ÇAĞRI ÇAĞLAR SİNMEZ
(Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı - Kayseri/Türkiye)
GÖKHAN ASLIM
(Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı - Aksaray/Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 81ISSN: 1301-0549Sayfa Aralığı: 205 - 232Türkçe

119 3
İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme
Çalışmada, İç Anadolu Bölgesinde hayvanlarla ilgili yaşayan inanış ve uygulamaların Türk halk inanışları içerisindeki yeri, Türkiye'nin diğer bölgeleri, Türk dünyası ve diğer milletlerin inanış ve düşünüş kalıplarıyla karşılaştırılması ve anlayıcı yöntemle çözümlenip değerlendirilmesi amaçlandı. İç Anadolu Bölgesindeki hayvanlarla ilgili inanışlar; nazar, haber, olağanüstü varlıklar, cinsiyet, doğum, halk meteorolojisi ve takvimi, uğur-uğursuzluk, bereket-bereketsizlik ve ölüm ile ilgili inanış ve uygulamalar başlıkları altında incelenerek değerlendirildi.Anadolu insanının sosyokültürel, ekonomik hayatında son derece önemli bir yere sahip olan hayvanlarla ilgili birçok inanış ve uygulamanın Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk boylarının geleneksel Türk inanç ve pratiklerini beraberinde taşıyarak günümüzde de yaşattıkları; Anadolu coğrafyasında Türk halkının benimsediği inanış ve uygulamaların etkileştiği medeniyetlerin kültürel, tarihi, coğrafi ve sosyo-psikolojik etkilerinin Orta Asya'da mevcut olan Hayvan Kültü'nün gelişmesini sağladığı ve bugün de Anadolu Türk insanının inanç dünyasında varlığını sürdürdüğü söylenebilir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.