İSMAİL NECATİ HAKYEMEZ
(Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji, Bursa, Türkiye)
Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Aslıhan Burcu YIKILGAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Elif Sultan BOLAC
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
NEBİL YILDIZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Çetin BORAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Hayrettin AKDENİZ
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 4Sayı: 3ISSN: 1309-8578 / 1309-6621Sayfa Aralığı: 374 - 376Türkçe

98 5
A case of colistin-induced fixed drug eruption
Fiks ilaç erüpsiyonu (FİE) etyolojisinde başta antimikrobiyaller olmak üzere çeşitli ilaçlar rol almaktadır. Klinik görünümü, ilaca bağlı gelişen bir reaksiyon için oldukça tipiktir. Literatürde, kolistine bağlı gelişen fiks ilaç erüpsiyonu olgusu bildirilmemiştir. Acinetobacter pnömonisi nedeniyle kolistin kullanılan 83 yaşındaki bir erkek hastada ortaya çıkan fiks ilaç erüpsiyonu, çok nadir görülmesi açısından sunulmuştur. FİE ayırıcı tanısında kolistinin yer alabileceği akılda tutulmalıdır
Fen > Tıp > Cerrahi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • Ozkaya E. Fixed drug eruption: state of the art. J Dtsch Dermatol Ges 2008;6:181-188.
  • Patel RM, Marfatia YS. Clinical study of cutaneous drug eruptions in 200 patients. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008;74:430.
  • Yahav D, Farbman L, Leibovici L, Paul M. Colistin: new lessons on an old antibiotic. Clin Microbiol Infect 2012;18:18-29.
  • Shiohara T. Fixed drug eruption: pathogenesis and diagnostic tests. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009;9:316-321.
  • Bircher AJ, Scherer K. Delayed cutaneous manifes- tations of drug hypersensitivity. Med Clin North Am 2010;94:711-725.
  • Wolff K, Johnson RA, Suurmond D. Fitzpatrick's color atlas and synopsis of clinical dermatology. New York: McGraw Hill, 2005:556-558.
  • Arıcan Ö, Ürün M. A case of tenoxicam induced gener- alized (multifocal) bullous fixed drug eruption. Turkish Journal of Geriatrics 2008;11:200-203.
  • Horn TD, Hiatt KM. Cutaneous Toxicities of Drugs. In: Elder DE, Elenitsas R, Johnson BL, Murphy GF, ed. Lever's Histopathology of the Skin. Philadelphia, JB Lippincott Co, 2005:324-345.
  • Habif T. Exanthems and Drug Eruptions. In: Clinical Dermatology: A Color Guide to Diagnosis and Thera- py. Philadelphia: Mosby, 2009:541-580.
  • Falagas ME, Kasiakou SK. Toxicity of polymyxins: a systematic review of the evidence from old and recent studies. Crit Care 2006;10:27.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.