EMEL ÇADALLI TATAR
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye)
Gökçe AKSOY YILDIRIM
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye)
Kemal KESEROĞLU
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye)
Ali ÖZDEK
(Serbest Hekim, Ankara, Türkiye)
GÜLESER SAYLAM
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye)
Mehmet Hakan KORKMAZ
(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Reyhan POLAT
(Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 26Sayı: 5ISSN: 1300-7475Sayfa Aralığı: 311 - 314Türkçe

102 1
Yenidoğanda ekstranazal gliom cerrahisi: Olgu sunumu
Nazal gliomlar nadir görülen, doğuştan, benign, herediter olmayan lezyonlardır. Gerçek tümör olmamakla birlikte embriyolojik gelişim sırasında ekstradural bölgede ektopik glial dokunun yerleşmesi sonucu oluşurlar. Genellikle doğumda fark edilir ve fibröz sap ile intrakraniyal uzanımı olabilir. Yerleşim yerine göre nazal obstrüksiyon ve kozmetik deformiteye yol açan bu kitlelerin tedavisi total eksizyondur. Bu yazıda 11 günlük iken cerrahisi yapılan bir ekstranazal gliom olgusu sunuldu. Nazal gliomlar yenidoğan döneminde görülen doğuştan orta hat kitleleridir ve ayırıcı tanısının iyi yapılması ve olası bir intrakraniyal bağlantı nedeniyle cerrahisi sırasında dikkatli olunması gerekmektedir
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Younus M, Coode PE. Nasal glioma and encephalocele: two separate entities. Report of two cases. J Neurosurg 1986;64:516-9.
 • 2. Rahbar R, Resto VA, Robson CD, Perez-Atayde AR, Goumnerova LC, McGill TJ, et al. Nasal glioma and encephalocele: diagnosis and management. Laryngoscope 2003;113:2069-77.
 • 3. Amanullah MM, Moazam F, Attar Z. The extranasal glioma-a cause of neonatal respiratory distress. J Pak Med Assoc 1996;46:61-2.
 • 4. Husein OF, Collins M, Kang DR. Neuroglial heterotopia causing neonatal airway obstruction: presentation, management, and literature review. Eur J Pediatr 2008;167:1351-5.
 • 5. Bent JP, Sessions RB. Congenital anomalies of the nose. In: Bailey BJ, Johnson JT, editors. Head and Neck Surgery-Otolaryngology. Vol. 1. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. p. 1217-27.
 • 6. Highton LR, Pay AD. An unusual midline nasal mass in a newborn. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009;62:695-6.
 • 7. Majithia A, Liyanage SH, Hewitt R, Grant WE. Adult nasal glioma presenting with visual loss. J Laryngol Otol 2010;124:1309-13.
 • 8. Yashar SS, Newbury RO, Cunningham BB. Congenital midline nasal mass in a toddler. Pediatr Dermatol 2000;17:62-4.
 • 9. Dasgupta NR, Bentz ML. Nasal gliomas: identification and differentiation from hemangiomas. J Craniofac Surg 2003;14:736-8.
 • 10. Harttrampf AC, Schupp W, Timme S, Niemeyer CM, Otten JE, Rössler J. Surgical management of extranasal nasal glioma. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016;30:1209-11.
 • 11. Perna RB, Loughan AR, Le JA, Hertza J. Prenatal and perinatal anesthesia and the long-term cognitive sequelae: a review. Appl Neuropsychol Child 2015;4:65-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.