ŞENAY AÇIKGÖZ
(Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Veysel GÖKKAYA
(Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Ankara, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1303-099X / 2651-3021Sayfa Aralığı: 33 - 58Türkçe

87 2
Türkiye'de İlk Halka Arz Getirilerinin Değişkenliği
İlk halka arz getirilerinin değişkenliği ya da oynaklığı yüksek eksik bilgi nedeniyle firmaların ilk halka arz edilişlerinde değerlemesini zorlaştırmaktadır. Eğer ilk halka arz getirilerinin oynaklığı halka arzın fiyatını belirlemedeki güçlük için bir araç olarak kullanılabilirse ilk halka arz piyasasında firmaları değerleme problemi olduğu ve bununda düşük fiyatlamayı beraberinde getirdiği söylenebilir. Bu çalışmada, Türkiye'de halka arz piyasasında halka arzın ilk getirileri ile oynaklığı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. İlk getiriler halka arzın ilk günü ve ilk ayına göre belirlenmiştir. 1998-2013 döneminde incelenen 173 halka arza göre, ilk halka arz getirileri ile bu getirilerin oynaklığı arasında halka arzın gerçekleştiği ay içinde pozitif ve yüksek bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer bir ifade ile Türkiye ilk halka arz piyasasında düşük fiyatlama söz konusudur. Çalışmada getiriler ile getirilerin oynaklığı arasındaki bu ilişki üzerinde (a) kurumsal yatırımcı ve (b) dış yatırımcı oranlarının (c) aracı kuruluş bilinirliği ile birlikte belirleyici oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abadie, A., G. W. Imbens and F. Zheng (2011) "Robust Inference for Misspecified Models Conditional on Covariates", NBER Working Paper Series, No: 17442, http://www.nber.org/papers/w17442 adresinden 12 Ağustos 2014'te alınmıştır.
 • Allen, F. and G. R. Faulhaber (1989) "Signaling by underpricing in the IPO market" Journal of Financial Economics, 23, 303-323.
 • Baron, D.P. (1982). "A model of the demand for investment banking advising and distribution", Journal of Finance, 37: 955-976.
 • Bastı, E., C. Kuzey and D. Delen (2015). "Analyzing initial public offerings' short-term performance using decision trees and SVMs", Decision Support Systems, 73: 15-27.
 • Benninga, S., M. Helmantel and O. Sarig (2005) "The timing of initial public offerings" Journal of Financial Economics, 75: 115-132.
 • Benveniste, Lawrence M., and Paul A. Spindt, (1989) "How investment bankers determine the offer price and allocation of new issues" Journal of Financial Economics, 24, 343-362.
 • Bildik, R. and M. K. Yılmaz (2008) "The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange" BDDK Bankacilik ve Finansal Piyasalar, 2(2): 49-75.
 • Borsa İstanbul A.Ş. (2014), Halka Arz etkinlikleri, Borsa Tarihi, Halka Arz ve Borsada İşlem Görme ve Pay Piyasasında İşlem Gören firmalara ilişkin bilgi ve veriler, http://www.borsaistanbul.com (05.08.2014).
 • Brealey, Richard A., Stewart, C. Myers and Franklin Allen. (2011) Principles of Corporate Finance, 10th Edition, McGraw-Hill Irwin.
 • Cameron A. Colin and Douglas L. Miller (2011) "Robust Inference with Clustered Data" in Handbook of Empirical Economics and Finance (Eds. A. Ullah and D. E. A. Giles), CRC Press: Boca Raton, FL.
 • Cameron A. Colin and Douglas L. Miller (2013) "A Practitioner's Guide to Cluster Robust Inference", Forthcoming in Journal of Human Resources. cameron.econ.ucdavis.edu./research/Cameron_ Miller_Cluster_Robust_October152013.pdf
 • Carter, R. and S. Manaster (1990) "Initial public offerings and underwriter reputation" Journal of Finance, 45, 1045-1067.
 • Danisoglu, S., N. Guner and Z. Onder (2013) "Bank Reputation and IPO Underpricing: Evidence from The Istanbul Stock Exchange" Aidea 2013 Conference Papers.
 • Dunbar, Craig, G. (1998) "The Choice between FirmCommitment and Best-Efforts Offering Methods in IPOs: The Effect of Unsuccessful Offers" Journal of Financial Intermediation, 7: 60-90.
 • Durukan, M. Banu (2006) "IPO underpricing and ownership structure: evidence from the Istanbul Stock Exchange" in Initial Public Offerings: An Alternative Perspective (Ed. Greg N. Gregoriou), Elsevier: Amsterdam.
 • Durukan, M. Banu. (2002) "The Relationship Between IPO Returns and Factors Influencing IPO Performance: Case of Istanbul Stock Exchange" Managerial Finance, 28(2): 18-38.
 • Greene, William H. (2003). Econometric Analysis, 5th Edition, Prentice Hall: New Jersey. Grinblatt, M. and C. Hwang, (1989) "Signaling and the Pricing of New Issues" Journal of Finance, 44, 393-420.
 • Güntürkün, M. H., Ş. Gürarda and H. H. Erdogan (2012) "Impact of Macroeconomic Factors on Underpricing of Initial Public Offerings before and after the Recent Global Financial Crisis: Evidence from Istanbul Stock Exchange" Journal of Applied Finance and Banking, 2(5): 261-273.
 • Ibbotson, Roger G., and Jeffrey F. Jaffe. (1975) "Hot Issue Markets" Journal of Finance, 30: 1027-1042.
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, (2010-1985). Verilerle İMKB, İstanbul.
 • Kapusuzoglu, A. and A. Taşdemir (2011) "An Analysis of the Underpricing Effect in Initial Public Offerings of the Stocks of Turkish Firms" International Journal of Economic Perspectives, 5(3): 201-210.
 • Katti, S. and B.V. Phani (2016) "Underpricing of Initial Public Offerings: A Literature Review" Universal Journal of Accounting and Finance, 4(2): 35-52.
 • Kırkkulak, B. (2010) "Uzun Dönemli Al-Ve-Tut Getirileri: Imkb'de Halka Açık Şirketler Üzerine Bir Uygulama" Ege Akademik Bakış, 10(2): 465-486.
 • Kıymaz, Halil (2000) "The Initial and Aftermarket Performance of IPOs in An Emerging Market: Evidence from Istanbul Stock Exchange" The Journal of Multinational Financial Management, 10: 213-227.
 • King, Gary and Margaret E. Roberts (2015) "How Robust Standard Errors Expose Methodological Problems They Do not Fix, and What to Do about it?" Political Analysis, 23: 159-179.
 • Küçükkocaoğlu, G. (2008) "Underpricing in Turkey: A Comparison of the IPO Methods" International Research Journal of Finance and Economics, 13: 162- 182.
 • Küçükkocaoğlu, G. ve A. Alagöz (2009) "İMKB'de Uygulanan Halka Arz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi" Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(2): 65-86.
 • Leland, H. E. and D. H. Pyle (1977) "Informational Asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation" Journal of Finance 32: 371-387.
 • Ljungqvist, A. (2004) "IPO Underpricing: A Survey" in Handbook in Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Ed. B. Espen Eckbo) Forthcoming. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=609422- (12.08.2014).
 • Logue, D. (1973) "On the Pricing of Unseasoned Equity Issues" The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 8(1): 91-103.
 • Loughran, Tim, and Jay R. Ritter (2004) "Why has IPO underpricing changed over time?" Financial Management, 33: 5-37.
 • Lowry, M., M. S. Officer, and G. W. Schwert (2010) "The Variability of IPO Initial Returns" The Journal of Finance, 65(2): 425-465.
 • Megginson, W. L. and K. A. Weiss (1991) "AssociationVenture Capitalist Certification in Initial Public Offerings, The Journal of Finance, 46(3): 879- 903.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Tüyid Yatırımcı İlişkileri Derneği, (2014) Borsa Trendleri Raporu, Sayı 7: OcakAralık 2013.
 • Pagano, M., F. Panetta and L. Zingales (1998) "Why Do Companies Go Public? An Empirical Analysisi" The Journal of Finance, 53(1): 27-64.
 • Reilly, Frank K. (1973) "Further Evidence on Short Run Results for New Issues Investors" Journal of Financial and Quantitative Analysis, 8: 83-90.
 • Ritter, Jay R and Ivo Welch. (2002) "A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations" The Journal of Finance, 52(4): 1795-1828.
 • Ritter, Jay R. (1984) "The "Hot İssue" Market of 1980" Journal of Business, 57, 215-240.
 • Rock, K. (1986) "Why New İssues Are Underpriced?" Journal of Financial Economics, 15, 187-212.
 • Ünal, K. O. (1997) "Sermaye Piyasalarında Halka Arz Sözleşmeleri ve Sözleşme Serbestliği" Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Welch, I. (1989) "Seasoned Offerings, Imitation Costs, and the Underpricing of Initial Public Offerings" Journal of Finance, 44, 421-449.
 • Welch, I. (1992) "Sequential Sales, Learning and Cascades" Journal of Finance, 47: 695-732.
 • White, H. (1980a) "Using Least Squares to Approximate Unknown Regression Functions" International Economic Review, 21(1): 149-170.
 • White, H. (1980b) "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity" Econometrica, 48: 817-838.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.