Arzu M. NURDOĞAN
(Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 16Sayı: 2ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 399 - 438İngilizce

60 2
The Landing of CMS Missionaries to an Ottoman Dominion: Missionary Education in Egypt (1825-1862)*
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) [Ottoman Archives], Kağıthane District, Istanbul, Turkey
 • Maarif Nezareti Mekatib-i Gayrımüslime and Ecnebiye Müfettişliği [Inspectorate of the Supervisory Ministry of Education for non-Muslim and Foreign Schools]. 6/85; 7/17; 8/39; 9/19.
 • Şura-yı Devlet Maarif [Consultation Polity for the Ministry of Education]. 208/42; 208/60; 212/61; 213/1; 221/4; 221/7; 224/1.
 • Church Missionary Society Archives (CMS Archives). Birmingham University, Birmingham, England.
 • Retrieved from http://www.cms-uk.org/Resources/LibraryArchives/Archives/TabId/194/ArtMID/3826/ ArticleID/607/In-Birmingham.aspx
 • Church Mission Society Archive. (1840, January 18), CM/O48/30b; (n.d), CM/O51/14; (n.d), CM/ O51/21; (n.d.), CM/O51/22; (n.d.), CM/O51/25; (n.d.), CM/O73/42.
 • Church Missionary Atlas: 1857-1859. (Hp 26).
 • Church Missionary Gleaner. (1864), Vol. 14; (1874, May), Vol. 1.
 • Church Missionary Intelligence (1851, September). Vol. 2, No. 9
 • Church Missionary Monthly Paper (1829 August). Hp 35.
 • Church Missionary Quarterly Paper (1882, March). No. 269, (Hp 35).
 • Church Missionary Record. (1830, January), Vol. 1; (1831, April), Vol. 2, No. 4; (1832, May), Vol. 3, No. 5; (1832, December), Vol. 3, No. 12; (1834, May), Vol. 5, No. 5; (1834, July), Vol. 5, No. 7; (1835); (1836, January), Vol. 7, No. 1; (1838, March), Vol. 9, No. 3; (1839, August), Vol. 10, No. 8; (1840, May), Vol. 11, No. 5; (1841, August), Vol. 12, No. 8; (1843, April), Vol. 14, No. 4; (1845, May), Vol. 16, No. 5; (1847, May), Vol. 18, No. 5; (1848, May), Vol. 19, No. 5; (1849, July), Vol. 20, No. 7; (1850, May), Vol. 21, No. 5; (1865, September), [New Series] Vol. 10, No. 9.
 • Church Missionary Society Records. (1832), Vol. 4; (1836), Vol. 7; (1839), Vol. 10; (1840), Vol. 11; (1848), Vol. 19; (1849), Vol. 20.
 • Consideration on Mr. Lieder's practising medicine in Egypt for money (1831, July 2). CM/O39/138.
 • Dr. Richardson's Communications upon Egypt and Syria (1819, January 1). CME/3/38.
 • Fares Eshediak's Remarks concerning the children in the school at Cairo of the year 1832. CM/O73/61.
 • Gobat to Kugler (1828, April 17). CM/O45/2.
 • Heibetullah the Secretary to Mrs. Lieder (1840, January 9). CM/O48/30b.
 • Hinde to Jowett (1826, March 4). CM/O8/10.
 • Isenberg to Coates (1834, April 8). CM/O73/67.
 • Isenberg to Schlienz (1834, July 1). CM/O73/71.
 • Journal of Mr. Krusé (1829, April 18). CM/O45/165.
 • Knoth to Coates (1836, June 20). CM/O8/31.
 • Krusé, Leider, & Müller to Jowett (1828, February 4). CM/O73/12.
 • Krusé, Müller, Lieder, & Kluge to Jowett (n.d.). CM/O73/23.
 • Krusé's Observations Relative to the Egyptian Mission (1832, September 13). CM/O45/27.
 • Krusé to Brenner (1830, October 30). CM/O48/53.
 • Krusé to Coates. (1831, August 17), CM/O45/21; (1833, October 30), CM/O73/63; (1833, November 20), CM/O45/31; (1834, January 15), CM/O45/33; (1834, January 15), CM/O45/32; (1836, June 17), CM/O45/48; (1836, June 30), CM/O45/176; (1838, January 24), CM/O45/61; (1838, March 21), CM/O45/63; (1838, April 30), CM/O45/47; (1839, January 22), CM/O45/71; (1840, September 10), CM/O45/89; (1841, November 10), CM/O45/77; (1842, March 18), CM/ O45/109; (1842, July 14), CM/O45/113.
 • Krusé to Jowett. (1828, February 4), CM/O73/12; (1835, August 25), CM/O73/77; (1837, October 4), CM/O45/58; (1837, November 25), CM/O45/59; (1839, December 20), CM/O45/82.
 • Krusé to Schlienz. (1828, July 12), CM/O73/24; (1829, August 12), CM/O73/24; (1828, October 31), CM/O73/26; (1829, June 20), CM/O73/30; (1838, April 12), CM/O73/21.
 • Krusé to the Secretaries to the CMS (1839). CM/O45/76.
 • Lieder to Coates. (1826, August 21), CM/O48/1; (1831, August 27), CM/O48/6; (1831, December 9), CM/O48/9; (1832, January 10), CM/O48/10; (1832, October 29), CM/O48/12; (1836, April 26), CM/O48/13; (1839, January 24), CM/O48/26; (1839, November 21), CM/O48/28; (1840, June 17), CM/O48/40; (1840, October 12), CM/O48/42; (1840, October 31), CM/O48/43; (1843, January 8), CM/O48/53.
 • Lieder to Jowett. (1827, January 17), CM/O73/5; (1831, September 9), CM/O48/7; (1838, December 20), CM/O48/25a.
 • Lieder to Lieder (1839, January 21). CM/O48/25b.
 • Lieder to Mrs. Krusé (1845, June 9). CM/O48/61c.
 • Lieder to Schlienz. (1828, June 20), CM/O73/24; (1829, January 16), CM/O73/29; (1829, February 21), CM/O73/29; (1836, January 25), CM/O73/80.
 • Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri (pp. 7-20). Ankara, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlar.
 • Aykıt, D. A. (2008). Misyon ve İnciller: Misyonerliğin tarihsel kökenleri [Mission and the Gospels: The historical roots of the missionary]. İstanbul, Turkey: Kesit Yayınları.
 • Bartle, G. F. (1994). The role of the British and Foreign School Society in elementary education in India and the East Indies 1813-1875. History of Education, 23(1), 17-33. http://dx.doi.org/10.1 080/0046760X.2015.1076066
 • Buzpınar, Ş. T. (2003). Suriye ve Filistin'de Avrupa nüfuz mücadelesinde yeni bir unsur: İngiliz misyonerleri (19. Yüzyıl) [A new feature influencing the European struggle in Syria and Palestine: British missionaries (19th century)]. İslam Araştırmaları Dergisi, 10, 107-120.
 • Church Missionary Society. (1910). The Palestine mission. London, England: W. Glowes & Sons.
 • Coldwell, R. A. (n.d.). A Century of endeavour: The history of the Church Missionary Society in the lands of the Eastern Mediterranean during the nineteenth century (Unpublished manuscript).
 • Cragg, K. (2000). Being made disciples: The Middle East. In K. Ward & B. Stanley (Eds.), The Church Missionary Society and world Christianity, 1799-1999 (pp. 120-143). Cambridge, England: Eerdmans Publishing Co.
 • Dallas, G. (2001). 1815: The roads to Waterloo. London, England: Pimlico.
 • Dalyan, M. G. (2012). 19. Yüzyılda Amerikalı misyonerlerin Hakkari günlüğü (1830-1870) [The Hakkari diary of American missionaries in the 19th century (1830-1870)]. İstanbul, Turkey: Öncü Kitap.
 • Danacıoğlu, E. (1993). Osmanlı Anadolu'sunda Anglo-Sakson misyoner faaliyetleri [Anglo-Saxon missionary activities in Ottoman Anatolia]. (Doctoral dissertation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Davison, R. H. (1987, August). Osmanlı Türkiye'sinde Batılı eğitim [Western education in Ottoman Turkey] (M. Seyitdanlıoğlu, Trans.) Belleten, 51(200), 1031-1044.
 • Deringil, S. (2002). İktidarın sembolleri ve ideoloji. II. Abdülhamid dönemi (1876-1909) [Symbols and ideology of power: The period of Abdulhamid II (1876-1909)] (G. Çağalı Güven, Trans.). İstanbul, Turkey: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dicey, E. (1902). The story of the Khedivate. London, England: Rivingtons.
 • Dinçer, N. (n.d.). Yabancı özel okullar (Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür yoluyla parçalanması) [Foreign special schools (Cultural fragmentation of the Ottoman Empire]. İstanbul, Turkey: ER- TU Matbaası.
 • Erdoğan, D. İ. (2008). Amerikan misyonerlerinin faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları (1896) [American missionaries' activities and the Van Armenian revolt (1896)]. İstanbul, Turkey: IQ Yayınları.
 • Fortna, B. C. (2005). Mekteb-i hümayun. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İslam, devlet ve eğitim [Imperial classroom: Islam, the state, and education in the late Ottoman Empire] (P. Siral, Trans.). İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları.
 • Gollock, M. C. (1906). River, sand, and sun being sketches of the CMS Egypt Mission. London, England: Church Missionary House.
 • Gündüz, Ş. (2004). Misyonerlerin çalışma yöntemleri [The work method of missionaries]. In Ö. F. Harman (Ed.), Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri. tartışmalı ilmi toplantı (pp. 349-376). İstanbul, Turkey: Ensar Neşriyat.
 • Gündüz, Ş., & Aydın, M. (2002). Misyonerlik: Hıristiyan misyonerler, yöntemleri ve Türkiye'ye yönelik faaliyetleri [Missionary: The methods and actions of Christian missionaries related to Turkey]. İstanbul, Turkey: Kaknüs Yayınları.
 • Haboubi, F. (2010). Anglo-Sakson Protestan teşkilatlarının Türkiye'deki faaliyetleri [Anglo-Saxon Protestant organizational activities in Turkey]. (Doctoral dissertation, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Halidi, M., & Ferruh, Ö. (1968). İslam ülkelerinde misyonerlik ve emperyalizm [Missionaries and imperialism in Islamic countries] (O. Şekerci, Trans). İstanbul, Turkey: Kalem Kitabevi.
 • Haydaroğlu, İ. P. (1993). Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı okullar [Foreign schools in the Ottoman Empire]. Ankara, Turkey: Ocak Yayınları.
 • Hewitt, G. (1971). The problems of success. A history of the Church Missionary Society 1910-1942 (Vol. 1). London, England: SCM Press Ltd.
 • Heyworth-Dunne, J. (1939). An introduction to the History of education in modern Egypt. London, England: Luzac & Co.
 • Holmes, B. (1967). British Imperial policy and the mission schools. In B. Holmes (Ed.), Educational policy and the Mission Schools: Case studies from the British Empire (pp. 5-44). London, England: Routledge & Kegan Paul.
 • Joint Committee on the Survey of Christian Literature for Moslems. (1923). Christian literature in Moslem lands: A study of the activities of the Moslem and Christian press in all Mohammedan countries. New York, NY: George H. Doran Company.
 • Jowett, W. (1822). Christian researches in the Mediterranean from MDCCCXV to MDCCCXX: In furtherance of the objects of the Church Missionary Society. London, England: Seeley, Hatchard, & Son.
 • Karas, S. F. (1986). The Copts since the Arab invasion: Strangers in their land. Jersey City, NJ: American, Canadian, Australian C. Coptic Associations.
 • Keskinkılıç, E. (2008). Biblelands arşivi ve Osmanlı topraklarında İngiliz misyoner Evangelist faaliyetleri [Actions of the English Evangelist missionaries in the Bible lands archive and Ottoman lands]. Akademik Araştırmalar Dergisi, 37(10), 102-120.
 • Kırşehirlioğlu, E. (1963). Türkiye'de misyoner faaliyetleri [Missionary activities in Turkey]. İstanbul, Turkey: Bedir Yayınları.
 • Kocabaşoğlu, U. (1988). Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. yüzyılda Amerikan matbaaları ve yayımcılığı
 • [American printing and publishing in the Ottoman Empire in the 19th century]. In A. Aybay & R. Aybay (Eds.), Murat Sarıca Armağanı (pp. 267-286). İstanbul, Turkey: Aybay Yayınları.
 • Kocabaşoğlu, U. (1989). Anadolu'daki Amerika [America in Anatolia]. Ankara, Turkey: İmge Yayınları.
 • Latourette, K. S. (1946). A history of the expansion of Christianity (Vol. 6). London, England: Eyre & Spottiswoode.
 • McGregor, A. J. (2006). A military history of modern Egypt: From the Ottoman conquest to the Ramadan War. Westport, CT: Praeger Security International.
 • Morrison, S. A. (1936). The way of partnership with the CMS in Egypt and Palestine. London, England: Church Missionary Society.
 • Mutlu, Ş. (2005). Osmanlı Devleti'nde Misyoner Okulları [Missionary schools in the Ottoman State]. İstanbul, Turkey: Gökkubbe Yayınları.
 • Nurdoğan, A. M. (2009). Lord shall be taught to Egypt: The girls' boarding school in Babelluk (1892-1923). Education, 129(4), 770-787.
 • Oymak, İ. (2012). Metot ve çalışma alanları açısından Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri [Missionary activities in Turkey in terms of method and areas of operation]. İstanbul, Turkey: Ankara Okulu Yayınları.
 • Özdalga, E. (2005). Christian community schools during the Ottoman Reform Period: Late Ottoman society. In E. Özdalga (Ed.), Late Ottoman society: The intellectual legacy (pp. 254- 273). London, England: Routledge Curzon.
 • Polvan, N. (1952). Türkiye'de yabancı öğretim [Foreign education in Turkey]. Ankara, Turkey: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Quataert, D. (2004). 19. yüzyıla genel bakış: Islahatlar Devri 1812-1914 [A general look at the 19th century:
 • The reform period of 1812-1914]. In H. İnalcık & D. Quataert (Eds.), Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi (Vol. 2, pp. 885-1052). İstanbul, Turkey: Eren Yayınları.
 • Register of Missionaries (Clerical, Lay & Females) and Native Clergy from 1804 to 1904. (n.d.). P. I. CMS: Printed for Private Circulation.
 • Semple, R. A. (2003). Missionary women: Gender, professionalism and the Victorian idea of Christian mission. Woodbridge, England: Boydell.
 • Sevinç, N. (2007). Osmanlı'dan günümüze misyoner faaliyetleri: Okullar, kiliseler ve yardım kuruluşları [Missionary activities from the Ottoman Empire to today: Schools, churches, and charities]. İstanbul, Turkey: Bilgeoğuz Yayınları.
 • Sislian, J. (1967). Missionary work in Egypt during the nineteenth century. In B. Holmes (Ed.), Educational policy and the mission schools: Case studies from the British Empire (pp. 175-240). London, England: Routledge & Kegan Paul.
 • Somel, S. A. (2010). Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin [Modernization of education in the Ottoman Empire (1839-1908): Islamization, autocracy, and discipline]. İstanbul, Turkey: İletişim Yayınları.
 • Stock, E. (1899/1916). The history of the Church Missionary Society. Its environment, its men, and its work (Vol. 1-4). London, England: Church Missionary Society.
 • Sundkler, B., & Steed, C. (Eds.). (2000). The Church Missionary Society and World Christianity, 1799-1999. Cambridge, England: Cambridge University Press
 • Tozlu, N. (1991). Kültür ve eğitim tarihimizde yabancı okullar [Foreign schools in our history of culture and education]. Ankara, Turkey: Akçağ Yayınları.
 • Turan, S. (2011). Misyoloji. Hıristiyan Misyon Bilimi [Missiology. The science of the Christian mission]. Ankara, Turkey: Sarkaç Yayınları.
 • Tümer, G., & Küçük, A. (1993). Dinler tarihi [The history of religions]. Ankara, Turkey: Ocak Yayınları.
 • Vahapoğlu, H. (1997). Osmanlı'dan günümüze azınlık ve yabancı okulları [Minority and foreign schools from the Ottoman Empire to today]. Ankara, Turkey: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Weigall, A. E. P. B. (1915). A history of events in Egypt from 1798 to 1914. Edinburgh, Scotland and London, England: W. Blackwood.
 • Wilson, K. (2002). The island race: Englishness, empire, and gender in the eighteenth century. London, England & New York, NY: Routledge.
 • Young, G. (1927). Egypt. London, England: Benn.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.