Abdullah ÇELİK
(Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye)
Ahmet KARAGÖZ
(Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye)
Erdal SEREN
(Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Giresun, Türkiye)
Sefer USTA
(Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kırşehir, Türkiye)
Aslı VURAL
(Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye)
Zeki YÜKSEL GÜNAYDIN
(Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye)
Osman BEKTAŞ
(Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 1309-8578 / 1309-6621Sayfa Aralığı: 69 - 71Türkçe

134 1
A rare cause of Ortner's syndrome: giant pulmonary artery aneurysm secondary to Behçet's disease
Behçet Hastalığı nedeni bilinmeyen sistemik bir otoimmün vaskülittir. Hem arterleri hem de venleri tutarak ciddi sorunlara neden olabilir. Kalp ve intratorasik büyük damarların patolojilerine bağlı olarak sol rekürren laringeal sinirin kompresyonu sonucu gelişen ses kısıklığı Ortner Sendromu olarak ifade edilir. Ortner Sendromu' nun en sık nedeni mitral darlığa bağlı olarak sol atriyum genişlemesidir. Çeşitli intratorasik patolojiler bu tablonun nedeni olabilir. Bununla birlikte Behçet Hastalığı sonucu gelişen pulmoner arter anevrizmasına bağlı Ortner Sendromu nispeten nadirdir. Biz burada ses kısıklığı ile başvuran ve yapılan incelemeler sonucunda Behçet Hastalığı' na bağlı dev pulmoner arter anevrizması sonucu gelişen Ortner Sendromu olarak tanı alan 78 yaşında bir bayan hastayı sunuyoruz
Fen > Tıp > Cerrahi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • Türkcü FM, Yüksel H, Uçmak D, et al. Demographic char- acteristics and ocular involvement in Behçet patients in Southeast Anatolia. J Clin Exp Invest 2013;4:339-342.
 • Küçük A, Albayrak İ, Bağçacı S, Küçükşen S, Tunç R. Upper extremity thrombosis in Behçet. Dicle Med J 2013;40:507-509.
 • Tüzün H, Hamuryudan V, Yıldırım S, et al. Surgical ther- apy of pulmonary arterial aneurysms in Behçet's syn- drome. Ann Thorac Surg 1996;61:733-735.
 • Day JR, Walesby RK. A spontaneous ductal aneurysm presenting with left recurrent laryngeal nevre palsy. Ann Thorac Surg 2001;72:608-609.
 • Kokotsakis J, Misthos P, Athanassiou T, et al. Acute Ort- ner's syndrome arising from ductus arteriosus aneu- rysm. Tex Heart Inst J 2008;35:216-217.
 • Shih HH, Kang PL, Lin CY, et al. Main pulmonary artery aneurysm. J Chin Med Assoc 2007;70:453-455.
 • Imazio M, Cecchi E, Giammaria M, et al. Main pulmonary artery aneurysm: a case report and review of the litera- ture. Ital Heart J 2004;5:232-237.
 • Subramaniam V, Herle A, Mohammed N, et al. Ortner's syndrome: case series and literature review. Braz J Oto- rhinolaryngol 2011;77:559-562.
 • Mulpuru SK, Vasavada BC, Punukollu GK, et al. Cardio- vocal syndrome: a systematic review. Heart Lung Circ 2008;17:1-4.
 • Sakuma M, Demachi J, Suzuki J, et al. Proximal pul- monary artery aneurysms in patients with pulmonary artery hypertension: Complicated cases. Intern Med 2007;46:1789-1793.
 • Bartter T, Irwin R, Nash G. Aneurysms of the pulmonary arteries. Chest 1988;94:1065-1075.
 • Smalcelj A, Brida V, Samarzija M, et al. Giant, dis- secting, high-pressure pulmonary artery aneurysm: case report of a 1-year natural course. Tex Heart Inst J 2005;32:589-594.
 • Graham JK, Shehata B. Sudden death due to dissecting pulmonary artery aneurysm: a case report and review of the literature. Am J Forensic Med Pathol 2007;28:342- 344.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.