Selim YILDIRIM
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
ALTINGÜL ÖZASLAN PARLAK
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 2147-8384 / 2564-6826Sayfa Aralığı: 77 - 83Türkçe

228 1
Tritikale ile Bezelye, Bakla ve Fiğ Karışım Oranlarının BelirlenerekYem Verimi ve Kalitesine Etkileri
Tek yıllık baklagiller ile tahılların karışık ekilmesi her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Tritikale (xTriticosecale Wittmack), bakla (Vicia faba L.), bezelye (Pisum arvense L.), Macar fiği (Vicia pannonica L.) bitkileri yalın ve tritikale ile üç farklı karışım oranında (75:25, 50:50 ve 25:75) ekilerek yeşil, kuru ot verimi, baklagil, buğdaygil ve yabancı ot oranları ham protein (HP), NDF, ADF, ADL ve kül miktarları belirlenmiştir. Karışımlarda ekimlerdeki baklagil ve buğdaygil oranlarının azalmasıyla hasat esnasında da baklagil ve buğdaygil oranları önemli derecede azalmıştır. Yabancı ot en az yalın ekilen tritikale ile tritikalenin bakla ile yapılan karışımlarında belirlenmiştir. En yüksek yeşil ot yalın baklada belirlenirken, kuru ot ise yalın tritikale ile tritikale: bakla (50:50) karışımlarında tespit edilmiştir. Genel olarak tritikalenin girdiği karışımlarda, tritikalenin oranı arttıkça kuru ot verimi de artmıştır. En yüksek ham protein oranı yalın ekilen baklagillerde, bunların arasında da baklada belirlenmiştir. Karışımdaki baklagillerin oranının artmasıyla ham protein oranı da artmıştır. Yalın ekilen baklagillerin NDF oranı en düşük olmuştur. Karışımlarda baklagillerin oranı düştükçe NDF oranının arttığı tespit edilmiştir. Bakla ve Macar fiği karışımlarında baklagillerin karışımlardaki oranının düşmesiyle ADL oranları da önemli derecede azalmıştır. Yalın baklanın kül oranı en yüksek olurken, tritikalenin en düşük olmuştur. Karışımların kül miktarları birbirine yakın olmuştur. Sonuç olarak yalın ekimlerin verimi yüksek çıksa da ot kalitesinin yüksek olması, çevrenin sürdürülebilirliği açısından tritikale: bakla (50:50) karışım oranı ile ekilmesi tavsiye edilebilir
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Agegnehu, G., Ghizaw, A., Sinebo, W., 2006. Yield performance and land-use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian highlands. Eur. J. Agron. 25: 202-207.
 • Anonim, 2016. Çanakkale Meteoroloji İl Müdürlüğü İklim verileri.
 • AOAC, 1995. Association of Analytical Chemists. Official Methods of Analysis. 16th ed. Washington: AOAC Internetional.
 • Aşçı, Ö., Acar, Z., Arıcı, Y.K., 2015. Hay yield quality traits and interspecies competiton of forage pea triticale mixtures harvested atdifferent stages. Turk D. Field crops.20 (2): 166-173.
 • Başbağ, M., Gül, İ., Saruhan, V., 1999. Diyarbakır koşullarında bazı tek yıllık baklagil ve buğdaygil karışımlarında farklı karışım oranlarının verim ve verim unsurlarınaetkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-18 Kasım, Adana, 3: 69-74.
 • Caballero, R., Goicoechea, E.L., Hernaiz, P.J., 1995. Forage yields and quality of common vetch and oat sown at varying seeding ratios and seeding rates of common vetch. Field Crops Res. 41: 135-140.
 • Çaçan, E., Yılmaz, Ş.H., 2015. Bingöl koşullarında değişik Macar fiği (Vicia pannonicaCrantz) + buğday (Triticum aestivumL.) karışım oranlarının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): 290-296.
 • Carr, M.P., Martin, G.B., Caton, J.S., Poland, W.W., 1998. Forage and nitrojen yield of barley-pea and oat-pea intercrops. Agran. J. 90: 79-84.
 • Dordas, C.A., Lithourgidis, A.S., 2011. Growth, yield and nitrogen performance of faba bean intercrops with oat and triticale at varying seeding ratios. Grass and Forage Science. 66: 566-577.
 • Ghanbari-Banjar, A., Lee, H.C., 2003. Intercropped wheat(Triticum aestivum L.) and bean(Vicia faba L.)as a whole-crop forage: Effect of harvest time on forage yield andquality. Grass and Forage Science. 58: 28-36.
 • Jannink, J.L., Leibman, M., Merrick, L.C., 1996. Biomass production and nitrogen accumulation in pea, oat, and vetch green manure mixtures. Agron. J. 88: 231-240
 • Jensen, E.S., Peoples, M.B., Hauggaard-Nielsen, H., 2010. Faba bean in cropping systems. Field Crops Research. 115:203-216.
 • Kökten, K., Çeliktaş, N., Atiş, İ., Hatipoğlu, R., Tükel, T., 2003. Çukurova kıraç koşullarında ekim sıklığı ve karışım oranının fiğ+tritikale karışımında ot verimi ve kalitesine etkilerini üzerinde bir araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, Diyarbakır.2:58-63.
 • Konak, C., Çelen, A.E., Turgut, İ., Yılmaz, R., 1997. Fiğin arpa, yulaf ve tritikale ile saf ve karışık ekimlerinin ot verimleri ile diğer bazı özellikleri üzerinde araştırmalar, 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun. 446-449.
 • Lithourgidis, A.S., Dardas,C.A., 2010. Forage yield growth rate and nitrogen uptake offaba bean intercrops with wheat, barley and rye in three seeding ratios. Crop.50:2148-2158.
 • Lithourgidis, A.S., Vasilakoglou, I.B., Dhima, K.V., Dordas, C.A., Yiakoulaki, M.D., 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Res. 99: 106-113.
 • Mariotti, M., Masoni, A., Ercoli, L., Arduini, I., 2009. Above-and below-ground competitionbetween barley, wheat, lupin and vetch in a cereal and legume intercropping system. Grass and Forage Science. 64: 401-412.
 • Özaslan-Parlak 2005. Bazı yapay mera karışımlarında ekim yöntemleri ve azot dozlarının yem verimi ve kalitesine etkileri. Ankara Üniv. Fen Bil. Enst.Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara Dok. Tezi.171 s.
 • Parlak, M., Özaslan-Parlak, A., 2010. Measurement of splash erosion in different cover crops. Turkish Journal of Field Crops. 15(2): 169-173.
 • Sarunaite, L., Deveikyte, I., Kadziuliene, Z., 2010. Intercropping spring wheat with grain legume for increased production in an organic crop rotation. Zewdirbyste-Agriculture. 97: 51-58.
 • Strydhorst, S.M., King, F.R., Lopetin, K.J., Neil Harker, K., 2008. Forage potentiol of intercropping barley with faba bean, lupin, or field pea. Agronomy Journal. 100 (1): 182-190.
 • Van Soest, P.J., 1964. Symposium on nutrition and forages and pastures: New chemical procedures for evaluating forages. J. Anim.Sci. 23:838-845.
 • Van Soest, P.J., Robertson, J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for Dietary Fiber, Neutral Detergent Fiber, Non-starch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition. J. Dairy Sci. 71: 3583-3597.
 • Waldo, D.R., Jorgensen, N.A., 1981. Forages for high animal production: Nutritional factorsand effects of conservation. J. Dairy Sci. 64: 1207-1229.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.