RAŞİT KILIÇ
(Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Abdi Bahadır ÇETİN
(Sivas Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Sivas, Türkiye)
Sebile ÜSTÜN ÇOMÇALI
(Sivas Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Sivas, Türkiye)
Ali KURT
(Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1305-9173 / 2717-7157Sayfa Aralığı: 156 - 158İngilizce

124 0
Short-term Impact of Nd:YAG Laser Capsulotomy on Anterior Segment Parameters
Amaç: Bu çalışmanın amacı neodymium yttrium aluminum garnet (Nd:YAG) lazer kapsülotominin aksiyel uzunluk, refraksiyon, keratometri (K), kornea çapı, merkezi kornea kalınlığı, ön kamara derinliği ve pupilla çapı üzerine etkisini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Kliniğimize azalmış görme keskinliği, kamaşma veya azalmış kontrast duyarlılığı şikayetleri ile başvuran arka kapsül kesafeti olan olgular çalışmaya dahil edildi. Tüm olgulara Nd:YAG lazer (Ellex Super Q, Adelaide, Australia) kapsülotomi yapıldı. Nd:YAG lazer kapsülotomiden önce ve bir hafta sonra Scheimpflug görüntüleme sistemi (Nidek Optical biometer AL-Scan, Gamagori, Japan) ile ölçümler yapıldı.Bulgular: Psödofakik 22 hastanın klinik olarak anlamlı arka kapsül kesafeti olan 31 gözü bu çalışmada değerlendirildi. Ortalama pupilla çapı Nd:YAG lazer kapsülotomi öncesinde 5.47±1.18 ve sonrasında 4.55±1.35 mm olarak ölçüldü. İstatistiksel olarak anlamlı pupilla çapı değişimi vardı (p=0.001). Ortalama K1 parametresi kapsülotomi öncesi 42.67±2.80 D ve sonrası 42.54±2.81 D olarak ölçüldü. Bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.040). Aksiyel uzunluk, sferik ve silindirik güçler, K2, ortalama K, kornea çapı, merkezi kornea kalınlığı ve ön kamara derinliği değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Sırasıyla p=0.247, p=0.484, p=0.686, p=0.769, p=0.085, p=0.138, p=0.171 and p=0.891).Sonuç: Nd:YAG lazer kapsülotomi sonrasında aksiyel uzunluk, ön kamara derinliği, merkezi kornea kalınlığı, ortalama K, K2, sferik ve silindirik güçler ve kornea çapı değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Ancak K1 ve pupilla çapı değişimleri istatistiksel olarak anlamlı bulundu
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • 1. Wormstone IM, Wang L, Liu CS. Posterior capsule opacification. Exp Eye Res 2009;88:257-69.
 • 2. Wormstone IM. Posterior capsule opacification: a cell biological perspec-tive. Exp. Eye Res 2002;74:337-47.
 • 3. Raj SM, Vasavada AR, Kaid JS, et al. Post-operative capsular opacification. Nepal J Ophthalmol 2009;1:43-59.
 • 4. Karahan E, Er D, Kaynak S. An Overview of Nd:YAG Laser Capsulotomy. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol 2014;3:45-50.
 • 5. Okudan S, Gündüz K, Özbayrak N, et al. Nd-YAG lazer posterior kapsülo-tomi sonuçlarımız. MN Oftalmoloji, 1998;5:80-1.
 • 6. Konstantopoulos A, Hossain P, Anderson DF. Recent advances in ophthal-mic anterior segment imaging: a new era for ophthalmic diagnosis? Br J Ophthalmol 2007;91:551-7.
 • 7. Hoffer KJ, Shammas HJ, Savini G. Comparison of 2 laser instruments for measuring axial length. J Cataract Refract Surg 2010;36:644-8.
 • 8. Findl O, Drexler W, Menapace R, et al. Changes in intraocular lens position after neodymium:YAG capsulotomy. J Cataract Refract Surg 1999;25:659-62.
 • 9. Eliaçık M, Bayramlar H, Erdur SK, Demirci G, Gülkılık G. Anterior segment optical coherence tomography measurement after neodymium-yttrium-alu-minum-garnet laser capsulotomy. Am J Ophthalmol. 2014 Nov;158:994-8.
 • 10. Zaidi M, Askari SN. Effect of Nd:YAG capsulotomy on anterior cham-ber depth, intraocular pressure and refractive status. Asian J Ophthalmol 2004;5:2-5.
 • 11. Oztas Z, Palamar M, Afrashi F, et al. The effects of Nd:YAG laser capsu-lotomy on anterior segment parameters in patients with posterior capsular opacification. Clin Exp Optom 2015;98:168-71.
 • 12. Ozkurt YB, Sengor T, Evciman T, et al. Refraction, intraocular pressure and anterior chamber depth changes after Nd:YAG laser treatment for posterior capsular opacification in pseudophakic eyes. Clin Exp Optom 2009;92:412-5.
 • 13. Thornval P, Naeser K. Refraction and anterior chamber depth before and after neodymium: YAG laser treatment for posterior capsule opacifica-tion in pseudophakic eyes: A prospective study. J Cataract Refract Surg 1995;21:457-60.
 • 14. Khambhiphant B, Liumsirijarern C, Saehout P. The effect of Nd:YAG laser treatment of posterior capsule opacification on anterior chamber depth and refraction in pseudophakic eyes. Clin Ophthalmol 2015;9:557-61.
 • 15. Yılmaz S, Ozdil MA, Bozkir N, et al. The effect of Nd:YAG laser capsu-lotomy size on refraction and visual acuity. J Refract Surg 2006;22:719-21.
 • 16. Pekel G, Yağcı R, Acer S, et al. Evaluation of the impact of Nd:YAG laser posterior capsulotomy on ocular pulse amplitude and anterior segment mor-phology. Lasers Surg Med 2014;46:553-7.
 • 17. Polat N, Tuncer İ, Karahan E, et al. Nd: YAG lazer kapsülotominin görme keskinliği, göz içi basıncı, santral kornea kalınlığı ve refraktif duruma etkisi. Turk J Ophthalmol 2014;44:275-9.
 • 18. Chen Y, Kardon RH. Studying the effect of iris mechanics on the pupillary light reflex using brimonidine-induced anisocoria. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013;54:2951-8.
 • 19. Kesler A, Shemesh G, Rothkoff L, et al. Effect of brimonidine tartrate 0.2% ophthalmic solution on pupil size. J Cataract Refract Surg 2004;30:1707-10.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.