MELEK ZEYBEK
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, Türkiye)
Hasan KALYONCU
(Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 33Sayı: 3ISSN: 1300-1590 / 2148-3140Sayfa Aralığı: 223 - 231Türkçe

228 8
Kargı Çayı (Antalya, Türkiye) su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere göre belirlenmesi
Kullanılabilir su kaynaklarının çeşitli faktörler tarafından hızla kirletildiği günümüzde, var olan su kaynaklarının ekolojik özelliklerinin ortaya konulması ve koruma amaçlı çalışmaların artırılması önem kazanmıştır. Bu bağlamda, Antalya ilinde yer alan Kargı Çayı'nda gerçekleştirilen bu çalışmada, çayın fizikokimyasal özellikleri değerlendirilmiş ve su kalitesi sınıfları belirlenmiştir. Temmuz 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında, belirlenen yedi istasyondan su örnekleri mevsimsel aralıklarla alınarak incelenmiştir. Alınan su örneklerinde su sıcaklığı (°C), pH, elektriksel iletkenlik (EC), çözünmüş oksijen (ÇO), biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5), amonyum azotu (NH4 -N), nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N), orto-fosfat fosforu (PO4-P), klorür iyonu (Cl-) ölçümleri yapılmıştır. Yapılan istatistikî analizlere göre, EC ve Cl değerleri istasyonlar arasında anlamlı derecede farklılık göstermiştir (P<0,05). Akarsuyun su kalitesi Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Klee'nin metodu kullanılarak değerlendirilmiş, genel olarak yüksek kalite (kirlenmemiş) ya da az kirlenmiş su niteliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak nehir mansabında yer alan son istasyonda, denizel etki ve alanda yapılan rekreatif düzenlemeler nedeniyle su kalitesinde bazı parametrelere göre düşüş olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak; Kargı Çayı, çevresinde yer alan bazı alabalık çiftlikleri ve yerleşim birimlerine rağmen yoğun bir kirletici tehdidi altında değildir.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Su Kaynakları
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Sosyal > Çevre Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ak, O., Çakmak, E., Aksungur, M., Çavdar, Y., & Zengin, B. (2008). An Example of the Effects of Natural and Anthropologic Activities Carried out on Rivers on Aquatic Ecosystem: Yanbolu River (Arsın, Trabzon) (in Turkish with English abstract). Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences, 24(1-2): 389-400.
 • Akbulut, M., Kaya, H., Çelik, E.Ş., Odabaşı, D.A., Odabaşı, S. S., & Selvi, K. (2010). Assessment of Surface Water Quality in the Atikhisar Reservoir and Sarıçay Creek (Çanakkale, Turkey). Ecology, 74(19): 139-149. doi: 10.5053/ekoloji.2010.7417
 • Atalık, A., 2006. Effects of global warming on water resources and agriculture (in Turkish with English abstract). Journal of Science and Utopia, 139: 18- 21.
 • Barlas, M., Yılmaz, F., İmamoğlu, Ö., Akboyun, Ö. (2000). Physical, chemical and biological research on the Yuvarlakçay (Köycegiz-Muğla) (in Turkish). Fisheries Symposium 2000 (pp. 249-265). Sinop, Turkey: Proceedings Book.
 • Boran, M., & Sivri, N. (2001) Determination the Nutrient and Suspended Solid Mater Loads of Solaklı and Sürmene River (Trabzon, Türkiye) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3-4): 343-348.
 • Bulut, V.N., & Tüfekçi, M. (2005). The Determination of Water Quality in Kalyon Stream (Trabzon, Maçka). Turkish Journal of Aquatic Life, 3(4): 377-384.
 • Chapman, D., & Kimstach, V. (1996). Selection of Water Quality Variables. Water Quality and Assesments-A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Enviromental Monitoring (Second Edition). In D. Chapman (Ed), Chapter 3, UNESCO / WHO/ UNEP. Cambridge: Great Britain at the University Press.
 • Cirik, S., & Cirik, S. (2008). Limnology (6th edition) (in Turkish). İzmir: Ege University Fisheries Faculty Press.
 • Çiçek, N. L., & Ertan Ö.O. (2012). Determination of the Water Quality of Köprüçay River (Antalya) According to the Physico-Chemical Parameteres (in Turkish with English abstract). Ecology, 21(84): 54-65. doi: 10.5053/ekoloji.2012.847
 • Egemen, Ö., & Sunlu, U. (1996). Water Quality (Second Edition) (in Turkish). İzmir: Ege University Press.
 • EPA. 1997. Volunteer Stream Monitoring: A Methods Manual. http://water.epa.gov/type/rsl/monitoring/upload/2002_08_13_volunteer_st ream_stream.pdf. (United States Environmental Protection Agency) Erişim Tarihi: 01.12.2015.
 • Girgin, S., & Kazancı, N. (1994). Researches On Inland Waters of Turkey I. Evaluation of Water Quality of Ankara Stream Using Physico-Chemical and Biological Parameters (in Turkish). Ankara: Özyurt Press.
 • Göksu, M.Z.L. (2003). Water Pollution (in Turkish). Adana: Çukurova University Fisheries Faculty Press.
 • Gültekin, F., Ersoy, A. F., Hatipoğlu, E., & Celep, S. (2012). Determination of Water Quality Parameters in Wet Season of Surface Water in Trabzon (in Turkish with English abstract).Ecology, 21(82): 77-88. doi: 10.5053/ekoloji.2011.8211
 • Höll, K. (1979). Wasser (Untersuchung, Beurteilung, Aufbereitung, Chemie, Bakteriologie, Virologie, Biologie) (6. Auflage) Berlin: de Gruyter.
 • Jorgensen S.E., & Rast, W. (2007). The Use of Models for Synthesizing Knowledge for Integrating Lake Basin Management and Facilitating Implementation of the World Lake Vision, Lakes and Reservoirs. Research and Management, 12: 3-13. doi: 10.1111/j.1440-1770.2007.00316.x
 • Kalyoncu, H. (2006). Determination of Water Quality in Isparta Stream According to Physiochemical Parameters and Epilithic Diatome (in Turkish with English abstract). Süleyman Demirel University Journal of Science, 1(1-2): 14-25.
 • Kalyoncu, H., & Zeybek, M. (2011). An Application of Different Biotic and Diversity Indices For Assessing Water Quality: A Case Study in The Rivers Çukurca and Isparta (Turkey). African Journal Agricultural Research, 6(1): 19-27.
 • Kaplan, M., & Sönmez, S. (2000). Evaluation of Water Quality and Pollutants of Streams in Belek Special Environmental Protection Area (in Turkish with English abstract). Ecology, 9(34): 21-26.
 • Kara, C., & Çömlekçioğlu, U. (2004) Investigation of Karacay's (Kahramanmaraş) Pollution with Biological and Psycho-Chemical Parameters (in Turkish with English abstract). Kahramanmaraş Sütçüimam University Journal of Science and Engineering, 7(1): 1-7.
 • Karacaoğlu, D. (2006). Determination of pollution level related to epipelic diatoms and benthic macroinvertebrates in Emet Stream (in Turkish with English abstract). Uludağ University Graduate School of Natural and Applied Science, PhD thesis.
 • Karpuzcu, M. (1994). Environmental Pollution and Control (4th edition). İstanbul: Kubbealtı Press.
 • Kasımoğlu, C., & Yılmaz, F. (2014). Investigation of Some Physical And Chemical Properties of Tersakan stream (Muğla, Turkey). Balıkesir University Journal of Natural and Applied Sciences, 16(2): 51-67.
 • Klee, O. (1991). Appied Hydrobiology (Second revised and expanded edition) (in German). Stuttgart-New York: G. Theieme Verlag
 • Kocataş, A. (2008). Ecology and Environmental Biology (10th edition). İzmir: Ege University Faculty of Science Press.
 • Kovach, W.L. (1998). MVSP, A Multivariate Statistical Package for Windows, ver. 3.1. Pentraeth, UK: Kovach Computing Services.
 • Kumbur, H., Özsoy, H.D., & Özer, Z. (2008). Determination of The Effects of Chemicals Used in Agricultural Area on Water Quality in Mersin Province. Ecology, 17(68): 54-58. doi:10.5053/ekoloji.2008.687
 • Moss, B. (1988). Ecology of Fresh Waters (2nd edition). London: Oxford Blackwell Scientific Publications.
 • Özgüler, H. 1997. Water, water resources and environmental issues. Ankara: Meteoroloji TMMOB Chamber of Meteorological Engineers Press.
 • Schmitz, W. (1954). Fundamentals of the investigation of the temperature conditions in the watercourses (in German). Ber. Limnol. Flusstation, Freudenthal, 6: 29-50.
 • Schwörbel, J. (1980). Introduction to Limnology (4th edition). Stuttgart: G. Fischer Verlag.
 • Simic, V. (1996). A Study on the Trgoviski Timok Assesment of River Conditions by Ecological Benthic Fauna Analysis. The Archives of Biological Sciences, 48(3-4): 101-109.
 • SKKY, (2004). Turkish Water Pollution Control Regulation, (TWPCR), 2008. The Regulation of Water Pollution Control. Ministry of Environment and Forestry. Official Newspaper, 31.12.2004 No: 25687.
 • Stevens, R.J., & Laughlin, R.J. (1994). Determining nitrogen-15 in nitrite or nitrate by producing nitrous oxide. Soil Science Society of America Journal, 58: 1108-1116.
 • Tanyolaç, J. (2004). Limnology (3rd edition) (in Turkish). Ankara: Hatipoğlu Press.
 • Taşdemir, M., & Göksu, M.Z.L. (2001). Some Water Quality Criteria of Asi River (Hatay) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1-2): 55-64.
 • Topkara, E.T., Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S., Balık, S., & Ustaoğlu, M.R. (2011). Determination of Pollution Level of Yuvarlak Stream (Köyceğiz- Muğla) by Using Benthic Macro Invertebrates. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(9): 1194-1201. doi: 10.3923/javaa.2011.1194.1201
 • Tüfekçi, V., Tüfekçi, H., Morkoç, E., Tolun, L., Karakaş, D., Karakoç, F.T., Olgun, A., & Aydöner, C. 2003. The Determination of Toxic Phytoplankton Species in the Ömerli Dam Lake and the Detection of Proposals for Improving Water Quality (in Turkish with English abstract). Final Report No: 50275 02, Tübitak Mam Earth And Marine Sciences Institute: Kocaeli.
 • Ucun Özel, H., & Gemici, B.T. (2016). Determination of Bartın River Pollution Using the Physical Parameters (in Turkish with English abstract). The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University, 7(1): 52-58.
 • UNEP. 2006. Global Environment Outlook. http://www.unep.org/pdf/annualreport/UNEP_AR_2006_English.pdf
 • Uyanık, S., Yılmaz, G., Yeşilnacar, M.I., Aslan, M., & Demir, O. (2005). Rapid assessment of river water quality in Turkey using benthic macroinvertebrates. Fresenius Environmental Bulletin, 14: 268-272.
 • Ünlü, A., Çoban, F., & Tunç, S. (2008). Investigation of Lake Hazar Water Quality According to Physical And Inorganic Chemical Parameters (in Turkish with English abstract). Journal of The Faculty of Engineeering and Architecture of Gazi University, 23(1): 119-127.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D., Şahin, C. (2005) Determination of Water Quality in terms of Physico-Chemical Structure of the River Iyidere (Trabzon). Ecology, 14(57): 26-35.
 • Yorulmaz, B. (2006). Determination of The Water Quality of Eşen River (Kocaçay) from Physical, Chemical and Biological Viewpointes (in Turkish with English abstract). Ege University Graduate School of Natural and Applied Science, PhD Thesis.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.