Nalan KARA
(Uzm. Dr., Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara)
Yıl: 2014Cilt: 3Sayı: 2ISSN: 2146-9490 / 2636-8765Sayfa Aralığı: 99 - 108Türkçe

110 5
Sağlık Kaygısının Eşlik Ettiği Bir Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olgusunun Bilişsel Davranışçı Terapisi
Giriş: Yaygın Anksiyete Bozukluğu (YAB), kronik seyirli ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir ruhsal bozukluktur. YAB sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte bulunur ve bu durum tanıyı, tedaviyi ve gidişi karmaşıklaştırır. Bu olgu sunumunda sağlık kaygısının eşlik ettiği bir YAB hastasının Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)'si sunularak ve böyle durumlarda BDT'nin yeri tartışılmıştır. Olgu: Yirmi dört yaşında erkek hasta sağlık ve yaygın kaygıları nedeni ile başvurdu. Yedi yıl önce kendisinde bazı fiziksel belirtiler fark etmeye (karın ağrısı, mide bulantısı) başlamıştı; bu belirtiler nedeniyle hasta olacağını, ameliyat geçireceğini ve öleceğini düşünüyordu. Belirtiler nedeni ile sık doktora başvuruyor, bir hastalık çıkmayınca rahatlıyor, ancak fiziksel belirtileri oldukça korkuları tekrarlıyordu. Sağlık kaygılarının yanında çeşitli durumlarda başına kötü olayların gelebileceğine ilişkin korkular yaşıyordu. Hastaya paroksetin 20 mg/gün başlandı ve BDT sürecine alındı. Terapi süreci değerlendirme ve olgu formülasyonu ile başladı, terapi hedefleri belirlendi ve BDT ve anksiyete hakkında psikoeğitim verildi. Maruz bırakma ve yanıt önleme (exposure-response prevention-ERP) ile tekrarlayan doktor başvuruları engellendi. Sağlık ve diğer kaygıları ile ilgili bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri uygulandı. Sonuç: YAB'ye eşlik eden sağlık kaygısında BDT'nin tek başına ya da ilaç tedavisinin yanında etkin bir tedavi yöntemi olabileceği göz önüne alınmalıdır.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • Abramowitz JS, Olatunji BO, Deacon BJ (2007) Health anxiety, hypochondriasis and the anxiety disorders. Behav Ther, 38: 86-94.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (2013) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı'ndan, çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
 • Baldwin DS, Polkinghorn C (2005) Evidence-based pharmacotherapy of generalized anxiety disorder. Int J Neuropsychopharmacol, 8: 293-302.
 • Bandelow B, Zohar J, Hollander ve ark (2008) WFSBP task force on treatment guidelines for anxiety, obsessive compulsivepost-traumatic stres disorders. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive compulsive and post-traumatic stress disorders first revision. World J Biol Psychiatry, 9: 248-312.
 • Barrett B, Tyrer P, Tyrer H ve ark (2012) An examination of the factors that influence costs in medical patients with health anxiety. J Psychosom Res,73: 56-62.
 • Borkovec TD, Shadick RN, Hopkins M (1991) The nature of normal and pathological worry. Chronic Anxiety: Generalized Anxiety Disorder and Mixed AnxietyDepression. Editors: RM Rapee, DH Barlow, New York, pp 29-51.
 • Brawman-Mintzer O, Lydiard RB (1996) Generalized anxiety disorder: issues in epidemiology. J Clin Psychiatry, 57: 3-8.
 • Clark DM, Salkovskis PM, Hackman A ve ark (1998) Two psychological treatments for hypochondriasis: A randomised controlled trial. Br J Psychiatry, 173: 218-25.
 • Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S ve ark (2014) Psychological treatment of generalized anxiety disorder: A meta-analysis, J Clin Psychol, 34: 130-40.
 • Fallon BA, Klein BW, Liebowitz MR (1993) Hypochondriasis: Treatment strategies. Psychiatr Ann, 23: 374-81.
 • Gelenberg AJ, Lydiard RB, Rudolph R ve ark (2000) Efficacy of venlafaxine extended-release capsules in nondepressed outpatients with generalized anxiety disorder: a 6-month randomized controlled trial. JAMA, 283: 3082-8.
 • Greeven A, Balkom AJLM, Leeden R ve ark (2009) Cognitive behavioral therapy versus paroxetine in the treatment of hypochondriasis: An 18-month naturalistic follow-up. J Behav Ther Exp Psychiatry, 40: 487-96.
 • Gropalis M, Bleichhardt G, Witthöft M ve ark (2012) Hypochondriasis, somatoform disorders and anxiety disorders: sociodemographic variables, general psychopathology and naturalistic treatment effects. J Nerv Ment Dis, 200: 406-12.
 • Langlois F, Ladouceur R (2004) Adaptation of GAD treatment for hypochondriasis. Cognitive and Behavioral Practice, 11: 393-404.
 • Lee S, Lama IMH, Kwok KPS ve ark (2014) A community-based epidemiological study of health anxiety and generalized anxiety disorder. J Anxiety Disord, 28: 187-94.
 • Mitte K (2005) Meta-analysis of cognitive - behavioral treatments for generalized anxiety disorder: A comparison with pharmacotherapy. Psychol Bull, 131: 785-95.
 • Noyes RJR, Kathol RG, Fisher MM ve ark (1993) The validity of DSM-III-R hypochondriasis. Arch Gen Psychiatry, 12: 961-70.
 • Olatunji BO, Deacon BJ, Abramowitz JS (2009) Is hypochondriasis an anxiety disorder? Brit J Psychiatry, 194: 481-2.
 • Pollack MH, Zaninelli R, Goddard A ve ark (2001) Paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder: results of a placebo-controlled, flexible dosage trial. J Clin Psychiatry, 62: 350-7.
 • Rachman S (2012) Health anxiety disorders: A cognitive construal. Behav Res Ther, 50: 502-12.
 • Rickels K, Schweizer E (1990) The clinical course and longterm management of generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol, 10: 101-10.
 • Salkovskis PM, Warwick HMC (2001). Making sense of hypochondriasis: a cognitive theory of health anxiety. In GJG Asmundson, S Taylor, BJ Cox (Eds.), Health anxiety: Clinical and research perspectives on hypochondriasis and related conditions. Chichester, NY: Wiley.
 • Salkovskis PM, Warwick HMC (1986) Morbid preoccupations, health anxiety and reassurance: a cognitive-behavioural approach to hypochondriasis. Behav Res Ther, 24: 597- 602.
 • Schweizer E (1995) Generalized anxiety disorder: longitudinal course and pharmacologic treatment. Psychiatr Clin North Am, 18: 843-57.
 • Starcevic J, Fallon S, Uhlenhuth EH ve ark (1994) Generalized anxiety disorder, worries about illness, and hypochondriacal fears and beliefs. Psychother Psychosom, 61: 93-9.
 • Starcevic V (2001) Clinical features and diagnosis of hypochondriasis. Hypochondriasis: Modern perspectives on an ancient malady. Editors: V Starcevic, DR Lipsitt, Oxford: Oxford University Press; pp. 21-60.
 • Sunderland M, Newby JM, Andrews G (2013) Health anxiety in Australia: prevalence, comorbidity, disability, and service use. Br J Psychiatry, 202: 56-61.
 • Tyrer P, Baldwin D (2006) Generalised anxiety disorder. Lancet, 368: 2156-66.
 • Visser S, Bouman TK (2001) The treatment of hypochondriasis: exposure plus response prevention vs cognitive therapy. Behav Res Ther, 39: 423-42.
 • Warwick HMC, Clark DM, Cobb AM ve ark (1996) A controlled trial of cognitive-behavioral treatment of hypochondriasis. Br J Psychiatry, 169: 189-95.
 • Warwick HMC, Salkovskis PM (1990) Hypochondriasis. Behav Res Ther, 28: 105-17.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.