ALPER DUMAN
(İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü.)
Gül Ertan ÖZGÜZER
(İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü)
Yıl: 2012Cilt: 23Sayı: 84ISSN: 1300-1868Sayfa Aralığı: 39 - 53Türkçe

132 1
Türkiye Ekonomisinde İthalat Artışı: Bir Girdi-Çıktı Analizi
Bu çalışma ihracatta aynı hızda bir artış olmadan ithalatta gözlemlenen dikkate değer artışı daha önceki çalışmalardan farklı olarak imalat sektörü haricindeki sektörleri de dikkate alarak açıklamayı amaçlamaktadır. 1998 ve 2002 Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak, 12 sektör için ithalat bağımlılık oranları hesaplanmış ve "toptan ve parekende ticaret; motorlu taşıtların ve ev eşyalarının tamiri" sektörünün artan ithalat bağımlılığına ve dolayısıyla artan ithalata katkısnın imalat sektörünün katkısından daha büyük olduğu saptanmıştır
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, F. & Saygılı, H. & Saygılı, M. & Yılmaz, G. (2010). Dıs Ticarette Küresel Eğilimler ve Türkiye Ekonomisi (Global Trends in International Trade and Turkish Economy). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çalışma Tebliği No:10/01
 • Chenery, H.B. & Clark, P. (1965). Endüstriler arası iktisat (Inter-industry economics).ODTU Yayınları, Ankara.
 • Dixit, A.K. & Grossman, G.M. (1982). Trade and protection with multistage production. Review of Economic Studies, 49, 583–594.
 • Esiyok, A. (2008). Türkiye ekonomisinde üretimin ve ihracatın ithalalat bağımlılığı, dış ticaretin yapısı: girdi-çıktı modeline dayalı bir analiz (Import dependency of production and exports, the structure of the Turkish economy: an analysis on inputoutput model). Uluslararası Ekonomi ve Dıs Ticaret Politikaları (International economics and trade politics), 3(1/2): 117 - 160.
 • Feenstra, R.C. & Hanson, G.H. (1997). Foreign direct investment and relative wages: evidence fromMexico’s maquiladoras. Journal of International Economics, 42: 371–394.
 • Feenstra , R.C. & Hanson, G.H. (1996). Foreign investment, outsourcing and relative wages. In: Feenstra RC, Grossman GM, Irwin DA (Eds.) The Political Economy of Trade Policy Papers in Honor of Jagdish Bhagwati. MIT Press, Cambridge, MA. 89–127.
 • Feenstra , R.C. (1998). Integration of trade and disintegration of production in the global economy. The Journal of Economic Perspectives, 12, 31 – 50.
 • Hummels, D, Ishii J. & Yi, K. (2001). The nature and growth of specialization in world trade. Journal of International Economics, 54, 75 - 96.
 • Krugman, P.R. (1995). Growing world trade: causes and consequences. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 327 – 377.
 • Sarma A. & Ram K. (1989). Income, output and employment linkages and import intensities of manufacturing industries in India. The Journal of Development Studies, 25, 192–209.
 • Şenesen, G.G. & Şenesen, Ü. (2003). Üretimde Dışalıma Bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere Ne Değişti? (Import dependency of production: What changed from 1970s to 2000s?) in Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar (Global system: accumulation, state and classes) AH Köse, F Şenses, E Yeldan (Eds.). İletişimYayınları. İstanbul.
 • Şenesen, G.G. (2005). Türkiye’nin Üretim Yapısı Girdi-Çıktı Modeli Temel Bulgular (Structure of Production in Turkey, Input-ouput model, main findings). TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi. 3. TÜSİAD. İstanbul.
 • Weisskoff R. & Wollf, E. (1975). Development and Trade Dependence: The Case of Puerto Rico, 1948–1963. The Review of Economics and Statistics, 57, 470 – 477. Yentürk, N. (2004). Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikalarının İhracatın İthalata Bağımlılığı Üzerindeki Etkileri: Girdi-Çıktı Tekniği ile Bir İnceleme (Effects of Turkish economy policies on import dependence of exports: An input-output analysis) in Gülten Kazgan’a Armağan (Tribute to Gülten Kazgan) Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Yi, K.-M. (2003). Can vertical specialization explain the growth of world trade?. Journal of Political Economy, 111(1), 52 – 102. Yükseler, Z. (1980). Türk Ekonomisinde Sektörel Ücret, Ücret Dışı Gelir ve ithalat Ödemeleri (Payments of sector wages, non-wage income and imports in Turkey. Specialization Thesis. State Planning Organization of Turkey.
 • Yükseler, Z. & Türkan E. (2008). Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: Küresel Yönelimler ve Yansımalar, (The Transformation of Turkey's Production and Foreign Trade Structure: Global Trends and Reflections) Koç Üniv. EAF, No. TÜSİADT/2008-02/453.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.