SEMA ALAY ÖZGÜL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye)
MEHMET SETTAR KOÇAK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2002Cilt: 2002Sayı: 22ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 9 - 13İngilizce

152 0
Validity and Reliability of Time Management Questionnaire
Bu çalışmanın amacı, Zaman Yönetimi Anketi (ZYA)'nin güvenirlik ve geçerliğini Türkiye'deki üniversite öğrencileri için test etmektir. 35-maddeden oluşan ZYA Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okumakta olan ve tüm bölümlere ve fakültelere açılmış olan seçmeli dersleri alan lisans öğrencilerine uygulanmıştır. 9 seçmeli ders 1999-2000 bahar döneminde açılan seçmeli dersler arasından rastgele yöntemle seçilmiştir. Bu çalışmanın örneklem grubu 361 kız ve erkek üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Anketin geçerliği iç-geçerlik ve yapısal geçerlik ile belirlenmiştir. Bu envanterin alt boyutlarını Türk populasyonu için saptayabilmek için Temel Bileşenler Faktör Çözümlemesi kullanılmıştır ve sonuçlar 35-maddelik ZYA'nin 3 alt boyutu olduğunu göstermiştir. Anketin güvenirliği 0.87 olarak bulunmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.