HÜLYA KASAPOĞLU
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 22Sayı: 1ISSN: 1300-4832 / 2148-2403Sayfa Aralığı: 59 - 80Türkçe

733 18
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla Analizi
Öğretmen adaylarının, Türk Eğitim Sistemi hakkındaki algıları onların mesleğe bakış açılarını, motivasyon düzeylerini ve mesleki uygulamalarını etkileyebileceği için önem taşımaktadır Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının içinde yer alacakları Türk Eğitim Sistemine ilişkin sahip oldukları algıların, metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik, sosyal bilgiler ve bilgisayar öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören, örgün ve ikinci öğretimden toplam 192 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış form ile öğretmen adaylarının demografik özellikleri incelenmiş ayrıca verilerin toplanabilmesi için her öğrenciye "Türk eğitim sistemi ... gibidir; çünkü ... " cümlesi yöneltilmiş ve boşlukların doldurulması istenmiştir. Verilerden yola çıkılarak, öğretmen adaylarının "Türk Eğitim Sistemi" kavramına ilişkin sahip oldukları algıların hangi metaforlarla ifade edildiği ve bu metaforların hangi kavramsal kategoriler altında toplanabileceği irdelenmiştir. Araştırmanın veri analizinde nitel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının 125 metafor ürettikleri ve bu metaforların 7 kategori altında toplandığı görülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre, metaforlar öğretmen adaylarının Türk Eğitim Sistemi kavramına ilişkin sahip oldukları kişisel algıları ortaya çıkartmada, anlamada ve açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak kullanılabilmektedir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.