Mustafa AYDIN
(Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Fulya HİSARLIOĞLU
(Doğuş Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 12Sayı: 48ISSN: 1304-7310Sayfa Aralığı: 3 - 35Türkçe

197 0
Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri ve Alana Yönelik Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme: TRIP 2014 Sonuçları
Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin sınırları, özerk karakteri, diğer disiplinler ve dış politika uygulayıcıları ile etkileşimi gibi meseleler, Uİ literatüründe sıkça tartışılan araştırma konuları olmalarına karşın, bu konularda yapılan ampirik çalışmalar görece yetersizdir. Bu tartışmalara katkı sağlamak ve Türkiye'deki Uİ çalışmalarının gelişimini, mevcut durumunu, temel özelliklerini, küresel Uİ disiplini içerisindeki konumunu ve alanda çalışanların küresel, bölgesel ve ulusal gündemdeki temel meselelere ilişkin tutumlarını belirlemek için 2007 ve 2009'da Uluslararası İlişkiler Konseyi aracılığı ile ardından da 2011 ve 2014'te ABD'deki Institute for the Theory and Practice of International Relations at the College of William and Mary aracılığı ve UİK'in katkısıyla anketler yapılmıştır. Eylül 2014'te dünyada eş zamanlı olarak 31 ülkede yürütülen son çalışma kapsamında oluşan Türkiye raporu sonuçları, bu makalede 2007, 2009 ve 2011 araştırmalarıyla karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.