OYA ONAT KOCABIYIK
(Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2146-071XSayfa Aralığı: 55 - 66Türkçe

175 9
Olgubilim ve Gömülü Kuram: Bazı Özellikler Açısından Karşılaştırma
Olgubilim, olgu ile ilgili bilgiler elde etmek için bireylerin deneyimlerinden yararlanan bir araştırma yöntemidir. Olgubilimin oldukça fazla uygulama biçimi bulunmasına rağmen her birinde öznel deneyime öncelik verilmektedir. Ayrıca bir başka önemli nitel araştırma yöntemi olan gömülü kuramda, araştırılan olgu ile ilgili bireylerin davranışlarının ve inançlarının ne olduğu anlaşılmaya çalışılmaktadır. Gömülü kuram ile gömülü halde olan esas kategoriler araştırılarak davranışların nedenini açıklayan teoriler geliştirilmektedir. Nitel araştırmalarda önemli araştırma yöntemleri olarak görülen olgubilim ve gömülü kuram yöntemlerinin bir arada ele alınıp incelenmesi gerekli görülmektedir. Bu makalede, nitel araştırmalarda kullanılan olgubilim ve gömülü kuram yöntemleri incelenmektedir. Bu amaçla bu çalışmada, iki yöntem karşılaştırılarak ele alınmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Annells, M. (2006). Triangulation of qualitative approaches: Hermeneutical phenomenology and grounded theory. Journal of Advanced Nursing, 56(1), 55-61.
 • Baker, C., Wuest, J. & Stern, P.N. (1992). Method slurring: the grounded theory/ phenomenology example. Journal of Advanced Nursing, 17, 1355-1360.
 • Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. (1. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 3-20.
 • Flint, N. (January, 2005). Methodological conundrums: Confessions of a latent grounded theorist. Retrieved from http://publications.aare.edu.au/05pap/fli05040.pdf
 • Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.
 • Johnson, M. E. (2000). Heidegger and meaning: implications for phenomenological research. Nursing Philosophy, 1, 134-146.
 • Koch, T. (1995). Interpretive approaches in nursing research: the influence of Husserl and Heidegger. Journal of Advanced Nursing, 21(5), 827-836.
 • Mc Can, T., & Clark, E. (2003). Grounded theory in nursing research: part 1-methodology. Nurse Research, 11(2), 7-18.
 • Miller, S. (2003). Analysis of phenomenological data generated with children as research participants. Nurse Researcher, 10(4), 68-82.
 • Morse, J. M. (2000). Determining sample size. Qualitative Health Research, 10, 3-5.
 • Neuman, W. L. (2008). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar Cilt 2. (Ö. Sedef, Çev.) İstanbul: Yayınodası.
 • Paley, J. (1997). Husserl, phenomenology and nursing. Journal of Advanced Nursing, 26, 187-193.
 • Patel, R. M. (2002). Phenomenoloji: History, its methodological assumptions and application. Mini-dissertation (Unpublished master's thesis). Rand Afrikaans University, Africa.
 • Polit, D., F., & Beck, C., T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (8th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş nitel ve nicel yaklaşımlar (D. Bayrak, H. B. Arslan, & Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Rose, P., Beeby, J. & Parker, D. (1995). Academic rigour in the lived experience of researchers using phenomenological methods in nursing. Journal of Advanced Nursing, 21, 1123-1129.
 • Smith, J. A., & Eatough, V. (2007). Interpretative phenomenological analysis. In E. Lyons & A. Coyle, (Ed.). Analysing qualitative data in psychology (1st ed.) (p. 35-50). London: Sage.
 • Smith, J.A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research (1st ed.). London: Sage.
 • Starks, H., & Trinidad, S. B. (2007). Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. Qualitative Health Research, 17(10), 1372-1380.
 • Wimpenny, P., & Gass, J. (2000). Interviewing in phenomenology and grounded theory: is there a difference? Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1485-1492.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, A., Mil, B. ve Bilim, Y. (2007). Nitel Araştırma: Neden, Nasıl, Niçin? (1. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.