Gürçem ORANSAY
(Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 17Sayı: 1ISSN: 1303-099X / 2651-3021Sayfa Aralığı: 13 - 22Türkçe

163 0
Türkiye'de Üretim Düzeyini Etkileyen Faktörlerden Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Sermaye Üçlüsü
Üretim süreci için önemli girdilerden biri haline gelen elektrik enerjisi, küreselleşme ile birlikte önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle sermaye, istihdam ve elektrik tüketiminin üretim artışına etkisi incelenmesi gereken bir konu haline gelmektedir. Bu amaçla çalışmada; Türkiye'nin 1986-2011 arası dönemi için uzun dönemli ilişki Vektör Hata Düzeltme Modeli ve Varyans Ayrışması ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda, sanayi sektöründeki elektrik tüketimi, sermaye ve istihdamın sanayi sektörü üretim miktarı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye'nin elektrik tüketimini arttırabilmesi için bu alanda yapacağı yatırımların, sanayi sektörü üretim düzeyini arttırmada olumlu sonuçlar yaratabileceği söylenebilir.
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.