ZERRİN DEFNE DÜNDAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Ramazan KÖYLÜ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Birimi, Konya, Türkiye)
MEHMET ERGİN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
YAHYA KEMAL GÜNAYDIN
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Birimi, Konya, Türkiye)
MUHAMMET RAŞİT ÖZER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
BAŞAR CANDER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 2149-5807 / 2149-6048Sayfa Aralığı: 65 - 69İngilizce

113 0
Prognostic Value of Red Cell Distribution Width in Patients with Organophosphate Poisoning
Amaç: Bu retrospektif çalışmada; organofosfat zehirlenmesi olan hastalarda, acil servise başvuru sırasında ölçülen kırmızı küre dağılım genişliği (RDW) ve diğer hematolojik parametrelerin prognostik değerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: 2008 ve 2013 yılları arasında acil servise organofosfat zehirlenmesi nedeniyle başvuran 15 yaş ve üzeri tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yazılı ve elektronik dosyaları gözden geçirildi. Hematolojik parametreler kaydedildi. Mekanik ventilasyon ihtiyacı ana sonlanım noktası olarak kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 72 hasta dahil edildi. Mekanik ventilasyon desteği verilen hastalar, destek verilmeyen hastalardan istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek lökosit ve RDW değerlerine sahipti (sırasıyla, p=0,004 ve p<0,001). Mekanik ventilasyon ihtiyacını tahmin etme gücü açısından, RDW'nin ROC eğrisi altında kalan alanı 0,716 (0,581-0,852 %95 güven aralığı ile, p=0,010) idi. Mekanik ventilasyon ihtiyacını tahmin etmede organofosfat zehirlenmesi olan hastalarda; %14,5 kesim değeri ile RDW %73 sensitiviteye, %70 spesifisiteye ve %91 negatif prediktif değere sahipti. Sonuç: Organofosfat zehirlenmeli hastaların takibinde prognozu tahmin açısından RDW, kolay ve yararlı bir parametre olarak kullanılabilir.
Fen > Tıp > Acil Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Manu MS, Prashant V, Akila P, Suma MN. A retrospective analysis of serial measurement of serum cholinesterase in acute poisoning with organophosphate compounds. Basavanagowdappa H Toxicol Int 2012; 19: 255-9. [CrossRef]
 • Sungurtekin H, Gurses E, Balci C. Evaluation of several clinical scoring tools in organophosphate poisoned patients. Clin Toxicol 2006; 44: 121-6. [CrossRef]
 • Yurumez Y, Durukan P, Yavuz Y, Ikizceli I, Avsarogullari L, Ozkan S, et al. Acute organophosphate poisoning in university hospital emergency room patients. Intern Med 2007; 46: 965-9. [CrossRef]
 • Aaron CK, Rhee JW, Dolcourt BA. Pesticides. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM (eds). Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Prac- tice. PA: Mosby/Elsevier, Philadelphia, 2010. pp. 2052-60. [CrossRef]
 • Vidyasagar J, Karunakar N, Reddy MS, Rajnarayana K, Surender T, Krishna DR. Oxidative stress and antioxidant status in acute organophosphorous insecticide poisoning. Indian J Pharmacol 2004; 36: 76-9.
 • Clarke K, Sagunarthy R, Kansal S. RDW as an additional marker in in- flammatory bowel disease/undifferentiated colitis. Dig Dis Sci 2008; 53: 2521-3. [CrossRef]
 • Kaya A, Isik T, Kaya Y, Enginyurt O, Gunaydin ZY, Iscanli MD, et al. Rela- tionship between red cell distribution width and stroke in patients with stable chronic heart failure: a propensity score matching analysis. Clin Appl Thromb Hemost 2013. [Epub ahead of print]
 • Montagnana M, Cervellin G, Meschi T, Lippi G. The role of red blood cell distribution width in cardiovascular and thrombotic disorders. Clin Chem Lab Med 2011; 50: 635-41.
 • Şenol K, Saylam B, Kocaay F, Tez M. Red cell distribution width as a predic- tor of mortality in acute pancreatitis. Am J Emerg Med 2013; 31: 687-9. [CrossRef]
 • Elsharkawy EE, Yahia D, El-Nisr NA. Sub-chronic exposure to chlorpyrifos induces hematological, metabolic disorders and oxidative stress in rat: attenuation by glutathione. Environ Toxicol Pharmacol 2013; 35: 218-27. [CrossRef]
 • Ghafour-Rashidi Z, Dermenaki-Farahani E, Aliahmadi A, Esmaily H, Mo- hammadirad A, Ostad SN, et al. Protection by cAMP and cGMP phospho- diesterase inhibitors of diazinon-induced hyperglycemia and oxidative/ nitrosative stress in rat Langerhans islets cells: Molecular evidence for involvement of non-cholinergic mechanisms. Pesticide Biochem Physiol 2007; 87: 261-70. [CrossRef]
 • Kose A, Gunay N, Yildirim C, Tarakcioglu M, Sari I, Demiryurek AT. Cardiac damage in acute organophosphate poisoning in rats: effects of atropine and pralidoxime. Am J Emerg Med 2009; 27: 169-75. [CrossRef]
 • Teimouri F, Amirkabirian N, Esmaily H, Mohammadirad A, Aliahma- di A, Abdollah M. Alteration of hepatic cells glucose metabolism as a non-cholinergic detoxication mechanism in counteracting diazinon-in- duced oxidative stress. Hum Exp Toxicol 2006; 25: 697-703. [CrossRef]
 • Ranjbar A, Pasalar P, Abdollahi M. Induction of oxidative stress and ace- tylcholinesterase inhibition in organophosphorus pesticide manufactur- ing worker. Hum Exp Toxicol 2002; 21: 179-82. [CrossRef]
 • Trevisan R, Uliano-Silva M, Pandolfo P, Franco JL, Brocardo PS, Santos AR, et al. Antioxidant and acetylcholinesterase response to repeated mala- thion exposure in rat cerebral cortex and hippocampus. Basic Clin Phar- macol Toxicol 2008; 102: 365-9. [CrossRef]
 • Soltaninejad K, Abdollahi M. Current opinion on the science of organo- phosphate pesticides and toxic stress: a systematic review. Med Sci Monit 2009; 15: RA75-90.
 • Bhatti GK, Bhatti JS, Kiran R, Sandhir R. Biochemical and morphological perturbations in rat erythrocytes exposed to ethion: protective effect of vitamin E. Cell Mol Biol 2011; 57: 70-9.
 • Patil JA, Patil AJ, Govindwar SP. Biochemical effects of various pesticides on sprayers of grape gardens. Indian J Clin Biochem 2003; 18: 16-22. [CrossRef]
 • Ambali SF, Abubakar AT, Shittu M, Yaqub LS, Anafi SB, Abdullahi A. Chlorpyrifos-induced alteration of hematological parameters in Wis- tar rats: ameliorative effect of zinc. Res J Environ Toxicol 2010; 4: 55-66. [CrossRef]
 • Al-Sarar AS, Abo Bakr Y, Al-Erimah GS, Hussein HI, Bayoumi AE. Hema- tological and biochemical alterations in occupationally pesticides-ex- posed workers of Riyadh Municipality, Kingdom of Saudi Arabia. Res J Environ Toxicol 2009; 3: 179-85. [CrossRef]
 • Edem VF, Akinyoola SB, Olaniyi JA, Rahamon SK, Owoeye O, Arinola OG. Haematological parameters of wistar rats exposed to 2,2 dichlorovinyl dimethyl phosphate chemical. Asian J Exp Biol Sci 2012; 3: 838-41.
 • Goel A, Dani V, Dhawan DK. Role of zinc in mitigating the toxic effects of chlorpyrifos on hematological alterations and electron microscopic observations in rat blood. Biometals 2006; 19: 483-92. [CrossRef]
 • Guven M, Dogukan A, Taskapan H, Cetin M. Leukocytosis as a parameter in management of organophosphate intoxication. Turk J Med Sci 2000; 30: 499-500.
 • Sungur M, Güven M. Intensive care management of organophosphate insecticide poisoning. Crit Care 2001; 5: 211-5. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.