ADNAN BAKİ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1300-2899 / 2149-9683Sayfa Aralığı: 15 - 31Türkçe

171 2
Öğretmen Eğitiminin Lisans ve Lisansüstü Boyutlardan Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı, öğretmen eğitimi konusunda Türkiye’nin deneyimlerini tarihsel süreç içerisinde çeşitli boyutlardan ele alarak bugün gelinen noktayı değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu amaçla önce Türk eğitim sisteminin ve ona bağlı olarak öğretmen yetiştirme yaklaşımlarının epistemolojik temelleri sorgulandı. İkinci olarak öğretmen yetiştirme uygulamaları ve politikaları cumhuriyetin ilk dönemlerinden 2000’li yıllara doğru tarihsel süreç içerisinde artılarıyla, eksileriyle irdelendi. Üçüncü olarak YÖK’ün 1996– 1998 yılları arasındaki çalışmaları öğretmenlerin sahip olması gereken alan yeterlikleri ve bölümleşme bağlamında değerlendirildi. Çalışmanın dördüncü bölümünde, öğretmen yetiştirme sisteminin YÖK’ün doğrudan müdahaleleriyle nasıl bir istikamete doğru sürüklendiği tartışıldı. Son olarak gelinen nokta dikkate alınarak öğretmen eğitimi alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim fakültelerinde nelerin yapılabileceği gelişmiş ülkelerde yapılanlar dikkate alınarak ayrıntılı önerilerde bulunulmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Baki, A. (1994). Breaking with tradition: a study of Turkish student teachers’ experiences within a logo-based mathematical environment. Unpublished PhD Thesis. Institute of Education, University of London.
 • Baki, A., Çepni, S., Akdeniz, A., Ayas, A. (1996). Türkiyede eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması: Durum Analizi ve Öneriler.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi, Harf Eğitim Yayınları, Ankara.
 • Baki, M. & Baki, A. (2010) Türkiye’nin ö T ğretmen yetiştirme deneyimi ve matematik öğretmeninin alanı öğretme bilgisi. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları sempozyumu-II, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Ball, D. & McDiarmid, G. W. (1990) The saubject-matter preparation of teachers. In W. R. Houston (Ed), Handbook of research on teacher education. New York, MacMillan.
 • Ball, D. (2000). Bidging practices interviewining content and pedagogy in teaching and learning to teach. Journal of Teacher Education, 22, 241-247.
 • Even, R. & Tirosh, D. (1995). Subject-matter knowledge and knowledge about students as sources of teacher presentations of the subject matter. Educational Studies in Mathematics, 29, 1-20.
 • Güngör, E. (1984). Dünden Bugünden: Tarih, kültür, milliyetçilik. MAYAŞ Yayınları.
 • Özakpına, Y. (1995). Mumtaz Turhan ve Batılılaşma Meselesi, Diyanet Vakfı Yayınları/181.
 • Shulman, L. S. & Grossman, P. (1988) Knowledge growth in teaching: a final report to the Spencer Foundation. Stanford University, USA.
 • Sönmez, V. (1996). Eğitim Felsefesi. PEGEM Yayıncılık.
 • Akyüz, Y. (2009) Türk Eğitim Tarihi. PEGEM Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.