MEHMET ŞİMŞEK
(Kuveyt Türk Katılım Bankası A. Ş., İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 5Sayı: 3ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 520 - 536Türkçe

145 1
Borsa İstanbul (BIST) ve BRICS Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasalarının İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Son on yılda ortaya koydukları yüksek ekonomik performasları ile dikkat çeken ülkelerden bazıları Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dır. Bu ülkeler bir çok gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin sergilediği performansın üstüne çıkmayı başararak diğer gelişmekte olan ekonomilerden farklı bir isimle anılmaya başlamışlardır: BRICS. Bu çalışmanın amacı BİST ve BRICS ülkelerinin hisse senedi piyasalarının etkileşiminin uzun dönemde incelenmesidir. BİST ve BRICS ülkelerinin ilişki durumu 3 Ocak 2008 - 21 Ocak 2015 dönemi ilgili ülkelerin hisse senedi piyasalarının gösterge endekslerinin günlük verileri yardımıyla doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinden ARCH ve GARCH modelleri ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; BİST' in BRICS ülkeleriyle gösterge endeksleriyle ilişki içerisinde olduğu ve son dönemde en fazla Hindistan ve Güney Afrika ülkeleriyle ilişkisi bulunduğu görülmüştür. Ayrıca yine son dönem verilerine göre Türkiye, Hindistan hariç diğer borsalardan pozitif ayrışmaktadır
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aggarwal, R., Inclan, C. & Leal, R. Volatility in Emerging Stock Markets. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 34, No. 1 (Mar., 1999), pp. 33-55
 • Bhar, R. & Nikolova, B. (2007). Analysis of Mean and Volatility Spillovers Using BRIC Countries, Regional and World Equity Index Returns. Journal of Economic Integration, Vol. 22, No. 2 (June 2007), pp. 369-381
 • Bierens, H. J. (1997). Nonparametric Cointegration Analysis, Journal of Econometrics, 77, 379-404.
 • Bozoklu, Ş. & Saydam, İ.M. (2010). BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi, Maliye Dergisi,Sayı 159, 21-24.
 • Chancharoenchai, K. & Dibooğlu, S. (2006). Volatility Spillovers and Contagion during the Asian Crisis: Evidence from Six Southeast Asian Stock Markets. Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 42, No. 2 (Mar. - Apr., 2006), pp. 4-17
 • Chang, T., Chien-Wen, M. & Wen-Chi, L. (2009). International Equity Diversification between Japan and its Major Trading Partners, Applied Economics Letters, 16, 1433-1437.
 • Chittedi, K. R. (2009). Global Stock Markets Development and Integration: with Special Referenceto BRIC Countries, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18602/1/MPRA_paper_18602.pdf
 • Erdinç, H. & Joniada, M. (2008). Analysis of Cointegration in Capital Markets of France, Germany and United Kingdom, Postalcı, M. E. (der.).ThirdInternational Student Conference Proceeding, Empirical Models in SocialSciencesiçinde, Izmir University of Economics Publication No: IEU-025,187-197.
 • Eun, C.S.&Shim, S. (1989). International Transmission of Stock Market Movements.The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, No. 2 (Jun., 1989), pp.241-256
 • Gacener, A.A. & Saygılı, F.(2014).Turkiye'de Kredi Hacmi ve Cari Acık İliskisi Uzerine Bir İnceleme,Business and Economics Research JournalVol: 5 Number 4, 12-17.
 • Goldman Sachs(2001). Building Better Global Economic BRICs, written by Jim O'Neill, Global Economics Paper No: 66, http://www.goldmansachs.com/our-thinking/topics/brics/brics-reportspdfs/build-better-brics.pdf
 • Goldman Sachs (2003).Dreaming With BRICs: The Path to 2050, written by Dominic Wilson and Roopa Purushothaman, Global Economics Paper No: 99, http://www.goldmansachs.com/our-thinking/topics/ brics/brics-reports-pdfs/brics-dream.pdfGündüz, L.&Hatemi, A.(2005). Stock Price and Volume Relation in Emerging Markets. Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 41, No. 1 (Jan. -Feb., 2005), pp. 29-44
 • Hitt, M.A., H. Li &W.J. Worthington (2005). Emerging markets as learning laboratories: Learning behaviors of local firms and foreign entrants in differentinstitutional contests, Management and Organization 423 Review, 1: 353-80.
 • Horobet, A. & Radu, L. (2009). Are Capital Markets Integrated? A Test of information Transmission within the European Union, Romanian Journal ofEconomic Forecasting, 2-2009, 64-80.
 • IMF (International Monetary Found).(2014).Download entire World Economic Outlook Database, April 2014.http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/download.aspx,
 • Kamil, E.M.(2008).2050 yılında Dünya Ekonomisi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, 1-3.
 • Küçükçolak, N. (2008). Co-integration of the Turkish Equity Market with Grek and other European Union Equity Markets.International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 13, pp. 58-73
 • Metin, K. & Muradoğlu, G. Forecasting Integrated Stock Markets Using International Co-Movements.Russian and East European Finance and Trade, Vol. 37, No. 5, Financial Crisis, Contagion, and Emerging Markets (Sep. -Oct., 2001), pp. 45-63
 • Mukherjee, P.&Bose, S.(2008). Does the Stock Market in India Move with Asia? A Multivariate Cointegration-Vector Autoregression Approach.Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 44, No. 5 (Sep. -Oct., 2008), pp. 5-22
 • Oral, E. & SchmidbauerH.(2005).Yatırımcıların İki Finansal Piyasa Arasında Tercihi, İMKB Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 30, 3-4.
 • Patel, S.A.& Sarkar, A. (1998). Crises in Developed and Emerging Stock Markets.Financial Analysts Journal, Vol. 54,No. 6 (Nov. -Dec., 1998), pp. 50-61
 • Price Waterhouse Coopers (2008).John Hawksworth http://www.pwc.com/la/en/publications/assets/world_2050_brics.pdf
 • Ramaprasad B. &Nikolova, B.(2007).Analysis of Mean and Volatility Spillovers Using BRIC Countries, Regional and World EquityIndex Returns, Journal of Economic Intergation, Vol:22, No:2.
 • Tiwari, A.K., Arif,B.D., Niyati,B.&Shah, A.(2013).Stock Market Integration in Asian Countries: evidence from Wavelet multiple correlations.Journal of Economic Integration, Vol. 28, No. 3 (September 2013), pp. 441-456
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB).http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/9ddf6faf-fe1e-4477-bcb8-6cd84b9e713e/SunumB06_04_2015.pdf?MOD=AJPERES
 • Özden,Ü.H. (2008).İMKB Bileşik 100 Endeksi Getiri Volatilitesinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008.
 • Wenjing, S. & Huang, Y.(2010).Comparison of Multivariate GARCH Models with Application to Zero-Coupon Bond Volatility, Master Thesis

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.