A. Cemal AYGIT
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Hüsamettin TOP
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Beyhan ÇAKIR
(Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 11Sayı: 3ISSN: 1300-6878Sayfa Aralığı: 153 - 158Türkçe

120 0
Diyabetik ayak ülserinde yara bakımı ve cerrahi girişimler
Diyabetik hastalarda, ayak ülseri sık görülen bir komplikasyondur. Diyabetik ayağın temel tedavi yöntemleri yara bakımı ve rekonstrüktif girişimlerdir. Diyabetik ayak ülserinin tedavisinde yara tedavisi temel prensiplerine bağlı kalınması, gerekli cerrahi müdahalelerin zamanında yapılması ve probleme multidisipliner olarak yaklaşılması mortalite ve morbiditenin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada kliniğimize Ocak 1998-Aralık 2002 tarihleri arasında başvuran yaşları 29 ve 81 arasında değişen ve ayaklarında diyabetik yara problemi olan 56'sı erkek, 26'sı kadın toplam 82 hastadaki tedavi yaklaşımlarımız sunulmuştur. Takip edilen 37 hastada debridman ve pansuman ile sekonder iyileşme sağlanırken, 5 hastada greftleme, 13 hastada serbest flep uygulaması, 8 hastada parmak amputasyonu, 4 hastada ray amputasyon, 5 hastada transmet amputasyon, 2 hastada diz altı amputasyon, 2 hastada diz üstü amputasyon ile iyileşme sağlandı. 4 hastaya uygulanan cerrahi işlemin tam şifa vermemesi üzerine birden fazla operasyon yapıldı. 2 hastaya ise bilateral işlem uygulandı. Hastaların ortalama takip süresi 23.6 aydı. Takip esnasında 13 hasta kaybedildi.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Page JC. Critiquing clinical research of new technologies for diabetic foot wound management. J Foot Ankle Surg. 2002; 41(4): 251-259.
 • 2. Searles JM, Colen LB. Foot reconstruction in diabetes mellitus and vascular insufficiency. Clin Plast Surg 1991; 18(3): 467-483.
 • 3. Bennett MS. Lower extremity management in patients with diabetes. J Am Pharm Assoc 2000; 40(5 Suppi 1): 40-41.
 • 4. Hatz RA, Niedner R, Vanshcidt W. In Diabetic leg ulcer. Wound healing and wound management. Berlin, Springer-Verlag, 1994;98-!05.
 • 5. Altıntaş M. Diabetİk ayak ve tedavisi. In Diabetes mellitus, Hatemi H (ed.). İstanbul, Yüce Gazetecilik 1988; 192-202.
 • 6. Atiyeh BS, Sfeİr RE, Hussein MM, Husami T: Preliminary arterivenous fistula for free flap reconstruction in the diabetic foot. Plast Reconstr Surg. 1995; 95 (6): 1062-1069.
 • 7. Aygit AC, Sunar H, Ayhan S, Demiralay A. Periferik vasküler tıkanıklığı olan diyabetik hastalarda arteriovenöz Fıstül ardından serbest flep ile rekonstrüksiyon. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 1998; 6(3): 176-180.
 • 8. Cohen M: The diabetic foot in: Mastery of Plastic and Reconstructive Surgery. Boston, Little Brown Company, 1994; 1839-1859.
 • 9. Sorenscn JC. Living skin equivalents and their application in wound healing. Clin Podiatr Med Surg 1998; 15(1): 129-137.
 • 10. Ger R. Prevention of major amputations in the diabetic patient. Arch Surg 1985; 120(11): 1317-1320.
 • 11. Wieman TJ, Mercke YK, Cerrito PB, Taber SW. Resection of the metatarsal head for diabetic foot ulcers.. Am J Surg 1998; 176(5): 436-441.
 • 12. Nehler MR, Whitehill TA, Bowers SP, et al. Intermediate-term outcome of primary digit amputations in patients with diabetes mellitus who have forefoot sepsis requiring hospitalization and presumed adequate circulatory status. J Vase Surg 1999 ; 30(3): 509-517.
 • 13. Oishi SN, Levin S, Pederson WC: Mİcrosurgical management of extremity wounds in diabetics with peripheral vascular disease. Piast Reconstr Surg. 1993; 92 (3): 485-492,
 • 14. Karp NS, Kasabian A, Siebert JW, Eidelman Y, Colen S: Microvascular free flap salvage of the diabetic foot: A 5-year experience. Plast Reconstr Surg. 1994; 94 (6) S30-834.
 • 15. Ciresi, CF, Anthony JP, Bowcrsox JC et al. Limb salvage and wound coverage in patients with large ischemic ulcers: A multidisciplinary approach with revascularization and free tissue transfer J Vase Surg 1993; i 8(4): 648-655,
 • 16. Vermassen FEG, Landuyt K, Combined vascular reconstruction and free flap transfer in diabetic arterial disease. Diabetes Metab Res Rev 2000; 16 (supp 1): 33-36.
 • 17. Verga MP, D'AmoreTF. Microvascular free tissue transfer after arterial revascuiarization in the elderly: An alternative to amputation. An Plast Surg 1998; 21 (4): 348-353.
 • 18. Shenaq SM, Dihn TA. Foot salvage in arteriolosclerotic and diabetic patients by free flaps after vascular bypass: report of two cases. Microsurgery 1989;10: 310-314.
 • 19. Galumbeck MA, Freeman BG: Arterİaüzed venous flaps for reconstructing soft-tissue defects of the extremities. Plast Reconstr Surg. 1994; 94 (7): 997-1002.
 • 20. Pecoraro RE, Reiber GE, Burgess EM. Pathways to diabetic limb amputation: basis for prevention. Diabetes Care 1990; 13: 513-521.
 • 21. Caputo GM, Cavanagh PR, Ulbrecht JS, Gibbons GW, Karchmer AW: Assesmcnt and management of foot disease İn patients with diabetes. The New England Journal of Medicine 1994; 331 (13) 854-860.
 • 22. Myerson MS, Papa J, Eaton K., Wilson K. The total-contact cast for management of neuropathic plantar ulceration of the foot. J Bone Joint Surg Am 1992; 74: 261-269.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.