TUFAN GÜRKAN YILMAZ
(Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye)
Emin GÜLLÜ
(Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 21Sayı: 1ISSN: 2148-4147 / 2148-4155Sayfa Aralığı: 177 - 188Türkçe

87 1
KREMAYER TİPİ KESİCİ TAKIMLA İMAL EDİLMİŞ EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN MATEMATİK MODELLENMESİ
Bu çalışmada asimetrik evolvent düz dişli çarkların Litvin' in yaklaşımından hareketle matematik modellenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda önce asimetrik evolvent düz dişli çarkı imal eden kremayer tipi kesici takımın matematik olarak ifadesi ve sonra diferansiyel geometri, eş çalışma ve dişli ana kanununu kullanarak kremayer tipi kesici takımın imal ettiği asimetrik evolvent düz dişli çarkların matematik olarak ifadesi elde edilmiştir. Matematik ifadeler MATLAB programında modellenmiş ve program çıktısı olan diş noktaları CATIA programının okuyabileceği dosyalar haline getirilmiştir. CATIA programına alınan noktalardan üç boyutlu tasarım tamamlanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Alipiev, O. 2011. Geometric design of involute spur gear drives with symmetric and asymmetric teeth using the Realized Potential Method. Mechanism and Machine Theory, 46-1. 10-32. doi:10.1016/j.mechmachtheory.2010.09.001
  • Colbourne, J.R. 1987. The Geometry of Involute Gears, Springer-Verlag, New Jersey, USA, 526 pp.
  • Deng, X., Hua, L., Han, X., 2014. Research on the Design and the Modification of Asymmetric Spur Gear. Hindawi Publihing Corporation Mathematical Problems in Engineering. 2015. 1-13. doi: 10.1155/2015/897257
  • Fetvacı C. 2012. Tam Dişbaşı Yükseklikli Kremayer Takımla Evolvent Düz Dişli İmalatının Bilgisayar Simülasyonu. Mühendis ve Makina, 53-635. 34-39. issn: 1300-3402
  • Kapelevich A. 2000. Geometry and design of involute spur gears with asymmetric teeth. Mechanism and Machine Theory, 35-1. 117-130. doi:10.1016/S0094-114X(99)00002-6
  • Litvin, F.L., Fuentes, A. 2004. Gear Geometry and Applied Theory Second Edition, Cambridge University Press, New York, USA, 800 pp.
  • Salamoun, C., Suchy, M. 1973. Computation of Helical or Spur Gear Fillets. Mechanism and Machine Theory, 8-3. 305-322. doi:10.1016/0094-114X(73)90068-2
  • Yang, S.-C. 2005. Yang, Mathematical Model of a Helical Gear with Asymmetric Involute Teeth and its Analysis. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 26- 5-6. 448-456. doi: 10.1007/s00170-003-2033-z
  • Yang, S.-C. 2007. Study on an Internal Gear with Asymmetric Involute Teeth. Mechanism and Machine Theory, 42-8. 977-994. doi:10.1016/j.mechmachtheory.2006.07.010

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.