SABRİ AZGÜN
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Van, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 13Sayı: 2ISSN: 1302-6739 / 1308-6979Sayfa Aralığı: 189 - 196İngilizce

134 1
TWIN DEFICIT HYPOTHESIS: EVIDENCE FROM THE TURKISH ECONOMY
Türkiye Ekonomisinde,24 Ocak 1980'de kabul edilen yapısal değişim ve dönüşüm kararları ile dışa açık büyüme modeli benimsenmiştir. Dışa açık büyüme modelinin benimsenmesi ile birlikte kronik dış ticaret açıkları ile karşılaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Ekonomisi için ikiz açıklar hipotezini 1980-2009 arasındaki dönem için test etmektir. Bu kapsamda, bütçe açıkları ve cari işlemler açıkları arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü VAR Granger testi ve regresyon aracılığı ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, bütçe açıklarından cari işlemler açıklarına doğru nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKBOSTANCI, E. & TUNÇ, G.İ. (2002). Turkish twin deficits: an error correction model of trade balance. ERC Working Papers in Economics, No: 01/06.
 • BACHMAN, D.D. (1992). Why is the US current account deficit so large? evidence from vector autoregressions. Southern Economic Journal, 59(2), 232-240.
 • BARRO, R.J. (1989). The Ricardian approach to budget deficits. Journal of Economic Perspectives, 3 (2), 37-54.
 • DARRAT, A.F. (1988). Have large budget deficits caused rising trade deficits. Southern Economic Journal, 54 (4), 879-887.
 • ENDERS, W. (2004). Applied econometric time series, (Wiley series in probability and statistics), 2nd ed., New Jersey.
 • ENGLE, R.F., GRANGER, W.J. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-176.
 • FELDSTEIN, M. (1992). The Budget deficit and trade deficit aren't eeally twins. NBER working paper, No:3966.
 • KHALID, A.M., GUAN, T.W. (1999). Causality tests of budget and current account deficits: cross- country comparations. Empirical Economics, 24 (3), 389-402.
 • PAHLAVANI, M., SALEH, A.S. (2009). Budget account deficits in the philippines: a causal relationship?. American Journal of Applied Sciences, 6 (8), 1515-150.
 • VAMVOUKAS, G.A. (1999). The twin deficit phenomenon: evidence from Greece. Applied Economics, 31 (9), 1093-1100.
 • YILDIRIM, K., KARAMAN, D., TAŞDEMİR, M.(2008), Makroekonomi.8. bs., Ankara: Seçkin.
 • WALTER, E., LEE, B.S. (1990). Current account and budget deficits twins or distant cousins?. The Review of Economics and Statistics, 72 (3), 373-381.
 • ZIETZ, J., PEMBERTON, D.K. (1990). The budget deficits and trade deficits: a simultaneous equation model. Southern Economic Journal, 57 (1), 23-34.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.