Mevlüt PEHLİVAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Mine KIVRAK
(Girilmedi)
EMİN SAMİ GÜRLEYİK
(Girilmedi)
İsmet ÖZAYDIN
(Girilmedi)
Yusuf AKCAN
(Girilmedi)
Ertuğrul ERTAŞ
(Girilmedi)
Yıl: 2003Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 1300-4743Sayfa Aralığı: 161 - 164Türkçe

85 0
Daha önce mide cerrahisi uygulanmış hastalarda endoskopik, patolojik ve cerrahi bulgular
Amaç: Üst gastrointestinal endoskopik inceleme yapılan olgulardan herhangi bir nedenle daha önce mideye cerrahi girişim uygulanmış olanlar demografik özellikleri, endoskopi ve patoloji bulguları ile özellikle yeniden cerrahi tedavi gerektiren olgular olmak üzere uygulanan tedaviler retrospektif olarak incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Ocak 1998 ile Aralık 2002 yılları arasında Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji endoskopi ünitelerinde üst gastrointestinal endoskopik inceleme yapılan olgulardan herhangi bir nedenle daha önce mideye cerrahi girişim uygulanmış olan 51 olgu incelenmiştir. Bulgular: Bu grup hastalar çoğunlukla orta-ileri yaşta (ortalama 63 yaş) olup olguların %74.5'i (38) erkekti. Bu olgularda en sık saptanan patolojik bulgular sırasıyla post gastrektomi gastriti 24 (%47), kronik Helikobakter Pilori gastriti 10 (%19.6), alkalen reflü gastrit 6 (%11.7), malignite 5 (%9.8) olarak belirlendi. Bu olguların 8'inde; malignite (4 olgu), alkalen reflü gastrit (3 olgu), gasrokolik fistül (1 olgu) nedeniyle yeniden gastrik cerrahi uygulandı. Sonuç: Peptik ülserin medikal tedavisinde sağlanan gelişme peptik ülser cerrahisini bu hastalığın komplikasyonlarının cerrahisi şeklinde sınırlandırmış bulunmaktadır. Ancak özellikle yaşlı hasta grubunda geçirilmiş mide cerrahisi sonrası rastlanan problemler cerrahiyi yakından ilgilendirmeye devam etmektedir.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Long-term prognosis after partial gastrectomy for gastroduo- denal ulcer.von Holstein CS. World J Surg 2000; 24:307-14.
  • Kubo M, Sasako M, Gotoda T, et al. Endoscopic evaluation of the remnant stomach after gastrectomy: proposal for a new classification. Gastric Cancer 2002; 5:83-9.
  • Svab J, Horejs J, Lukas M. Post-resection dumping synd­ rome. Rozhl Chir 2001; 80:521-4.
  • Safatle-Ribeiro AV, Ribeiro Junior U, Sakai P, Iriya K, Ishioka Gama-Rodrigues J. Gastric stump mucosa: is there a risk for carcinoma? Ar Gastroenterol 2001; 38:227-31.
  • Asaka M, Satoh K, Sugano K, et. al. Guidelines in the mana­ gement of Helicobacter pylori infection in Japan. Helicobacter 2001; 6:177-86.
  • Nittner H, Engelhart G, Hardmeier T, Ammann J. Follow-up study of B-ll-stomachs: clinical, endoscopic and histologic results. Helv Chir Acta 1980; 47:561-4.
  • Yamamoto S, Yamasaki Y, Kuwata K, Yamasaki H, Nisnida Y, Kobayashi Y. Role of Helicobacter pylori in residual gastritis after distal partial gastrectomy. World J Surg 1998; 22:28-34.
  • Martinez Castro R, Perez-Mateo Regadera M, Baltasar Torrejon A, et al. Value of endoscopy in the diagnosis of post­ operative gastritis caused by alkaline reflux. Rev Esp Enferm Dig 1995; 87:564-8.
  • Gorbashko Al, Ivanov NN. Endoscopic evaluation of reflux gastritis in patients operated on for stomach and duodenal ulcers. Vestn Khir İm I I Grek 1988; 141:22-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.