerine etkisi olup olmadığını saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: AS tanısı olan ve son 1 yıl içerisinde çekilmiş lateral lumbosakral röntgeni olan 32 hasta (iki kadın, 30 erkek, 43,06±7,8 yaş) çalışmaya dahil edildi. Hastaların statik ve dinamik pedobarografik analizleri yapıldı. Lumbo-sakral açı ölçümü hastaların lateral lumbo-sakral röntgen görüntülerinden yapıldı. Bulgular: Statik pedobarografik ölçümde lumbo-sakral açının ön ayak plantar basıncı ile anlamlı derecede korele olduğu saptandı(p=0,042; r=0,361). Dinamik incelemede lumbo-sakral açısı düşük olan hastaların birinci parmak altında kalan alanda maksimum basıncınında düşük olduğu bulundu (p=0,352; r=0,048). Sonuç: Sonuçlar, AS hastalarında görülen postür değişikliklerine kompansasyonunda ayak eklemlerinin de görev aldığını düşündürmektedir.
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arnett FC. Seronegative spondyloarthropathies. Bull Rheum Dis 1987; 37: 1-12.
 • Sawacha Z, Carraro E, Del Din S, Guiotto A, Bonaldo L, Punzi L, et al. Biomechanical assessment of balance and posture in subjects with ankylosing spondylitis. J Neuroeng Rehabil 2012; 9: 63.
 • Swinkels A, Dolan P. Spinal position sense and disease progression in ankylosing spondylitis: a longitudinal study. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29: 1240-5.
 • Bot SD, Caspers M, Van Royen BJ, Toussaint HM, Kingma I. Biomechanical analysis of posture in patients with spinal kyphosis due to ankylosing spondylitis: a pilot study. Rheumatology (Oxford) 1999; 38: 441-3.
 • Orlin MN, McPoil TG. Plantar pressure assessment. Phys Ther 2000; 80: 399-409.
 • Rosário JL. A review of the utilization of baropodometry in postural assessment. J Bodyw Mov Ther 2014; 18: 215-9.
 • Vergara ME, O'Shea FD, Inman RD, Gage WH. Postural control is altered in patients with ankylosing spondylitis. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2012; 27: 334-40.
 • Aydog E, Depedibi R, Bal A, Eksioglu E, Unlü E, Cakci A. Dynamic postural balance in ankylosing spondylitis patients. Rheumatology 2006; 45: 445-8.
 • Souza MC, Tutiya GC, Jones A, Jşnior IL, Natour J. Assessment of functional balance and quality of life among patients with ankylosing spondylitis. Rev Bras Reumatol 2008; 48: 274-7.
 • Murray HC, Elliott C, Barton SE, Murray A. Do patients with ankylosing spondylitis have poorer balance than normal subjects? Rheumatology (Oxford). 2000; 39: 497-500.
 • Del Din S, Carraro E, Sawacha Z, Guiotto A, Bonaldo L, Masiero S, et al. Impaired gait in ankylosing spondylitis. Med Biol Eng Comput 2011; 49: 801-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.