NEŞE ÇOLAK ORAY
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
SEDAT YANTURALI
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Rıdvan ATİLLA
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Gürkan ERSOY
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Hakan TOPAÇOĞLU
(İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1304-7361Sayfa Aralığı: 64 - 70Türkçe

157 0
A New Model in Reducing Emergency Department Crowding: The Electronic Blockage System
Amaç Acil servis kalabalığı tüm dünyada giderek yaygınlaşan bir sorundur. Hastanelerin acil servis kalabalık ölçütlerini kullanarak durum tespiti yapması ve uygun çözüm önerileri üretmeleri gereklidir.Gereç ve YöntemÇalışmamızda Hastane Bilgi Yönetim Sistemine ek bir program (Elektronik Blokaj Sistemi, EBS) yazıldı. Buna göre hastanede bulunan boş yatakların öncelikli olarak acil serviste yatış bekleyen hastalar için kullanılması planlandı. Acil serviste yatış bekleyen hasta varken, ilgili servislere yapılacak acil olmayan poliklinik yatışları bloke edildi. EBS başlamadan önceki dönem, EBS sonrası erken dönem ve EBS sonrası geç dönemde birer hafta boyunca NEDOCS skorlaması ile acil servis kalabalıklığı ölçüldü.BulgularElektronik blokaj sistemi sonrası erken dönemde diğer dönemlere göre NEDOCS değeri anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.0001). Her üç dönemde de acil servise başvuran günlük hasta sayısı ve ölçüm anında mevcut olan hasta sayısı değişmediği halde, acil servis içinde yatış bekleyen hasta sayısı EBS sonrası erken dönemde, EBS öncesi ve EBS sonrası geç döneme göre anlamlı olarak daha azdı (p=0.0001, p=0.001).Sonuç Elektronik blokaj sistemi, acil hastaların poliklinik hastalarına göre öncelikli olarak hastaneye yatışını sağlayan, kalabalığı önlemeye yönelik bir çeşit yatış triajı sistemidir. Hastanedeki toplam yatak sayısının yeterli olmadığı hastanelerde, acil servis kalabalığını azaltmak için acil servisten hastaneye olan yatışları hızlandırmak amacıyla kullanılabilir.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Crowding (policy statement) Approved January 2006. Ameri- can College of Emergency Physicians. Access to: http://www. acep.org/content.aspx?id=29156. Accessed February 06, 2014. COLAK Bernstein SL, Aronsky D, Duseja R, Epstein S, Handel D, Hwang U, et al. The effect of emergency department crowding on clinically oriented outcomes. Acad Emerg Med 2009;16:1-10.
 • Richardson DB. Increase in patient mortality at 10 days as- sociated with emergency department overcrowding. Med J Aust 2006;184:213-6.
 • Derlet RW, Richards JR. Emergency department overcrowd- ing in Florida, New York, and Texas. South Med J 2002;95:846- 9.
 • Jones SS, Allen TL, Flottemesch TJ, Welch SJ. An indepen- dent evaluation of four quantitative emergency department crowding scales. Acad Emerg Med 2006;13:1204-11.
 • Bernstein SL, Verghese V, Leung W, Lunney AT, Perez I. Devel- opment and validation of a new index to measure emergen- cy department crowding. Acad Emerg Med 2003;10:938-42.
 • Asplin BR, Rhodes KV, Flottemesch TJ, Wears R, Camargo CA, Hwang U, et al. Is this emergency department crowded? A multicenter derivation and evaluation of an emergen- cy department crowding scale (EDCS). Acad Emerg Med 2004;11:484-5.
 • Weiss SJ, Derlet R, Arndahl J, Ernst AA, Richards J, Fernández- Frackelton M, et al. Estimating the degree of emergency de- partment overcrowding in academic medical centers: results of the National ED Overcrowding Study (NEDOCS). Acad Emerg Med 2004;11:38-50.
 • Reeder TJ, Burleson DL, Garrison HG. The overcrowded emer- gency department: a comparison of staff perceptions. Acad Emerg Med 2003;10:1059-64.
 • Hoot NR, Zhou C, Jones I, Aronsky D. Measuring and fore- casting emergency department crowding in real time. Ann Emerg Med 2007;49:747-55.
 • Feferman I, Cornell C. How we solved the overcrowding prob- lem in our emergency department. CMAJ 1989;140:273-6.
 • Hoot NR, Aronsky D. Systematic review of emergency depart- ment crowding: causes, effects, and solutions. Ann Emerg Med 2008;52:126-36.
 • Harris A, Sharma A. Access block and overcrowding in emer- gency departments: an empirical analysis. Emerg Med J 2010;27:508-11.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.