KORAY DEMİR
(Türk- Alman Ünivesitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 14Sayı: 160ISSN: 1303-9210 / 2149-4231Sayfa Aralığı: 1839 - 1860Türkçe

188 0
REKABET HUKUKU İLE KİŞİLİK HAKLARI BAĞLANTISI
Geniş anlamıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan haksız rekabetin önlenmesi hükümlerini (TTK m. 54 vd.) de kapsayan Rekabet Hukuku, gün geçtikçe daha müstakil bir hal almakla birlikte temellerini kişilik haklarından almaktadır. İşbu çalışma altında her iki düzenleme arasındaki bu bağlantıların gösterilmesine çalışılmaktadır. Her iki disiplin arasındaki bağlantı özellikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("RKK) 4. ve 6. maddeleri ile TTK m. 55'te sayılı ticari sırrın ifşası gibi örneklerde göze çarpmaktadır. Rekabet Hukuku ile Kişilik Hakları arasında bir bağlantı kurulması, diğerleri yanında, rekabeti zedeleyen sözleşme ve fiillerin takibini kolaylaştırmakta, bu sözleşme ve fiillerin hukuki akıbeti, uygulanacak zamanaşımı süreleri ile hak düşürücü sürelerin tespiti bakımından fayda sağlamaktadır
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Hukuk
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • Akıpek/Akıntürk/Ateş-Karaman, Türk Medeni Kanunu-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, Ankara 2009.
 • Akyol Şener, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 1995.
 • Bork, Robert H., The Antitrust Paradox-A Policy at War with Itself, New York 1978.
 • Bulut, Nil Karabağ, Medeni Kanunun 23. Maddesi Kapsamında Kişilik Hakkının Sözleşme Özgürlüğüne Etkisi, İstanbul 2014.
 • Gönen Doruk, Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, İstan- bul 2011.
 • Gürkaynak Gönenç, Türk Rekabet Hukuku Uygulaması İçin "Hu- kuk ve İktisat" Perspektifinden "Amaç" Tartışması, Ankara 2003.
 • Helvacı Serap, Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Ko- ruyucu Davalar, İstanbul 2001.
 • Herdzina Klaus, Wettbewerbspolitik, Stuttgart 1999.
 • Hoppmann Erich, Wirtschaftsordnung und Wettbewerb, Baden- Baden 1988.
 • İnan Nurkut/Piker, Mehmet B., Rekabet Hukuku El Kitabı, Ankara 2007.
 • Kaya Arslan, Türk Hukukunda "Ticari Sır" ve 4982 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgi Edinme Hakkı, Türkiye Barolar Birliği-Panel 5 Mayıs 2004, Ankara 2004, s. 127-142.
 • Olten Rainer, Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, Münih 1998.
 • Schmidt Ingo/Rittaler, Jan B., Die Chicago School of Antitrust Analysis, Baden-Baden 1986.
 • Thomas Stefan, Der Schutz des Wettbewerbs in Europa-welcher Zweck heiligt die Mittel?, Juristische Zeitung, 20 Mayıs 2011, s. 485- 536.
 • v. Brunn, Heinrich Johann, vom Kartellrecht der Römer, Festschrift für Justus Wilhelm Hedemann zum 80. Geburtstag, Berlin 1958, s. 47-61. Vallender, Klaus A.,
 • Wirtschaftsfreiheit und begrenzte
 • Staatsverantwortung, Bern 1989.
 • von Büren, Roland, Kartellrecht, von Büren, Roland/Marbach Eugen, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bern 2002.
 • Zaech Roger, Schweizerisches Kartellrecht, Bern 2005.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.