MUSTAFA YAZICI
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Sabri DEMİRCAN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Emre AKSAKAL
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Mahmut ŞAHİN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
MURAT MERİÇ
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
İHSAN DURSUN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
SERKAN YÜKSEL
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Olcay SAĞKAN
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 3Sayı: 3ISSN: 1302-8723 / 1308-0032Sayfa Aralığı: 222 - 226Türkçe

102 0
Yavaş koroner akımlı hastalarda plazma insülin, glükoz, lipid düzeyleri ve düzeltilmiş TIMI kare sayısı ile ilişkisi
Amaç: Metabolik sendrom X'in patogenezinde yer alan yüksek bazal insülin ve glükoz seviyeleri ve eşlik eden dislipidemi varlığı birçok yönüyle benzer olan kardiyak sendrom X'li hastalarda yapılan bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızda, kardiyak sendrom X'in bir alt grubu olduğu öne sürülen yavaş koroner akımlı (YKA) hastalarla sağlıklı bireyler arasında serum insülin, glükoz ve lipid değerlerini karşılaştırmayı ve bu değerlerin düzeltilmiş TIMI kare sayısı (cTFC) ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya, göğüs ağrısı nedeniyle yapılan koroner anjiyografide epikardiyal koroner arterleri normal ancak YKA saptanan 46 hasta ve koroner arterleri normal ve YKA saptanmayan 16 sağlıklı olgu alındı. Hastalara Bruce protokolüne göre maksimal egzersiz testi uygulandı. Her iki grubun bazal serum insülin, glükoz ve lipid düzeyleri venöz kan örneklerinden ölçüldü. Yavaş koroner akımı tanısı konulurken TIMI 'frame count' yöntemi kullanıldı. Yavaş koroner akımın derecesi ile serum insülin, glükoz ve lipid değerleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Her iki grubun efor testleri iskemi yönünden negatif olarak değerlendirildi. İki grup arasında serum insülin, glükoz ve lipid seviyeleri açısından fark yoktu (p>0.05). Yapılan korelasyon analizinde serum insülin, glükoz ve lipid seviyeleri ile düzeltilmiş TIMI kare sayısı arasında ilişki olmadığı saptandı (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda, insülin, glükoz, lipid seviyelerinin normal sınırlarda olması ve TIMI kare sayısı ile ilişkisiz bulunması, YKA'ın kardiyak sendrom X'ten ayrı bir klinik antite olabileceğini desteklemektedir.
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Kemp HG Jr, Vokoanas PS, Cohn PF, Gorlin R. The anginal syndrome associated with normal coronary arteriograms. Report of a six year experience. Am J Med. 1973; 54: 735-42.
 • 2. Cannon RO 3rd, Watson RM, Rosing DR, Epstein SE. Angina caused by reduced vasodilator reserve of the small coronary arteries. J Am Coll Cardiol. 1983;1: 1359-73.
 • 3. Holdright DR, Lindsay DC, Clarke D, Fox K, Poole-Wilson PA, Collins P. Coronary flow reserve in patients with chest pain and normal coronary arteries. Br Heart J 1993; 70: 513-9.
 • 4. Rosano GMC, Mavrogeni SI, Kaski JC. Reduced uptake and wash-out of thallium in patients with syndrome X. Br Heart J 1994; 71(suppl): 64.
 • 5. Piatti P, Fragasso G, Monti LD, et al. Endothelial and metabolic characteristics of patients with angina and angiographically normal coronary arteries: comparison with subjects with insulin resistance syndrome and normal controls. J Am Coll Cardiol. 1999; 34: 1452-60.
 • 6. Abaci A, Oğuzhan A, Eryol NK, Ergin A. Effect of potential confounding factors on the thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) trial frame count and its reproducibility. Circulation. 1999; 100: 2219-23.
 • 7. Gibson CM, Cannon CP, Daley WL, et al. TIMI frame count. A quantitative method of assessing coronary artery flow. Circulation 1996; 93: 879-88.
 • 8. Tambe AA, Demany MA, Zimmerman HA, Mascarenhas E. Angina pectoris and slow flow velocity of dye in coronary arteries – A new angiographic finding. Am Heart J 1972; 84: 66-71.
 • 9. Cesar LA, Ramires JA, Serrano Junior CV, et al. Slow coronary run-off in patients with angina pectoris: Clinical significance and thallium-201 scintigraphic study. Braz J Med Biol Res 1996; 29: 605-13.
 • 10. Van Lierde J, Vrolix M, Sionis D, De Geest H, Piessens J. Lack of evidence for small vessel disease in a patient with “slow dye progression” in the coronary arteries. Cath Cardiovasc Diagn 1991; 23: 117-20.
 • 11. Kaski JC, Elliott PM, Salomone O, et al. Concentration of circulating plasma endothelin in patients with angina and normal coronary angiograms. Br Heart J. 1995; 74: 620-4.
 • 12. Hoffmann E, Assennato P, Donatelli M, Colletti I, Valenti TM. Plasma endothelin-1 levels in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms. Am Heart J 1998; 135: 684-8.
 • 13. Cox ID, Botker HE, Bagger JP, Sonne HS, Kristensen BO, Kaski JC. Elevated endothelin concentrations are associated with reduced coronary vasomotor responses in patients with chest pain and normal coronary arteriograms. J Am Coll Cardiol 1999; 34: 455-60.
 • 14. Koçak E, Yeşildağ O, Yazıcı M, Demircan S, Sağkan O, Yılmaz Ö. Sendrom X’li hastalarda istirahat ve efor sonrası endotelin-1düzeyleri. Türk Kardiyol Dern Arş 2002; 30: 671-4.
 • 15. Yang ZH, Richard V, von Segesser L, et al. Threshold concentrations of endothelin-1 potentiate contractions to norepinephrine and serotonin in human arteries. A new mechanism of vasospasm? Circulation. 1990; 82: 188-95.
 • 16. Gaspardone A, Ferri C, Crea F, et al. Enhanced activity of sodium-lithium countertransport in patients with cardiac syndrome X: a potential link between cardiac and metabolic syndrome X. J Am Coll Cardiol. 1998; 32: 2031-4.
 • 17. Dean JD, Jones CJ, Hutchison SJ, Peters JR, Henderson AH. Hyperinsulinaemia and microvascular angina ("syndrome X") Lancet. 1991; 337: 456-7.
 • 18. Botker HE, Moller N, Ovesen P, et al. Insulin resistance in microvascular angina (syndrome X). Lancet. 1993; 342: 136-40.
 • 19. Newby DE, Flint LL, Fox KA, Boon NA, Webb DJ. Reduced responsiveness to endothelin-1 in peripheral resistance vessels of patients with syndrome X. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 1585-90.
 • 20. Kaufmann PA, Gnecchi-Ruscone T, Schafers KP, Luscher TF, Camici PG. Low density lipoprotein cholesterol and coronary microvascular dysfunction in hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 103-9.
 • 21. Tritto I, Ambrosio G. Spotlight on microcirculation: an update. Cardiovasc Res 1999; 42: 600-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.