ESRA EREN
(Yard.Doç.Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü)
Betül ULUUYSAL
(Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı)
Yıl: 2012Cilt: 8Sayı: 3ISSN: 1305-5429 / 1306-7850Sayfa Aralığı: 152 - 171Türkçe

207 5
Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri
BT öğretmenlerinin yaşadıkları mesleki sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2010-2011 öğretim yılında Eskişehir'deki ilköğretim okullarında görev yapan 10 okul müdürü ve 10 BT öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmış, elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda BT öğretmenlerinin mesleki sorunları özlük hakları, görev tanımı, mesleki gelişim, mesleki doyum, yönetsel destek olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. Yaşanan sorunlara ilişkin katılımcıların öne çıkan çözüm önerileri; BT öğretmenlerine BT formatörü olarak kadro verilmesi, çalışma saatlerinin ve görev tanımlarının düzenlenmesi, okul müdürlerinin BT öğretmeninin rolleri hakkında bilinçlendirilmesi, BT öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini yakından takip etmesi, diğer öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda yetiştirilmesi şeklindedir. Ayrıca okul müdürleri ve BT öğretmenleri, uygulanmaya başlayan FATİH projesinin BT öğretmenlerinin mesleki sorunlarının çözümünde etkili olacağına inanmaktadır. Bu bağlamda katılımcılar, BT öğretmenlerinin FATİH projesindeki rolünü teknoloji kullanımında öğretmenlere destek olma ve onlara eğitim verme şeklinde değerlendirmektedir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.