MEHMET İLKER GÖKCE
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Nurullah HAMİDİ
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Barış ESEN
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
SEMİH TANGAL
(Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
EVREN SÜER
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Sümer BALTACI
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 2147-2122 / 2147-2270Sayfa Aralığı: 18 - 21Türkçe

127 4
Evaluation of Role of Inflammatory Markers for the Prediction of Recurrence on Pathologic T1a Clear Cell Renal Cell Cancer Patients
Amaç: Evre T1aN0M0 şeffaf hücreli renal hücreli karsinom (RHK) hastalarında nüksü öngörmede Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein (yd-CRP) ve prokalsitonin düzeylerinin rolünün değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2007-Mayıs 2014 tarihleri arasında, 2 merkezde, radikal ya da parsiyel nefrektomi sonrasında patolojik olarak T1aN0M0 olarak evrelendirilen 400 hasta değerlendirildi. Demografik bilgiler, nötrofil ve lenfosit sayıları, NLO, yd-CRP, prokalsitonin seviyeleri, tümör boyutu, Fuhrmann dereceleri ve hastalık nüksü ile ilgili bilgiler toplandı. Bu çalışmada birincil sonuç nükssüz sağkalım ile NLO, yd-CRP ve prokalsitonin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi idi. Bulgular: Ortalama yaş ve ortalama sağ kalım sırası ile 56,8±13,1 yıl ve 29,3±7,7 mm olarak bulundu. Ortalama NLO, yd-CRP ve prokalsitonin değerleri sırası ile 3,2±2,6; 0,822±0,404 mg/L ve 0,088±0,05 ng/ml olarak bulundu. Hastaların %76'sında Fuhrmann derece 1-2, %24'ünde ise Fuhrmann derece 3-4 tümör izlendi. Ortalama takip süresi 42,8 ay idi. Toplamda 5 hastada tümör nüksü saptandı. Alıcı işletim karakteristiği analizi [Receiver operating characteristic (ROC)] ile NLO için 4,5, ydCRP için 0,655 mg/L ve prokalsitonin için 0,078 değerlerini eşik değer olarak bulundu. Çok değişkenli analizde, Fuhrmann derecenin 3-4 olması (p=0,017) ve NLO'nun 4,5'in üzerinde olması (p=0,025) artmış nüks riski ile ilişkili olduğu saptandı. Sonuç: Evre T1a RHK hastalarında operasyon öncesi yüksek NLO değerleri, artmış nüks riski ile ilişkili olabilir. Bu konuda daha uzun takip süresi ve daha geniş hasta sayısına sahip prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg 2004;93:88-96.
 • Tsui KH, Shvarts O, Smith RB, et al. Renal cell carcinoma: Prognostic significance of incidentally detected tumors. J Urol 2000;16:426-430.
 • Shuch BM, Lam JS, Belldegrun AS, Figlin RA. Prognostic factors in renal cell carcinoma. Semin Oncol 2006;33:563-575.
 • Walsh SR, Cook EJ, Goulder F, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio as a prognostic factor in colorectal cancer. J Surg Oncol 2005;91:181-184.
 • Ubukata H, Motohashi G, Tabuchi T, et al. Evaluations of interferon-?/ interleukin-4 ratio and neutrophil/lymphocyte ratio as prognostic indicators in gastric cancer patients. J Surg Oncol 2010;102:742-747.
 • Cho H, Hur HW, Kim SW, et al. Pre-treatment neutrophil to lymphocyte ratio is elevated in epithelial ovarian cancer and predicts survival after treatment. Cancer Immunol Immunother 2009;58:15-23.
 • Kao SC, Pavlakis N, Harvie R, et al. High blood neutrophil-to- lymphocyte ratio is an indicator of poor prognosis in malignant mesothelioma patients undergoing systemic therapy. Clin Cancer Res 2010;16:5805-5813.
 • Ohno Y, Nakashima J, Ohori M, et al. Pretreatment neutrophil-to- lymphocyte ratio as an independent predictor of recurrence in patients with non metastatic renal cell carcinoma. J Urol 2010;184:873-878.
 • Ohno Y, Nakashima J, Ohori M, et al. Follow up of neutrophil-to- lymphocyte ratio and recurrence of clear cell renal cell carcinoma. J Urol 2012;187:411-417.
 • Komai Y, Saito K, Sakai K, Morimoto S. Increased preoperative serum C-reactive protein level predicts a poor prognosis in patients with localized renal cell carcinoma. BJU Int 2007;99:77-80.
 • Ito K, Asano T, Yoshii H, et al. Impact of thrombocytosis and C-reactive protein elevation on the prognosis for patients with renal cell carcinoma. Int J Urol 2006;13:1365-1370.
 • Giovanella L, Verburg FA, Imperiali M, et al. Comparison of serum calcitonin and procalcitonin in detecting medullary thyroid carcinoma among patients with thyroid nodules. Clin Chem Lab Med 2013;51:1477-1481.
 • Walter MA, Meier C, Radimerski T, et al. Procalcitonin levels predict clinical course and progression-free survival in patients with medullary thyroid cancer. Cancer 2010;116:31-40.
 • Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C. Prognostic significance of morphologic parameters in renal cell carcinoma. Am J Surg Pathol 1982;6:655-663.
 • Mantovani A, Allavena P, Sica A, Bakwill F. Cancer-related inflammation. Nature 2008;454:436-444.
 • Hamidi N, Gökçe MI, Süer E, Baltaci S. Evaluation of increased preoperative serum high sensitive C-reactive protein and procalcitonin levels on grade and stage of clear cell renal cell carcinoma. Clin Nephrol 2015;83:225-230.
 • Jonasch E, Haluska FG. Interferon in oncological practice: Review of interferon biology, clinical applications, and toxicities. Oncologist 2001;6:34-55.
 • de Martino M, Pantuck AJ, Hofbauer S, et al. Prognostic impact of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in localized non clear cellrenal cell carcinoma. J Urol 2013;190:1999-2004.
 • Pichler M, Hutterer GC, Stoeckigt C, et al. Validation of the pre- treatment neutrophil-lymphocyte ratio as a prognostic factor in a large European cohort of renal cell carcinoma patients. Br J Cancer 2013;108:901-907.
 • Hu K, Lou L, Ye J, Zhang S. Prognostic role of the neutrophil lymphocyte ratio in renal cell carcinoma: A meta-analysis. BMJ Open 2015;5:e006404.
 • Ljungberg B, Bensalah K, Canfield S, et al. EAU guidelines on renal cell carcinoma: 2014 Update. Eur Urol 2015;67:913-924.
 • Casamassima A, Picciariello M, Quaranta M, et al. C-reactive protein: A biomarker of survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with subcutaneous interleukin-2 based immunotherapy. J

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.